Skip to main content

We will keep fighting for all libraries - stand with us!

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
texts

eye 31

favorite 0

comment 0

Благодаря назиданиям, взятым из османской истории, это произведение поможет осветить путь молодому поколению. Принимая во внимание современные потребности, мы убеждены в том, что поступаем правильно, представляя вашему вниманию данную работу. Действительно, чтобы...
Topics: Османская, ОСМАНСКИЕ СУЛТАНЫ, В ОСМАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
Community Texts
Aug 24, 2020 उस्मान नूरी ताबपाश
texts

eye 108

favorite 2

comment 0

     इस किताब हमारे महत्व पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वा सल्लम) और उन के जीवन और जिदगानी के बारे में लि[kk हुआ है। इस किताब सब मुसलमान yksxksa और ftl yksxksa ने इसलाम को प्यार और एहतिरम करते हैं लि[kk हुआ...
Topics: इस्लाम, मुस्लिम, कुरान, धर्म, हदीस,...
Community Texts
Aug 24, 2020 Dr. Murat Kaya
texts

eye 70

favorite 1

comment 0

     Nea edikan no, nwoma yi kasa fa onyame baakoyɛ ho. Ɛkyerɛ onyame gyinabrɛ ne esom a ɛfata no. Nea ɛtɔso mmienu no fa Muslimifoɔ gyidie ho. Nea edihɔ no kyerɛkyerɛ esom ne emu adesua. Nea enti a ɛwɔsɛ yɛ yɛ salaat, akɔmkyene ne nea ekeka ho. Weinom nyina  akyi no, nwoma yi da akyiwadeɛ ahodoɔ a ɛwɔ Islamsom mu. Ne korakora no, ɔtwerɛfoɔ no de ɔkɔmhyɛni Muhammad (s) abakɔsɛm na ɔde awie nwoma no. Dr. Murat Kaya ISBN: 978-9944-83-349-3
Topics: Islam, Muslim, Qur'an, religion, hadith, law, prophet, Muhammad, worship
Community Texts
Aug 24, 2020 Prof. Dr. M.Yaşar Kandemir
texts

eye 80

favorite 1

comment 0

     Saa nwoma yi na anabi (s.a.w) asem (hadis) so kyerekyere subanpa ne suban bonee. Ahadis aduanan na ewo saa nwoma yi mu.twerefo no nam abakosem so de ahadis yi da suban ahoroo adi.abakosem no ma nwoma no akenkan ye anika paa.suban no bi ye: abotre, nokoredie,ne papaye.nwoma no ye mfasoo de ma akenkanfo nyinaa, nkanka asukuufo ne nsempakafo.saa ara nso na imamfo bediso mfaso. Prof. Dr. M.Yaşar Kandemir ISBN: 978-9944-83-348-6
Topics: Islam, Muslim, Qur'an, religion, hadith, law, prophet, Muhammad, worship
Community Texts
Aug 24, 2020 Osman Nûri Topbaş
texts

eye 44

favorite 0

comment 0

     Otumfuo nyame se : "okra biara beka owuo ahwe ". Nipa dodo sen na ekaekae owuo, na wote wonkra ho? Saa nwoma yi botae ne se gyidini bekae owuo na wate ne kra ho. Eno bema watumi abo nyankopon din wo ne homee a, etwato no. Saa nwoma yi beye mfaso ama mmabunu ne mpanin, asukuufo ne fiefo nyinaa. Osman Nûri Topbaş ISBN: 978-9944-83-328-8
Topics: Islam, Muslim, Qur'an, religion, hadith, law, prophet, Muhammad, worship
Community Texts
Aug 24, 2020 Osman Nûri Topbaş
texts

eye 55

favorite 1

comment 0

     Our every breath consists of an exhalation and an inhalation, each succeeding the other without pause. This process occurs naturally and most often without any consciousness on our part. Every breath is essential to our continuation; with each one our life is prolonged. Yet one day this will stop; at that time, at the moment of our final breath, what will be the state of our hearts? In this elegantly written book, Ustadh Osman Nuri Topbas provides us with an important reminder of the...
Topics: Islam, Muslim, Qur'an, religion, hadith, law, prophet, Muhammad, worship
Community Texts
Aug 24, 2020 Osman Nûri Topbaş
texts

eye 57

favorite 0

comment 0

     The most important things that give one s life a meaning are taqwâ (piety) and sincerity. Taqwâ is to curb one s fleshly desires and to strengthen the spiritual potential through prayers to God and doing good deeds for humanity. Hence taqwâ is required in every field of life, in our belief, worship, in our dealings with others, even in our every breath. Osman Nûri Topbaş
Topics: Islam, Muslim, Qur'an, religion, hadith, law, prophet, Muhammad, worship
Community Texts
Aug 24, 2020 Osman Nûri Topbaş
texts

eye 43

favorite 1

comment 0

    The greatest fruit of the blessing of faith is to look at creation with the eyes of the Creator and to approach all creatures with love. This elevates the life of a human being to higher levels and causes him or her to enter a world of forgiveness, mercy and love. One can then spread love and mercy to all creation. Mercy is a fire that is never extinguished in the heart of a Muslim. In this world, it is the distinguishing essence of being human which leads us through the heart to union...
Topics: Islam, Muslim, Qur'an, religion, hadith, law, prophet, Muhammad, worship
Community Texts
Aug 24, 2020 Комиссия
texts

eye 160

favorite 0

comment 0

     Китоби дарсии хондани Ќуръон буда Ќоидањои навиштан ва талаффуз намудани њарфњои алифбои арабї ва тарзи навишти он њамсадоњои пурра нарм ва борик бо усули сода хониши калима ва љумларо дар бар мегирад. Китоб барои њама (болиѓу ноболиѓ) тавсия шуда, њамчун китоби дарсї...
Topics: Ислом, мусулмон, Қуръон, дин, ҳадис, қонун, пайғамбар,...
Community Texts
Aug 24, 2020 Комиссия
texts

eye 44

favorite 0

comment 0

     Дар ин китоб рољеъ ба рўза ва одоби рўзадорї алалхусус рўзаи моњи шарифи рамазон ки рукни чањоруми дини мубини Ислом аст сухан меравад.дар китоби мазкур оиди оњкоми рўза фазилатњои ин моњи муборак ва дуъоњое ки дар ин моњ бояд хонда шавад оварда шудааст. Комиссия
Topics: Ислом, мусулмон, Қуръон, дин, ҳадис, қонун, пайғамбар,...
Community Texts
Aug 24, 2020 Aли Хусревоглу
texts

eye 60

favorite 0

comment 0

     Китоби дарсии хондани Ќуръон буда Ќоидањои навиштан ва талаффуз намудани њарфњои алифбои арабї бо усули аз сода ба мураккаб, аз хониши њарфњои алоњида то хониши калима ва љумларо дар бар мегирад. Китоб барои њама (болиѓу ноболиѓ) тавсия шуда, њамчун китоби дарсї ба...
Topics: Ислом, мусулмон, Қуръон, дин, ҳадис, қонун, пайғамбар,...
Community Texts
Aug 24, 2020 Усмон Нури Тупбош
texts

eye 99

favorite 0

comment 0

     Дар ин китоб муаллиф њамаи навиштањояшро оиди шахсияти бузург, охирин Паёѓамбари Худованд, Муњаммад (с) љамъбаст намудааст. Дар ин китоб зиндагии шахсияте ба риштаи тахрир кашида шудааст ки барои тамом инсонњо бењтарин улгу ва намунааст. Усмон Нури Тупбош
Topics: Ислом, мусулмон, Қуръон, дин, ҳадис, қонун, пайғамбар,...
Community Texts
Aug 24, 2020 Асим Уйсал
texts

eye 266

favorite 0

comment 0

     Дар ин китоби зебо ки бо усули ранга ва бо суратњои зиёд ки њар як њаракти омузиши тањорат ва намозро таълим медихад дар шакли брашура чоп шудааст.Китоб ба шумо тарзи дурусти тањорат кардан ва намоз гузориданро ёд медињад. Њамчун шумо дар он накли мухтасарро дар бораи...
Topics: Ислом, мусулмон, Қуръон, дин, ҳадис, қонун, пайғамбар,...
Community Texts
Aug 24, 2020 Имом Заxабñ
texts

eye 88

favorite 0

comment 0

     Имом Заxабñ дар китоби худ «Гуноњњои кабира» ба оятњои Ќуръон ва њадисњо такя карда 76-гуноњи бузургро тасвир менамояд. Муаллифи нашрияи туркї ба он ишора мекунад, ки то имрўз бисёр њастанд мавридњое, ки нашриётњо ба њамдигар истинод карда, китоби «Гуноњњои кабира»-ро...
Topics: Ислом, мусулмон, Қуръон, дин, ҳадис, қонун, пайғамбар,...
Community Texts
Aug 24, 2020 Сайфиддин Язидҷӣ
texts

eye 543

favorite 0

comment 0

     Китоб маълумоти асосиро дар бораи дин дарбар гирифтааст. Дар он оиди Худованд, ки офаридгор аст, оди Паёѓамбарон ва тарѓиботи онњо дар бораи яктопарастї, навиштаљотњои Ќурони маљид, ки як дастурамал дар њаёти инсон аст, дар бораи фариштањо, ки бе чуну чаро гуфтањои...
Topics: Ислом, мусулмон, Қуръон, дин, ҳадис, қонун, пайғамбар,...
Community Texts
Aug 24, 2020 Фаррух Салмон, Назиф Илмаз, Доктор Раҷаб Оздирек
texts

eye 58

favorite 0

comment 0

     Дар ин китоби рангаи мусавваршуда мавзўъњо мукаммал маънидод шудаанд, ки ба аќида, тањорат, ѓусл, таяммум ва намоз бахшида шудааст. Њар як мавзўъ бо њикояи шавќовар сар мешавад. Бисёр оятњои Ќуръони маљид, ањодиси Паёмбар (с), хотирањо дар бораи Паёмбари дўстдоштаамон,...
Topics: Ислом, мусулмон, Қуръон, дин, ҳадис, қонун, пайғамбар,...
Community Texts
Aug 24, 2020 Фаррух Салмон, Назиф Илмаз, Доктор Раҷаб Оздирек
texts

eye 85

favorite 0

comment 0

     Дар ин китоби рангаи мусавваршуда мавзўъњо мукаммал маънидод шудаанд, ки ба аќида, тањорат, ѓусл, таяммум ва намоз бахшида шудааст. Њар як мавзўъ бо њикояи шавќовар сар мешавад. Бисёр оятњои Ќуръони маљид, ањодиси Паёмбар (с), хотирањо дар бораи Паёмбари дўстдоштаамон,...
Topics: Ислом, мусулмон, Қуръон, дин, ҳадис, қонун, пайғамбар,...
Community Texts
Aug 22, 2020 Othman Nuri Topbash
texts

eye 88

favorite 0

comment 0

     Mwenyezi Mungu Mtukufu aliujalia uhai kwa siri pekee: Ameuumba kutokana na upendo. Kwa sababu hiyo, kuna upungufu popote ambapo upendo haupo na kuna alama za ukamilifu popote upendo ulipo. Ndio maana njia pekee kwa binadamu kufikia radhi za Mwenyezi Mungu Mtukufu na uombezi wa Mtume (s.a.w) - na hivyo kupata wokovu katika dunia hii na Akhera - ni ukweli rahisi ulio ndani ya siri ya upendo. mwandishi Othman Nuuri Topbash ameuelezea ukweli huu katika kitabu hiki, wale wenye kuujua ukweli...
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Othman Nuri Topbash
texts

eye 270

favorite 0

comment 0

     Maisha ya mwanadamu hutumika kwa hali moja au nyingine, jambo muhimu ni jinsi gani yanatumika, aidha yatumike katika uchamungu yawe ya Ikhlas kwake au yatumike katika ujahili na yasiwe na maana yoyote.Taqwa ni kule kuyadhibiti matamanio ya kimwili na kuimarisha nguvu ya kiroho kwa binadamu.Hivyo Taqwa huhitajika katika kila eneo la maisha, katika imani, ibada, mahusiano yetu na wengine na hata katika kila pumzi ya uhai wetu. Mafanikio ni jambo ambalo kila mmoja wetu anahitajia kupata....
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Prof. Dkt. M.Yasar Kandemir
texts

eye 360

favorite 0

comment 0

     Maneno ya mtume (s.a.w) yanaitwa hadithi. Mtume wetu mpendwa alituletea Qur an au maamrisho ya M/mungu. Alitufafanulia maamrisho haya kupitia hadithi zake.Kupitia maneno yake alitufundisha yale tunayohitajika kuyafanya ili tuwe wenye furaha katika maisha haya na kesho akhera.Tunatakiwa kuyasoma mara kwa mara maneno ya mtume s.a.w. Ninafahamu kuwa wengi wanapenda kusoma visa hivyo nami nimekuletea hadithi arobaini sambamba na visa mbalimbali vyenye kutufunza mbao ya dini yetu. Prof. Dkt....
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Othman Nuri Topbash
texts

eye 89

favorite 0

comment 0

     Mwenyezi Mungu mtukufu alimtuma mtume kuwa ni rehma ya milele kwa viumbe wote.Mtume mtukufu ndiye aliyekuwa kielelezo kamili katika kumfunda na kumlea mwanadamu kwa mifano ya kimatendo isiyokuwa na kikomo na ambayo ilishuhudiwa katika maisha yake. Bila shaka hakuna kiigizo kinachofanana nae, na mafanikio ya wanadamu ni katika kumuiga na kumfuata na kujitahidi kufungamana na shakhsia yake ikiwemo kumpenda toka nyoyoni.Mwandishi amefafanua umuhimu wa kumuiga pia ameelezea visa na hali...
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Othman Nuri Topbash
texts

eye 65

favorite 0

comment 0

     Kila mwenye akili timamu anafahamu kuwa ulimwengu huu umeumbwa kwa lengo maalum.ili kutimiza lengo Allah ameituma mitume pamoja na dini ili kuwaongoza watu. Waislamu walipoutekeleza uislamu wao imani zao zilionekana katika matendo waliokuwa wakiyatenda.Ibada zimekuwa zikitekelezwa bila kufikiriwa kanakwamba ni ada na desturi za jamii ya huku roho ya uislamu ikikosekana kabisa.Kitabu hiki kinalenga kuangaza eneo la kiroho la ibada za kiislamu na kuzipamba kwa vazi la na visa vya mitume...
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Othman Nuri Topbash
texts

eye 117

favorite 0

comment 0

     Kuiingiza imani ndani ya moyo (ihsan), jambo ambalo ndilo lengo kuu la usufi, ni kuingia kwenye tafakari ya kiroho yenye kuendelea pamoja na kutambua kuwa upo chini ya uangalizi wa Mola. Othman Nuri Topbash ISBN: 978-9944-83-684-5
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Othman Nuri Topbash
texts

eye 108

favorite 0

comment 0

     Zama za furaha, ni kipindi kile cha wakati wa amani na furaha, ambapo binadamu walifurahia maisha mazuri na yenye neema nyingi mno. Othman Nuri Topbash ISBN: 978-9944-83-668-5
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Othman Nuri Topbash
texts

eye 71

favorite 1

comment 0

     Kabla ya uumbaji wa ulimwengu, Mwenyezi Mungu Mtukufu alikua ni hazina iliyofichika. Akapenda kujulikana , ndipo akaumba vyote vilivyopo. Upendo wa Mwenyezi Mungu ndio kiini cha mapenzi yote na Mwenyezi Mungu amefanya aina nyingine za upendo ni kama hatua za maandalizi na zenye kumuinua mja kuelekea kwenye upendo wa Mwenyezi Mungu.      -Usikose nakala yako ya kitabu hili Othman Nuri Topbash ISBN: 978-9944-83-682-1
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Othman Nuri Topbash
texts

eye 311

favorite 0

comment 0

     Watu katika zama hizo tukufu walitoka katika giza totoro la ujinga(Jahiliyyah) na kushika njia ielekeayo kwenye ustaarabu wa wema. Kupitia kitabu hiki tunajifunza maisha mema ili tuweze kuzijenga Dunia na Akhera zetu. Othman Nuri Topbash ISBN: 978-9944-83-691-3
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Othman Nuri Topbash
texts

eye 56

favorite 1

comment 0

     Kama ambavyo haiwezekani kwa jua kutopata moto, vivyo hivyo, haiwezekani kwa nyoyo zenye upendo, unyoofu, na furaha ya imani kutohurumiana. Marafiki wa Mwenyezi Mungu wenye uwezo wa kuwatazama viumbe kupitia jicho la Muumba; wenye uwezo wa kutazama kwa huruma, upole na upendo; na wenye kupata uzima katika chemichemi ya upendo na huruma wataendelea kuwa kama marafiki wa viumbe wote. Othman Nuri Topbash ISBN: 978-9944-83-670-8
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Othman Nuri Topbash
texts

eye 79

favorite 0

comment 0

     Kitabu hiki ni utangulizi mzuri juu ya maisha ya Mtume Muhammad (s.a.w), kilichoandikwa na Mwandishi maarufu wa Kituruki Sheikh Othman Nuri TOPBASH ambaye amejitolea maisha yake kwa kujifunza, kufanyia kazi, kuyaeneza na kuyasambaza mafundisho ya Mtume (s.a.w). Othman Nuri Topbash ISBN: 978-9944-83-685-2
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Othman Nuri Topbash
texts

eye 72

favorite 0

comment 0

     Kutokana na masaibu ya zama zetu, ambapo tunakabiliwa na dhuluma, ukosefu wa huruma, upendo na imani, mwanadamu wa sasa amesongwa na kukabwa na ujinga wa zama za sasa. Njia pekee ya kuelekea kwenye tiba inapatikana katika kunufaika na siri kuu zinazopatikana ndani ya Nuru ya milele ya Muhammad (s.a.w). Othman Nuri Topbash ISBN: 978-9944-83-681-4
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Othman Nuri Topbash
texts

eye 52

favorite 0

comment 0

     Ukizingatia kuwa ni mwangaza wa Muhammad(s.a.w) ndiyo unaotoa sababu ya uhai wa viumbe wote, haiwezekani kutenda haki (katika simulizi), kwa kutumia maneno haya dhalili, kuelezea maisha  ya kipekee na yasiyo doa, katika binadamu aliyeheshimika, ‘kipenzi’ cha Muumba.  Lakini, manufaa yasiyohesabika yanamsubiri kila mtu, kwa mazingatio ya umahiri, katika kuthubutu kuyasimulia maisha ya Mtume aliyebarikiwa, na kuzifikisha sifa zake kwa vizazi vipya. Hivyo, tutajichukulia kuwa...
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Othman Nuri Topbash
texts

eye 85

favorite 1

comment 0

     Ni dhahiri kuwa mwenyezi Mungu anapenda rehma na huruma, kwa maana huruma ya Mwenyezi Mungu inaishinda hasira na ghadhabu Yake. Mwenyezi Mungu anamsifu na kumuelezea mjum­be Wake wa mwisho, Mtume Muhammad (s.a.w) kuwa ni rehma kwa  walimwengu kwa kusema: “Nasi hatukukutuma ila uwe ni Rehema kwa walimwengu wote.”  (Al-Anbiya, 21: 107) Othman Nuri Topbash ISBN: 978-9944-83-687-6
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Othman Nuri Topbash
texts

eye 181

favorite 1

comment 0

     Marafiki wa Mwenyezi Mungu ni njia za Baraka na rehema kwa majirani zao. Wao ni mikono ya huruma inayoyakumbatia makundi yote ya jamii. Wao pia ni kama sumaku inayowavuta waumini kwa kuwa Mwenyezi Mungu amewapenda watu hawa wema na watu nao pia wanalazimika kuwapenda. Othman Nuri Topbash ISBN: 978-9944-83-710-1
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Othman Nuri Topbash
texts

eye 696

favorite 1

comment 0

     Tukimtambua leo, naye atatutambua kesho mbele ya ule mkusanyiko mkubwa wa Siku ya Mwisho. Tukifikia hali ambayo tunamuona katika uhalisia basin aye atatuona. Tukisikiliza na kufanya kama asemavyo, atavisikia vilio vyetu na kutushika mkono. Kwa namna hii, tutakuwa kielelezo cha mfano wake mwema kwa wengine. Huu ndio wema mkubwa kabisa kuliko wote. Othman Nuri Topbash ISBN: 978-9944-83-714-9
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Othman Nuri Topbash
texts

eye 389

favorite 0

comment 0

     Ili tuweze kupata sifa za juu zitakazotufanya tuwe wenye kukubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu, hatuna budi kustawisha upendo wa dhati kwa marafiki wa Mwenyezi Mungu na Mtukufu Mtume (s.a.w) ambaye wanampenda kwa dhati. Na yeye ndiye tunayepaswa kumfuata. Othman Nuri Topbash ISBN: 978-9944-83-713-2
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Othman Nuri Topbash
texts

eye 78

favorite 1

comment 0

     Kitabu hiki kinaeleza umuhimu wa Sadaka na utoaji wa sadakakatika ku endeleza jamii zetu. Othman Nuri Topbash ISBN: 978-9944-83-864-1
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Kommissionen
texts

eye 58

favorite 0

comment 0

Kitabu hiki kinamsaidia mtoto kujua kusoma na kuhifadhi kiwepesi Alfabet za Kiarabu. Kommissionen
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Othman Nuri Topbash
texts

eye 81

favorite 1

comment 0

     Kuvuta pumzi ya mwisho ni jambo lisilokwepeka kwetu wanadamu. Swali muhimu kulitengezea majibu kwa wakati huu ni jinsi gani utaivuta? Kwa kila pumzi maisha yetu yanarefuka, lakini siku moja suala hili litasimama. Ustadh Othman Nuri Topbas ametupatia ukumbusho adhimu wa namna ya kujindaa na umauti ndani ya kitabu hiki, wapo walioishi maisha furaha yakeli lakini wakaikosa ladha nzuri ya pumzi hiyo wakatamani kuongezewa japo sekunde chache ili warekebishe hali zao hizo za mwisho na pia...
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Othman Nuri Topbash
texts

eye 57

favorite 0

comment 0

     Nai  (filimbi) iliyotajwa katika  simulizi za Rumi, kiuhalisia, inamwakilisha mwanada mu aliyekamilika (insaan-i kaamil). Hatua ambazo filimbi huzipitia kuanzia kwenye hatua ya kumea mpaka kuwa nai kamili huelezea vizuri kukomaa kwa mwanadamu, yaani hatua hizo ni kielelezo cha hatua ambazo mwanadamu huzipitia katika kuitakasa nafsi na kuung’arisha moyo wake. Othman Nuri Topbash ISBN: 978-9944-83-667-8
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Kommissionen
texts

eye 186

favorite 1

comment 0

     Himidi zote ni za Mola wetu aliyetupa heshima na furaha ya kuishi kama Waislamu!      Kıtabu cha “Tujifunze Uislamu” kimeandaliwa kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi wa ngazi ya Sekondari. Kommissionen ISBN: 978-6053-02-274-9
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Kommissionen
texts

eye 72

favorite 1

comment 0

    Himidi zote ni za Mola wetu aliyetupa heshima na furaha ya kuishi kama Waislamu! Salama nyingi zimuendee kipenzi chetu Mtume Muhammad (s.a.w), familia yake na maswahaba zake walioishi na kuufundisha Uislamu kwa namna iliyokua bora kabisa!     Ni matumaini yetu kuwa tunaweza kujifunza dini yetu nzuri kwa namna bora kabisa, na kuwa miongoni mwa Waislamu ambao Mtume aliyebarikiwa atatabasamu pindi atakapowaona huko Akhera.     Tunamuomba Allah Kupitia mada za kitabu hiki cha...
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Kommissionen
texts

eye 326

favorite 1

comment 0

    Himidi zote ni za Mola wetu aliyetupa heshima na furaha ya kuishi kama Waislamu! Salama nyingi zimuendee kipenzi chetu Mtume Muhammad (s.a.w), familia yake na maswahaba zake walioishi na kuufundisha Uislamu kwa namna iliyokua bora kabisa!    Mtume wetu Mpendwa (s.a.w), alikuwa mwalimu adhimu kabisa aliyefundisha Uislamu kwa wanadamu.     Mtume huyo aliyebarikiwa, aliisoma na kuifafanua Qur’an. Na alitekeleza imani, matendo ya ibada na maadili yaliyofundishwa na Qur’an kwa namna...
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Kommissionen
texts

eye 96

favorite 0

comment 0

     Mtume wetu Mpendwa (rehma na amani ziwe juu yake), alikuwa mwalimu adhimu kabisa aliyefundisha Uislamu kwa wanadamu. Kitabu alichofundisha ni Qur’an Tukufu, muujiza usiomithilika. Nasi Tujifunze Uislamu. Kommissionen ISBN: 978-6053-02-240-4
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Dkt. Murat Kaya
texts

eye 149

favorite 1

comment 0

     Kitabu hiki kinatoa muhstasari kuhusu Uisla­mu. Muhtasari huu ni kama tone la maji ya bahari. Uislamu utakapochunguzwa kwa kina, uta­jitokeza wazi kuwa una mambo mengi ma­zuri ya kutoa. Kwa bahati mbaya, katika zama zetu, kwa makusudi au bila makusudi, Uislamu una­fundishwa katika namna isiyokuwa sahihi na mazuri yake kufunikwa. Lakini, kila mtu mwenye akili, anaweza kuisahihisha akili yake kuhusu Uislamu baada ya kupata picha kamili kutoka kwenye vyanzo sahihi, ambavyo ni vyanzo...
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Othman Nuri Topbash
texts

eye 214

favorite 0

comment 0

     Hijja ni kuyabadilisha maisha haya kwa matendo mema na hutumika kutoa ahadi kwa Mwenyezi Mungu ya kudumisha mazuri yanayopatikana wakati wa hijja pindi unaporudi nyumbani kutoka kwenye maeneo haya matakatifu. Othman Nuri Topbash ISBN: 978-9944-83-690-6
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Neslihan Nur Türk
texts

eye 504

favorite 1

comment 0

    Kumtambuwa Muumba na kufuata maamrisho Yake ndicho kinachompa thamani mwanadamu. Afya, utulivu na furaha huja katika namna hiyo hiyo tunapotowa huduma kwa binadamu, tunapaswa kulenga kupata radhi za Allah Mtukufu.     Sisi kama wanawake vijana, tunajifunza kuhusu taji la kuwa mama kutoka ndani ya Qur’an na Sunnah. Kama ambavyo tunajifunza kila kitu kuhusu maisha, vivyo hivyo tunajifunza kuhusu malezi na kuwa mama kutoka ndani ya chanzo hicho hicho. Hivyo, baada ya kujua namna ya kuwa...
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Kommissionen
texts

eye 218

favorite 0

comment 0

    HISTORIA YA UISLAMU  imefundishwa mara nyingi na maisha ya mtume wetu mpwendwa (s.a.w) pia  yameelezewa kwa kila namna. Nasi tunawajibika kuwapa Watoto wetu urithi wa kiroho na maadili kwa kujifunza mambo muhimu ambayo yanajumuisha tamaduni na maadili ya kiislamu.     Hii ndio sababu kitabu hiki kimeandikwa kwa kuelezea maisha na uzoefu wa watangulizi wetu wa utukufu.     Kitabu hiki kinaelezea maisha ya Nabii wetu mpendwa(S.a.w) na moja ya zama  iliyoongozwa vyema na kwenda Dola...
Topics: Uislam, Muislamu, Korani, dini, hadith, sheria, Nabii, Muhammad, ibada
Community Texts
Aug 22, 2020 Osman Nûri Topbaş
texts

eye 81

favorite 0

comment 0

    Alvo de caricaturas, comentários desmedidos e pretenciosos, injustiçado na opinião publica. Este livro vem para iluminar, de uma vez por todas, a verdade histórica por traz da figura do homem mais bem sucedido em todas as esferas da vida humana. Aquele ao qual Allah chama de “Meu Amado”.     Aquele ao qual Allah diz sobre ele no Sagrado Alcorão “Não te enviei a não ser como um sinal de misericórdia para os Mundos”. Muhammad, que a paz e bençãos de Allah estejam com...
Topics: Islã, muçulmano, Alcorão, religião, hadith, jurisprudência, Profeta, Muhammad, adoração
Community Texts
Aug 22, 2020 Osman Nûri Topbaş
texts

eye 57

favorite 0

comment 0

     Enquanto em uma jornada, do mundo das almas para a eternidade, o homem se encontra em uma aventura, a qual não só apresenta conflitos, mas também é cheia de alegrias ilimitadas e antecipações. Este livro caminha nas pegadas de Maulana Jallaludin Rumi, orientando o leitor a um entendimento iluminador da mensagem deixada por este grande místico. Uma caminhada rumo ao mundo interior do Homem Perfeito e das etapas necessárias a realizar a busca pela perfeição de maneira...
Topics: Islã, muçulmano, Alcorão, religião, hadith, jurisprudência, Profeta, Muhammad, adoração
Community Texts
Aug 22, 2020 Osman Nûri Topbaş
texts

eye 63

favorite 1

comment 0

     O único conhecimento aberto aos seres humanos são os cinco sentidos, a razão e o coração, mas todas as suas capacidades possuem um limite. Com esses meios limitados não existe, simplesmente, nenhuma maneira de compreender o Uno Absoluto, Primordial e Eterno. Os meios limitados podem levar somente a um entendimento limitado. Tefekkür ou a Contemplação no İslam oferece a chave para abrir as portas da percepção e Ultrapassar os véus que restringem a compreensão humana. Osman...
Topics: Islã, muçulmano, Alcorão, religião, hadith, jurisprudência, Profeta, Muhammad, adoração
Community Texts
Aug 22, 2020 Osman Nûri Topbaş
texts

eye 48

favorite 0

comment 0

     A morte é a unica certeza absoluta da nossa vida material. Como preparar-se para o nosso inadiavel e inevitavel último alento? Nessa obra, o mestre Osman Nûri Topbaş desvenda como preparar-nos para essa inegavel realidade, mantendo nossas mentes e corações sempre com Allah, pois a verdadeira vida é a Próxima Vida, e nós seremos ressucitados nela no estado em que respirarmos nosso último suspiro. Osman Nûri Topbaş ISBN: 978-9944-83-333-2
Topics: Islã, muçulmano, Alcorão, religião, hadith, jurisprudência, Profeta, Muhammad, adoração
Community Texts
Aug 22, 2020 Osman Nûri Topbaş
texts

eye 62

favorite 0

comment 0

     O casamento é o caminho dos Profetas, o costume do Mensageiro de Allah, a fonte de novas gerações, a honra do homem e da mulher, o castelo da castidade e o privilégio dos seres humanos sobre o restante da Criação. Assim, a família é um meio indispensavel para obter o amor de Allah. É por essa razão que o Ustadh Osman Nuri Topbaş afirma, como demonstrado dessa obra, de que um lar pacífico leva ao paraíso na Terra. Osman Nûri Topbaş ISBN: 978-9944-83-461-2
Topics: Islã, muçulmano, Alcorão, religião, hadith, jurisprudência, Profeta, Muhammad, adoração
Community Texts
Aug 22, 2020 comissão
texts

eye 47

favorite 0

comment 0

     Esse pequeno livro tem o objetivo de ajudar muçulmanos, novos e antigos, a aprenderem a leitura correta do Livro de Allah, o Sagrado Al-Qur’an, através do aprendizado da pronuncia correta das suas letras, silabas e outras regras de recitação. comissão
Topics: Islã, muçulmano, Alcorão, religião, hadith, jurisprudência, Profeta, Muhammad, adoração
Community Texts
Aug 22, 2020 Osman Nûri Topbaş
texts

eye 64

favorite 0

comment 0

     Allah o todo poderoso concedeu para a existência um único segredo: Ele a criou por amor. Por isso, há decadência onde quer que o amor não exista, e há manifestações de perfeição onde quer que ele exista. Osman Nûri Topbaş ISBN: 978-9944-83-248-9
Topics: Islã, muçulmano, Alcorão, religião, hadith, jurisprudência, Profeta, Muhammad, adoração
Manuals: Contributions Inbox
Aug 22, 2020 Dr. Murat Kaya
texts

eye 86

favorite 1

comment 0

     Esse livro foi feito para as pessoas que acabaram de conhecer o Islam. Posui a característica de ser um manual para aprender o Islam através de suas fontes mais corretas e de maneira rapida, tratando dos princiáis pontos do Islam de modo fácil e breve, direcionado para as pessoas que buscam obter sua primeira informação a respeito do Islam. Dr. Murat Kaya ISBN: 978-9944-83-413-1
Topics: Islã, muçulmano, Alcorão, religião, hadith, jurisprudência, Profeta, Muhammad, adoração
Community Texts
Aug 22, 2020 Osman Nûri Topbaş
texts

eye 79

favorite 0

comment 0

     Alá, glória a Ele, concedeu o Profeta como misericórdia eterna para os seres vivos e os não vivos, desde a poeira e as pedras, até aos rios e aos mares, uma benção para a Terra e para os céus, uma benção para o espaço e para o tempo; mas em especial para os seres humanos, como meio infalível para alcançar salvação, orientação e misericórdia. Tal é a Sua misericórdia, que ele permanece como o mais amado de Alá, o Misericordioso e o Compassivo, e como o único...
Topics: Islã, muçulmano, Alcorão, religião, hadith, jurisprudência, Profeta, Muhammad, adoração
Community Texts
Aug 22, 2020 Osman Nûri Topbaş
texts

eye 58

favorite 0

comment 0

     Como podemos observar o İslam em sua Forma, pode ser facilmente identificado pela maneira na qual é praticado. Mas infelizmente hoje em dia, esta pratica, perdeu quase que completamente seu Espirito. Como uma enfermidade que assola nossa civilização, a superficialidade das formas e o mecanicismo ritualistico se tornaram comuns. Osman Nûri Topbaş ISBN: 978-9944-83-223-6
Topics: Islã, muçulmano, Alcorão, religião, hadith, jurisprudência, Profeta, Muhammad, adoração
Community Texts
Aug 13, 2020 奥斯曼.努日.托普巴希
texts

eye 54

favorite 0

comment 0

   ...
Topic: 伊斯蘭教,穆斯林,古蘭經,宗教,聖訓,法學,先知,穆罕默德,崇拜
Community Texts
Aug 13, 2020 法鲁克·赛利曼, 纳慈夫·伊利玛兹, 拉嘉卜吾兹德拉克博士合编
texts

eye 32

favorite 0

comment 0

   我的美麗的信仰》是一套系列叢書。 我的美麗的信仰——學習功修篇1-2 主要闡述的是功修、清潔、洗淨、禮拜、齋戒、天課、朝覲等幾個方面的內容。本書適合10-15 歲的孩子閱讀。為了讓孩子們喜歡這本書,作者以故事開始每一個需要討論的話題。在每一個章節的後面,作者針對該章節列出了相應的問題,目的是讓孩子們複習所學內容。 法鲁克·赛利曼 纳慈夫·伊利玛兹...
Topic: 伊斯蘭教,穆斯林,古蘭經,宗教,聖訓,法學,先知,穆罕默德,崇拜
Community Texts
Aug 13, 2020 奥斯曼.努日.托普巴希
texts

eye 74

favorite 0

comment 0

     本書的作者是土耳其著名作家奧斯曼•努日•托普巴希...
Topic: 伊斯蘭教,穆斯林,古蘭經,宗教,聖訓,法學,先知,穆罕默德,崇拜
Community Texts
Aug 13, 2020 奥斯曼.努日.托普巴希
texts

eye 49

favorite 1

comment 0

     這本書的內容將講述我們穆斯林祖先從對困窘人群幫助開始,仁慈與同情之心延及在困境中的動物,這是當代世界所有地方普遍缺少的道德現象,而在我們的歷史上就有無數值得我們學習的光輝先例。...
Topic: 伊斯蘭教,穆斯林,古蘭經,宗教,聖訓,法學,先知,穆罕默德,崇拜
Community Texts
Aug 13, 2020 奥斯曼.努日.托普巴希
texts

eye 52

favorite 0

comment 0

   ...
Topic: 伊斯蘭教,穆斯林,古蘭經,宗教,聖訓,法學,先知,穆罕默德,崇拜
Community Texts
Aug 13, 2020 奥斯曼.努日.托普巴希
texts

eye 34

favorite 0

comment 0

 ...
Topic: 伊斯蘭教,穆斯林,古蘭經,宗教,聖訓,法學,先知,穆罕默德,崇拜
Community Texts
Aug 13, 2020 奥斯曼.努日.托普巴希
texts

eye 81

favorite 0

comment 0

     呼吸包括一呼一吸兩個動作,其間沒有任何停歇和間斷。這個過程極其自然,不需要我們身體的某個部分特別有意識地來完成它。呼吸是生命的基礎,我們的生命因每一次的呼吸而得以延續下去。但是有一天,它會停止。在呼吸即將停止的那一刻,在那生命的最後一息,我們的心處於什麼狀態...
Topic: 伊斯蘭教,穆斯林,古蘭經,宗教,聖訓,法學,先知,穆罕默德,崇拜
Community Texts
Aug 13, 2020 奥斯曼.努日.托普巴希
texts

eye 68

favorite 0

comment 0

     《瑪斯納維》是一部敘事兩行詩體裁的詩作,反映的是魯米的內心世界。這是一部祝福之書,是魯米留給人們的偉大的精神財富。多虧了安拉的慈悲,魯米才得以深入到人類靈魂的深處,看到靈魂深處的活動。借助這非凡的觀察力,魯米看到了創造的秘密,他用詩句描述了展現在他心中的創造的秘密。 奥斯曼.努日.托普巴希
Topic: 伊斯蘭教,穆斯林,古蘭經,宗教,聖訓,法學,先知,穆罕默德,崇拜
Community Texts
Aug 13, 2020 M.雅夏尔·坎德米尔
texts

eye 76

favorite 0

comment 0

     幾個世紀以來,為了讓穆斯林們能夠更好地學習先知的聖訓,不同的穆斯林學者從先知的聖訓中擇取不同的40則聖訓,使之成冊,以供人們閱讀和學習。這本《40則聖訓》是專門為孩子們編寫的。這裡面收集了先知的40則聖訓,給每一則聖訓都配了一個小故事。 M.雅夏尔·坎德米尔
Topic: 伊斯蘭教,穆斯林,古蘭經,宗教,聖訓,法學,先知,穆罕默德,崇拜
Community Texts
Aug 13, 2020 奥斯曼.努日.托普巴希
texts

eye 66

favorite 0

comment 0

   ...
Topic: 伊斯蘭教,穆斯林,古蘭經,宗教,聖訓,法學,先知,穆罕默德,崇拜
Community Texts
Aug 13, 2020 奥斯曼.努日.托普巴希
texts

eye 88

favorite 0

comment 0

     當人類社會充滿了壓迫與痛苦,殘忍、麻木和不道德隨處可見時,至高無上的安拉給我們派遣了先知穆罕默德(願主福安之)。他如一片曙光,顯露在遙遠的天際,逐漸地,但卻是迅速地照亮了整個黑暗的大地。他的出現是真主賜給人類的最尊貴的禮物,他就是真主對人類的憐憫和仁慈。 奥斯曼.努日.托普巴希
Topic: 伊斯蘭教,穆斯林,古蘭經,宗教,聖訓,法學,先知,穆罕默德,崇拜
Community Texts
Aug 13, 2020 奥斯曼.努日.托普巴希
texts

eye 79

favorite 1

comment 0

        本书由四个章节构成:     ...
Topic: 伊斯蘭教,穆斯林,古蘭經,宗教,聖訓,法學,先知,穆罕默德,崇拜
Community Texts
Aug 13, 2020 Osman Nûri Topbaş
texts

eye 109

favorite 1

comment 0

     Ekitabo kino kigenderera okusobozesa abakisoma okukwata ekkubo lya Nnabbi n’okuwangaalira ku bulunngamu bwe. Kiraga okusaasira Nnabbi kwe yalina eri abantu n’ebitonde ebirala, wadde nga Allah yamutuma gye bali mu biseera ebyali bisinga okubeera ebyakazigizigi, ebizibu era eby’omutawaana. Omuwandiisi alaga embeera za Nnabbi n’enneeyisa ebyaleeta emirembe n’obutebenkevu mu mawanga, ne bifuula abantu ab’emitima emikakanyavu abagonvu, abalongoofu era abawa eky’okulabirako eri...
Topics: Islam, Muslim, Qur'an, religion, hadith, jurisprudence, Prophet, Muhammad, worship
Community Texts
Aug 13, 2020 Osman Nûri Topbaş
texts

eye 76

favorite 1

comment 0

     Ekitabo kigenderera okuziba omuwaatwa oguli mu bintu ebiwandiikibwa ku Nnabbi Muhammadi nga kijjayo oludda olulala mu bulamu bwe nga kwe kusaasira kwe okwo abawandiisi kwe batera okulagajjalira. Okusaasira kuno okw’enjawulo kwe kwetooloolera obulamu bwe bwonna. Ekitabo kiraga nti ekifaananyi kya Nnabbi kyetaagisa nnyo naddala mu biseera bino, ne kiyamba okujjumbiza okusaasira mu nkolagana zaffe ez’obuntu n’engeri gye tulina okweyisaamu n’ebintu ebitwetoolodde. Era kiraga nti,...
Topics: Islam, Muslim, Qur'an, religion, hadith, jurisprudence, Prophet, Muhammad, worship
Community Texts
Aug 13, 2020 Osman Nûri Topbaş
texts

eye 333

favorite 2

comment 0

     Amaka gayamba mu kukola ku byetaago by’abantu era gwe musingi ogw’okutumbuka kwabwe mu by’omwoyo. Ekitabo kiraga ebintu ebirina okukolebwa okutandika amaka agatuusa eri omukwano omutukuvu; emisingi egirina okugobererwa okufuula awaka ennimiro ez’emirembe n’obutebenkevu; na butya bwe bayinza okufuna essanyu eritaggwaawo. Kinnyonnyola ebyetaagisa okuzimba n’okulunngamya amaka era ne kiwa eby’okulabirako ku nsonga ezo, naddala okuva mu bulamu bwa Nnabbi n’Abasiraamu...
Topics: Islam, Muslim, Qur'an, religion, hadith, jurisprudence, Prophet, Muhammad, worship
Community Texts
Aug 13, 2020 Prof. Dr. M.Yaşar Kandemir
texts

eye 85

favorite 1

comment 0

     Nnabbi waffe omwagalwa Muhammadi yannyonnyola Kulaane, era n’atubuulira ebintu bye tuteekwa okukola ne bye tutateekeddwa, ng’ayita mu bigambo bye (hadiisi), tusobole okubeera abasanyufu muno mu nsi ne ku Lunaku lwenkomerero. Hadiisi era ziyamba okuyiga eddiini yaffe mu ngeri ematiza. Ekitabo kino kkunnganyizo lya hadiisi amakumi ana (40) omuwandiisi ze yaleeta nga zeetooloolera ku nfumo ezigenderera okugunjula abaana, nga mulimu hadiisi ezikubiriza okukola ebikolwa ebirungi ate...
Topics: Islam, Muslim, Qur'an, religion, hadith, jurisprudence, Prophet, Muhammad, worship
Community Texts
Aug 13, 2020 Osman Nûri Topbaş
texts

eye 70

favorite 1

comment 0

     Ekitabo kirimu embeera n’ebitendo bya Nnabbi nga muto, mu biseera by’obuvubuka ne bwe yali ng’amaze okufuuka Nnabbi; okumuteekateeka n’okumutuma, wamu n’ebyamagero bye. Ebizibu ebyamutuusibwako awamu n’abagoberezi be; okusenguka kw’Abasiraamu okugenda mu Abyssinia, okusisinkana ab’ebika eby’enjawulo, ensisinkano ne Bannamadiina mu Aqaba, olukwe olwakolebwa okumutemula, n’okusenguka okugenda e Madiina. Ekitabo kiteekeddwateekeddwa mu ngeri ey’ebyagwawo buli mwaka...
Topics: Islam, Muslim, Qur'an, religion, hadith, jurisprudence, Prophet, Muhammad, worship
Community Texts
Aug 13, 2020 Osman Nûri Topbaş
texts

eye 236

favorite 1

comment 0

     Ekitabo kirimu embeera n’ebitendo bya Nnabbi nga muto, mu biseera by’obuvubuka ne bwe yali ng’amaze okufuuka Nnabbi; okumuteekateeka n’okumutuma, wamu n’ebyamagero bye. Ebizibu ebyamutuusibwako awamu n’abagoberezi be; okusenguka kw’Abasiraamu okugenda mu Abyssinia, okusisinkana ab’ebika eby’enjawulo, ensisinkano ne Bannamadiina mu Aqaba, olukwe olwakolebwa okumutemula, n’okusenguka okugenda e Madiina. Ekitabo kiteekeddwateekeddwa mu ngeri ey’ebyagwawo buli mwaka...
Topics: Islam, Muslim, Qur'an, religion, hadith, jurisprudence, Prophet, Muhammad, worship
Community Texts
Aug 13, 2020 Dr. Murat Kaya
texts

eye 51

favorite 1

comment 0

     Obusiraamu, ng’eddiini endala, bukkiririza mu kubeerayo kw’Omutonzi, n’ababaka abaalanga eddiini. Ekitabo kino kirambulula enzikiriza y’Obusiraamu ng’eddiini eyakomererayo. Era omuwandiisi yakyawulamu ebitundu bina: Ekitundu ekisooka kyogera ku bintu ebikulu ebyawula Obusiraamu. Ekitundu eky’okubiri kyogera ku nzikiriza, okusinza okw’emikolo n’amateeka agafuga ensonga z’ebyensi (Mu’amaalaat). Ekitundu eky’okusatu kyogera ku Kulaane ey’ekitiibwa, n’ekitundu...
Topics: Islam, Muslim, Qur'an, religion, hadith, jurisprudence, Prophet, Muhammad, worship
Community Texts
Aug 13, 2020 فاروق سلمان, نظیف یلماز, دکتر رجب اؤز دیرک
texts

eye 29

favorite 0

comment 0

کتاب مذکور نیز از ادامه جهار جلدهٔ کتب فوق الذکر میباشد. موضوعات کتاب را ادامهٔ اساسات دین و اسلام که در کتاب سوم گرفته شده بود، تشکنیل میدهد. محتوای کتاب عبارت از ایمان به کتب، ایمان به پیغمبران، ایمان بروز آخرت وایمان به قدر میباشد. تعدادصفحات کتاب ۱۴۶ بوده واز نشریهٔ...
Topic: اسلام ، مسلم ، قرآن ، دین ، ​​حدیث ، فقه ، پیامبر ،...
Community Texts
Aug 13, 2020 فاروق سلمان, نظیف یلماز, دکتر رجب اؤز دیرک
texts

eye 32

favorite 0

comment 0

کتاب مذکور نیز از ادامه جهار جلدهٔ کتب فوق الذکر میباشد. موضوعات این کتاب را اصول و اساسات دین وایمان تشکیل میدهد. علاوه بر این ایمان به خدا وند و ملائیکه که دو اساس ایمان و اسلام را تشکیل میدهد نیز درباره شان با قصه های جالب و عکس های مزین پرداخته شده است. کتاب مذکور داری۱۴۶...
Topic: اسلام ، مسلم ، قرآن ، دین ، ​​حدیث ، فقه ، پیامبر ،...
Community Texts
Aug 13, 2020 فاروق سلمان, نظیف یلماز, دکتر رجب اؤز دیرک
texts

eye 20

favorite 0

comment 0

کتاب مذکور ادامهٔ کتاب دین زیبای من ۱ میباشد که در بالا سعی نموده بودم که برای شما معرفی بکنم. این کتاب نیز محتوی از عبادات میباشد که انجام آن بهر فرد مؤمن ضروری والزم میباشد. آن عبادات بحث الموضوع عبارت از روزه، زکات، حج و قربان میباشد که در صفحات کتاب با عناوین مختلف در...
Topic: اسلام ، مسلم ، قرآن ، دین ، ​​حدیث ، فقه ، پیامبر ،...
Community Texts
Aug 13, 2020 عثمان نوری توپباش
texts

eye 91

favorite 0

comment 0

کتاب مذکور متشکل ازجهار بخش اساسی میباشد. ودر هر بخش  آن با عناوین موضعی، در مورد شخصیت الگویی، اخلاقی، تقوایی، زهدی، حیاء و ادبی، دلیری، مشفقی،  بخشندگی، رفتار و کردار آن با ییتیمان، همسایه گان، فقراء، اسرا، خدما، زنان و حیوانات پرداخته شده است. علاوتا در صفحات بعدی کتاب در...
Topic: اسلام ، مسلم ، قرآن ، دین ، ​​حدیث ، فقه ، پیامبر ،...
Community Texts
Aug 13, 2020 دکتر مراد قایا
texts

eye 46

favorite 0

comment 0

در اصل همه ادیان الهی توحید را آموزش داده اند. یعنی یگانگی خداوند و اینکه همراه و شریکی ندارد. حضرت ابراهیم )ع( برای اینکه بتواند توحید را بفهماند از پدرش آذر شروع کرده بود کتاب فوق الذکر نیز در چهار بخش عمده تشکیل شده است. موضوعات کتاب قراری که از نامش نیزهویدا است، در بارهٔ...
Topic: اسلام ، مسلم ، قرآن ، دین ، ​​حدیث ، فقه ، پیامبر ،...
Community Texts
Aug 13, 2020
texts

eye 92

favorite 0

comment 0

کتاب بالا قسمیکه از نامش هویدا اسا در بارهٔ الفابی قرآن کریم بحث میکند. علاوه براین در این کتاب بعضی سوره و دعاهای که در نماز خوانده میشود، ذکر گردیده و همچنین از شروط ایمان و بعضی فرائیض عبادتی نیز ایضاح شده است. تعداد صفحات کتاب ۳۲ میباشد. نشریهٔ دارالارقام مقیم شهر استانبول...
Topic: اسلام ، مسلم ، قرآن ، دین ، ​​حدیث ، فقه ، پیامبر ،...
Community Texts
Aug 13, 2020 فاروق سلمان, نظیف یلماز, دکتر رجب اؤز دیرک
texts

eye 47

favorite 0

comment 0

کتاب بالا اصلا جلد اول از تحقیقات سلسلهٔ چهار جلدهٔ  میباشد که در زیر به شناسایی آنان نیز پرداخته میگردد. هدف این کتاب فهماندان اوامر و منهایت دین اسلام را به جوانان و کودکان می باشد. این کتاب از پنج بخش آماده گردیده و در هر بخش آن با عناوین کوچک معلومات ذیربط به بخش ها داده شده...
Topic: اسلام ، مسلم ، قرآن ، دین ، ​​حدیث ، فقه ، پیامبر ،...
Community Texts
Aug 13, 2020 عثمان نوری توپباش
texts

eye 109

favorite 0

comment 0

کتاب فوق الذکر از اهمیت راز عشق خداوند را محتوی میباشد. علاوه برآن به موضوعات مانند انسان کامل بودن، استقامت مؤمن، اهمیت جلوس با صالحین، اخلاص، بیم و امید، اهمیتروش عرفان غیره عناوین مهم کتاب را تشکیل میدهد. کتاب دارای ۲۵۸ صفحه بوده واز نشریهٔ دارالارقام مقیم شهر استانبول...
Topic: اسلام ، مسلم ، قرآن ، دین ، ​​حدیث ، فقه ، پیامبر ،...
Community Texts
Aug 13, 2020 عثمان نوری توپباش
texts

eye 71

favorite 1

comment 0

در کتاب مذکور قسمی که از نامش هویدا است در بارهٔ تفکر واز اهمیت آن سخن رانده شده است. علاوه از تفکر به موضوعات مثل حدود عقل، تفکر رسول الله و خلاصه از تفکر نعمات الهی که به بندگان اعطا فرموده وخلق پرداخته شده است. کتاب دارایی ۲۶۶ صفحه بوده واز نشریهٔ دارالارقام مقیم شهر...
Topic: اسلام ، مسلم ، قرآن ، دین ، ​​حدیث ، فقه ، پیامبر ،...
Community Texts
Aug 13, 2020 عثمان نوری توپباش
texts

eye 91

favorite 0

comment 0

کتاب فوق مجموععهٔ مقالات نشر شدهٔ مجلهٔ آلتون اولوق میباشد. محتوای کتاب را موضوعات دل نشین که مانند ذکر سحر گاهی، آخرین نفس انسانی، دعا، اشک و توبه، ایصار و استغناء وفا تشکیل میدهد. تعداد صفحات کتاب ۴۶۶ بوده واز نشریهٔ دارالارقام مقیم شهر استانبول کشور جمهوری ترکیه در سال...
Topic: اسلام ، مسلم ، قرآن ، دین ، ​​حدیث ، فقه ، پیامبر ،...
Community Texts
Aug 13, 2020 عثمان نوری توپباش
texts

eye 51

favorite 0

comment 0

کتاب مذکور در بر گیرندهٔ موضوعات مختلف حقوق خانواده میباشد. در آن به مسائيل چگونگی نکاح، خانواده در اسلام، آداب و رسوم زن ومرد که باید به آنها مراعات نمایند، موقعیت زن در اسلام و تربیت کودکان پرداخته شده است. تعداد صفحات کتاب ۲۱۸ بوده واز نشریهٔ دارالارقام مقیم شهر استانبول...
Topic: اسلام ، مسلم ، قرآن ، دین ، ​​حدیث ، فقه ، پیامبر ،...
Community Texts
Aug 13, 2020 Mustafa Eriš
texts

eye 49

favorite 0

comment 0

     Ši knyga aprašo pačius ryškiausius ir labiausiai pamokančius pavyzdžius iš Allah‘o Pranašo – Muhammad‘o (TJTIAP) žmonų gyvenimų. Ji panardina skaitytoją į jas supusią dvasinę atmosferą. Knygoje taip pat pateikiami Pranašo šeimyninio gyvenimo ypatumai ir kai kurie jo žmonų ypatumai. Knyga bus naudinga ir įdomi plačiam skaitytojų ratui. Mustafa Eriš
Topics: Islamas, musulmonas, Koranas, religija, haditis, jurisprudencija, pranašas, Muhamedas, pamaldos
Community Texts
Aug 13, 2020 Saifetddin Jazidži
texts

eye 105

favorite 0

comment 0

    Žmogaus – tai pats garbingiausias Visagalio Dievo kūrinys, kuriam Jis nulėmė ypatingą, išskirtinę vietą visoje kūrinijoje.     Vienintelis Kūrėjas, sukūrė žmogų didžiam Jo garbinimo tikslui, per Savo Pranašus pranešė jam apie gėrį ir blogį, apie leistiną ir uždraustą, apie neabejotiną doro gyvenimo naudą...     Aukščiausias taip pat perspėjo apie šio gyvenimo trumpumą ir laikinumą, ir apie puikią amžinojo gyvenimo dalią tiems iš žmonių, kurie...
Topics: Islamas, musulmonas, Koranas, religija, haditis, jurisprudencija, pranašas, Muhamedas, pamaldos
Community Texts
Aug 13, 2020 Asim Uysal
texts

eye 43

favorite 0

comment 0

     Šioje, puikiai išleistoje, brošiūroje, kurioje gausu spalvotų fotografijų, yra smulkiai, žingsnis po žingsnio, paaiškinama apsiprausimo maldai (taharat) bei namaz‘o atlikimo eiga; pateikiamos du‘a ir šventojo Korano suros, skaitomos namaz‘o metu (arabų kalba su lietuviška transkripcija); atskleidžiami Islamo tikėjimo klausimai ir kita. Brošiūra yra patogaus „kišeninio“ formato, kad skaitytojas nuolat galėtų turėti ją su savimi. Rekomenduojama tiek...
Topics: Islamas, musulmonas, Koranas, religija, haditis, jurisprudencija, pranašas, Muhamedas, pamaldos
Community Texts
Aug 13, 2020 Osman Nûri Topbaş
texts

eye 37

favorite 0

comment 0

     Šioje knygoje aprašomas paskutinio žmonijos Pranašo- Muhammad‘o (TJTIAP) gyvenimas ir jo aukščiausios moralinės savybės. Knygos pagrindą sudaro autoriaus parašyti ir įvairiais periodais išspausdinti straipsniai, knyga „Rahmet estintileri“, išversta į daugelį pasaulio kalbų, pasisakymai, pamokslai, paskaitos, diskusijos, suredaguoti gerbiamo autoriaus. Visa, kas parašyta šioje knygoje, pateikta taip, tarsi autorius pats gyventų „Asr-Saadat“ – „Gerovės...
Topics: Islamas, musulmonas, Koranas, religija, haditis, jurisprudencija, pranašas, Muhamedas, pamaldos
Community Texts
Aug 13, 2020 Faruk Salman, Nazif Ilmaz, Dr. Radžab Ozdirek
texts

eye 22

favorite 1

comment 0

     Pats vertingiausias mūsų šio gyvenimo kapitalas yra iman (tikėjimas), kuris užgimsta širdyje ir atsispindi mūsų poelgiuose. Aukščiausiasis Allah‘as myli tuos vergus, kurie nuoširdžiai tiki ir daro gerus darbus. Jiems Kūrėjas paruošė Rojaus sodus. Tikėjimo eisena, kurią pradėjo pranašas Muhammad‘as (TJTIAP), tęsėsi daugelį kartų, kurios dėjo visas pastangas, kad išsaugoti religiją ir perduoti ją palikuonims. Tokiu būdu Islamo žinios pasiekė ir mus....
Topics: Islamas, musulmonas, Koranas, religija, haditis, jurisprudencija, pranašas, Muhamedas, pamaldos
Community Texts
Aug 13, 2020 Faruk Salman, Nazif Ilmaz, Dr. Radžab Ozdirek
texts

eye 25

favorite 1

comment 0

     Knygos iš serijos „Mano puikioji religija.Mokausi garbinti“, 1 ir 2 tomai, kurias išleidome anksčiau, patiko jums ir mūsų draugams. Todėl nusprendėme pratęsti šią knygų seriją nauju ciklu: „Mokausi tikėjimo pagrindų -1“. Ji buvo paruošta tam, kad paaiškinti pagrindinius tikėjimo klausimus. Šioje knygoje nagrinėjami tokie klausimai kaip religija, tikėjimas, tikėjimas Allah‘u, tikėjimas angelais. Faruk Salman Nazif Ilmaz Dr. Radžab Ozdirek
Topics: Islamas, musulmonas, Koranas, religija, haditis, jurisprudencija, pranašas, Muhamedas, pamaldos
Community Texts
Aug 13, 2020 Faruk Salman, Nazif Ilmaz, Dr. Radžab Ozdirek
texts

eye 50

favorite 1

comment 0

     Knygų „Mano puikioji religija. Mokausi garbinti“ serija yra vienas iš puikiausių būdų pateikti mūsų mažiesiems skaitytojams žinias apie Islamą. Kiekvienoje temoje yra iliustracijų, schematinių paaiškinimų, užduočių ir testų, žinių įtvirtinimui. Pirmoje dalyje mes aptarėme apsiprausimo ir maldos temas. O antrojoje mes papasakosime apie pasninką, zakat‘ą, hadž‘ą bei kurban‘ą. Ruošiant šią knygą buvo naudojamasi  anksčiau parašyta literatūra,...
Topics: Islamas, musulmonas, Koranas, religija, haditis, jurisprudencija, pranašas, Muhamedas, pamaldos
Community Texts
Aug 13, 2020 Faruk Salman, Nazif Ilmaz, Dr. Radžab Ozdirek
texts

eye 25

favorite 1

comment 0

     Šioje spalvingai įliustruotoje knygoje smulkiai aiškinamos garbinimo, vudu, gusl, tajammum (apsiprausimo) ir maldos temos. Kiekviena jų pradedama idomiu pasakojimu. Pateikta daugybė Šventojo Korano ajat‘ų ir mūsų Pranašo hadisų bei atsiminimų apie jį, jo ištikimus draugus ir iškilias Islamo asmenybes, pateikti jų posakiai. Tam, kad būtų lengviau įsisavinti žinias, daugelis temų yra išdėstytos klausimų ir atsakymų forma. Ten, kur būtina, paaiškinimai pateikti...
Topics: Islamas, musulmonas, Koranas, religija, haditis, jurisprudencija, pranašas, Muhamedas, pamaldos
Community Texts
Aug 13, 2020 Sabiras Grižakas
texts

eye 37

favorite 0

comment 0

    Paskutinis atodūsis prilygsta švariam ir ryškiam veidrodžiui. Kiekvienas žmogus šiame veidrodyje pamatys visą savo nugyventą gyvenimą su visomis nuostabiomis bei šlykščiomis pusėmis ir tą pabaigą, kurią jis paruošė savo amžinybei. Kad paskutinis atodūsis netaptų veidrodžiu, kuriame mes su atgaila pamatysime savo amžiną buvimą, reikia nugyventi teisingą Allaho vergo gyvenimą, gyvenant dvasingoje šv. Korano ir Sunos atmosferoje.     Vadinasi, norint palikti...
Topics: Islamas, musulmonas, Koranas, religija, haditis, jurisprudencija, pranašas, Muhamedas, pamaldos
Community Texts
Aug 13, 2020 Осман Нури Топбаш
texts

eye 42

favorite 0

comment 0

    Бул китепчеде таалим-тарбия берүүдө өзгөчө көңүл буруу керек болгон айрым жагдайлар тууралуу маалымат берилген. Осман Нури Топбаш
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
Aug 13, 2020 Осман Нури Топбаш
texts

eye 42

favorite 0

comment 0

     Бакыт каалгасы атанган ажылык жана умра ибадаттары - жаамы инсанияттын рухий ыпластыктардан арылуусу, тазалануусу, жаңыча жашоосу үчүн эң эле ийги мүмкүнчүлүк. Осман Нури Топбаш
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
Aug 13, 2020 Осман Нури Топбаш
texts

eye 110

favorite 0

comment 0

    Бул китепте Мухаммед пайгамбардын (саллаллаху алейхи ва саллам) хадистеринин негизинде анын таалим-тарбия берүү ыкма-усулдары изилдеген. Осман Нури Топбаш
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
Aug 13, 2020 Осман Нури Топбаш
texts

eye 41

favorite 0

comment 0

    Бул китепте бактылуу үй-бүлө куруу үчүн керектүү болгон маалыматтар камтылган. Үй-бүлөнүн негизги максаттарын орундатуу үчүн керектүү тартип жана принциптер тууралуу маалымат берилип, бул принциптерге түшүндүрмө берүү үчүн түрдүү мисалдар келтирилген. Өзгөчө, алгач...
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...
Community Texts
Aug 13, 2020 Осман Нури Топбаш
texts

eye 28

favorite 0

comment 0

    Алланын Элчисинин (саллаллааху алейхи васаллам) өрнөктүү адеп-ахлагы жана пайгамбарлык тарбиясы өтө таасирдүү болгон. Анын укмуштуудай таасирин ушундан билиңиз, мурун чала жырткыч болуп, дээрлик көпчүлүгү адамгерчилик сапаттан куржалак калган «жахилия коому» өтө...
Topics: Ислам, мусулман, Куран, дин, хадис, фикх, пайгамбарыбыз,...