Skip to main content
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
May 29, 2023 M. A. Fatah
texts

eye 14

favorite 0

comment 0

Sebuah jawaban dari mana memulai bertakarub dan menuju kemana, dengan cara bagaimana? Jawaban ditulis di dalamnya, yaitu istikomahkan niat, solat dan zikir dengan berprinsipkan lima: ikhlas, menjaga batas halal haram, tidak berbuat bid'ah, meninggalkan perbuatan unfaedah, dan zuhud.
Topics: makrifat, adab, tasawuf, zikir, bid'ah, halal, haram, zuhud, takarub, basmalah, hamdalah
Community Texts
May 9, 2023 MA Fatah
texts

eye 27

favorite 0

comment 0

Kalau poin-poin keyakinan menurut Ahlus Sunnah Wal Jama'ah versi Imam Al-Gazali tersebut sudah sejalan dengan yg ikhwah ketahui maka berupaya "memakrifatkannya" menjadi tugas kita selanjutnya.
Topics: aqidah, keyakinan, ahlus sunnah, gazali, makrifat, tugas
Community Texts
Apr 26, 2023 M. A. Fatah
texts

eye 27

favorite 0

comment 0

Ini catatan tentang—yang hamba dha'if ini coba pahami—sebagian maksud dari basmalah, yaitu ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Semoga bermanfaat.
Topics: basmalah, fatihah, dzi balin, maksud ayat
Community Audio
Dec 25, 2021 Raden Muhammad
audio

eye 10

favorite 0

comment 0

Wahdaniyat hartina Alloh teu bingbilangan. Dzatna hiji, teu dua, teu tilu, oge lain rangkepan tina sababaraha bagian, saperti jirimna manusa, aya bagian sirah, bagian awak, bagian leungeun jeung bagian suku. Sifatna teu dipimilik kunu lian, mun oge aya sebutan nu sarua, eta mah dina sebutanna hungkul, lain dina kaayaanana. Tiap-tiap Sifatna teu macem-macem, Elmuna hiji, Qudrotna hiji, teu jiga manusa elmuna macem-macem, aya anu tina akal thobi’i, aya tina akal gorizi, aya meunang naliti, aya...
Topics: wahdaniyat, salabiyah, padamelan Alloh, mukhtar, mudhtor, 50 'aqidah, munjin, pangwuruk, uwa...
Community Texts
Dec 24, 2021 Raden Muhamd
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

Bahan aoasan jumat wengi, 24 Desember 2021, tabuh 20.00 WIB.
Topics: sifat wajib, sifat Alloh, salabiyah, wahdaniyat, 50 'aqidah, munjin, pangwuruk, uwa ajenga, choer,...
Community Texts
Dec 22, 2021 Raden Muhammad
texts

eye 32

favorite 0

comment 0

Ringkasan dari pembacaan kedua kitab Adab Sulukil Murid karya Imam Al-Hadad.
Topics: langkah pertama, takwa, taubat, qalbu, risalah, akhlak, tasawuf, ahlus sunah, imam, habib,...
Community Audio
Dec 17, 2021 Raden Muhammad
audio

eye 25

favorite 0

comment 0

Seseorang yang menginginkan akhirat (Imam menyebutnya murid ) memulai perjalanannya menuju takwa dengan 'kebangkitan', yaitu ketika hatinya disentuh oleh inayah Allah dan hidayahnya, yang mendorongnya untuk menghadap kepada Allah dan kepada negeri akhirat serta berpaling dari dunia yang berkonsekwensi siksaan. Kebangkitan semacam itu umumnya terjadi pada waktu seseorang dilanda kecemasan dan ketakutan, harapan dan keinginan yang besar, merindukan sesuatu, memandang Ahlullah atau ditatap...
Topics: nafahat, adab, suluk, murid, imam, habib, al-hadad, akhlak, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
Dec 16, 2021 Raden Muhammad
audio

eye 19

favorite 0

comment 0

Secara umum ada dua perkara yang diinginkan dan berlainan konsekwensinya, keinginan kepada al-‘ajilah (dunia) yang berkonsekwensi neraka jahanam, dan keinginan kepada al-akhirah (surga) yang berkonsekwensi mesti disertai amal yang diterima; dan niat di dalam hal ini membuat seseorang mendapatkan balasan dan pahala atas perbuatannya. Bagi mereka yang sudah memastikan akhirat adalah perkara yang diinginkannya, perlu mengetahui etikanya, dari mana mulainya, bagaimana caranya hingga tercapai,...
Topics: adab, suluk, murid, iradah, keinginan, niat, imam, habib, al-hadad, akhlak, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
Dec 11, 2021 Raden Muhammad
audio

eye 34

favorite 0

comment 0

Teu saeutik pasaliruan dina nekadkeun Alloh kulantaran teu nyaho kana sifat-sifat Salabiyah, sehingga teu ngeuweuhkeun omongan-omongan anu nanyakeun ti iraha Alloh aya, nepi ka iraha ayana, wayah kumaha ayana, jeung sajabina. Nasarani jeung Yahudi nekadkeun Alloh kabagi kana tilu oknum pedah teu nyalab bingbilangan, padahal Alloh lain bagian tina atawa kabagi kana sababaraha oknum. Batiniah nekadkeun Alloh ngancik dina batin jelema, parentah Alloh teh kereteg hate tea sabab Alloh aya dina hate,...
Topics: 'aqidah, uluhiyah, salabiyah, qidam, baqo, mukholafatu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, 50...
Community Texts
Dec 10, 2021 Raden Muhammad
texts

eye 17

favorite 0

comment 0

Aosan tina buku 50 'Aqidah Ngajamin Mukmin Munjin, Uwa Ajengan Choer Affandy, Pasantren Miftahul Huda, Manonjaya.
Topics: 'Aqidah, Salabiyah, Uwa Ajengan, Choer, Pasantren, Miftahul Huda, Asya'iroh, Ahlus Sunah
Community Texts
Dec 8, 2021 Raden Muhammad
texts

eye 19

favorite 0

comment 0

Format ppt untuk bahan pembacaan kitab Adab Sulukil Murid karya Imam Abdullah Al-Hadad.
Topics: Adab, Suluk, Murid, Imam, Al-Hadad
Community Audio
Dec 5, 2021 Raden Muhammad
audio

eye 39

favorite 0

comment 0

Anu diaos di dieu elmu ngaakidahan Alloh anu kapanggih ku dalil akal jeung aya dalil naklina. Numutkeun susunan golongan Maturidiyah aya 20 Sifat anu wajib di Alloh, nyaeta Nafsiyah 1, Salabiyah 5, Ma’ani 7, Maknawiyah 7. Mun aya beda itunganna jeung golongan anu sejen, misalna jeung golongan Asyairoh, eta mah dina ngabilang jeung nyebutna hungkul, lain dina nekadkeunana. Dalil akal ngan bisa nyimpulkeun tina ayana makhluk nepi ka ayana anu nyiptakeunana. Ari anu ngawajibkeun nekadkeun ayana,...
Topics: 'aqidah, uluhiyah, sifat, nafsiyah, 50 'aqidah, munjin, uwa ajengan, pasantren, miftahul huda,...
Community Audio
Dec 2, 2021 Raden Muhammad
audio

eye 22

favorite 0

comment 0

Kecintaan kepada dunia pada masa kini sudah menjadi persoalan yang mudaratnya telah demikian merata, kejelekannya telah demikian tersebar, dan bahayanya telah demikian besar, menyebabkan rambu-rambu agama lenyap, cahaya keyakinan sirna, jalan-jalan hidayah rusak, dan jalan-jalan kerusakan merajalela; suatu kegelapan fitnah yang sangat pekat. Orang banyak mempertontonkan kecintaannya kepada dunia terang-terangan tanpa malu-malu lagi, seakan Allah telah mewajibkannya kepada mereka sebagaimana Dia...
Topics: dunia, hubbud dunya, risalah, mudzakarah, imam, habib, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
Nov 27, 2021 Raden Muhammad
audio

eye 46

favorite 0

comment 0

Tauhid ceuk syar’an mah hartosna elmu paranti nganyahokeun aqidah nu dicokot tina dalil-dalil anu yakin. Sedengken ceuk syar’i mah nunggalkeun Dzat anu diibadahan bari nekadkeun nyalirana jeung ngabenerkeun hijina dina Dzat, Sifat-sifatna jeung padamelanna. Ngaji tauhid ceuk syar’an pikeun ngahontal tauhid ceuk syar’i. Buah tina ngajina nyaeta makrifat ka Alloh kalawan dalil-dalil anu qoth’i, pados cumpon fardu ‘aen bari bener, jeung meunang ganjaran ti Alloh. Ngan ari ngaran Muslim...
Topics: mabadi, fan, tauhid, syara, akal, 50 aqidah, pangwuruk, uwa ajengan, choer affandi, pasantren,...
Community Audio
Nov 26, 2021 Raden Muhammad
audio

eye 32

favorite 0

comment 0

Ibadah tidak sah tanpa ilmu, namun ilmu dan ibadah keduanya tidak bermanfaat tanpa ikhlas, yaitu menunggalkan Al-Haqq sebagai yang dimaksud dalam taat, bukan sesuatu yang lain seperti kedudukan, pujian, dan sebagainya di tengah makhluk. Apabila menyangka ada ria dalam amal kita, maka mengusahakan ikhlas bukan dengan cara meninggalkan amal tersebut, tetapi jika amal itu pada dasarnya bakal diketahui oleh orang lain, seperti haji dan solat berjamaah, maka lakukan saja terang-terangan sesuai...
Topics: ikhlas, ria, ujub, risalah, mudzakarah, imam, habib, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
Nov 23, 2021 Raden Muhammad
audio

eye 21

favorite 0

comment 0

Ngaos tarjamah sareng penjelasan kitab Safinah anu dikaluarkeun ku Pasantren Miftahul Huda Manonjaya, dilengkapan ku ringkasan tina penjelasan Syekh Nawawi Banten dina kitabna, Kasyifatu Saja.
Topics: fikih, tayamum, safinah, syafi'i, pasantren, miftahul huda, nawawi banten, kasyifatus saja, ahlus...
Community Audio
Nov 20, 2021 Raden Muhammad
audio

eye 30

favorite 0

comment 0

Ketika keberadaan dunia diasaskan kepada ujian dan cobaan, dicampur dengan kesusahan dan kesulitan, serta diselimuti dengan hal-hal yang menyibukkan dan menarik perhatian, karena itu bermunculanlah berbagai macam penyimpang dari taat dan penyebab pelanggaran, yang jika dirangkum tidak keluar dari empat perkara: kebodohan, lemah iman, panjang angan dan mengonsumsi haram maupun syubhat. Panjang Angan Panjang angan adalah sebutan untuk perasaan masih akan lama tinggal di dunia. Tamak, kikir, takut...
Topics: panjang angan, penyebab kejatuhan, risalah, mudzakarah, imam, habib, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
Nov 19, 2021 Raden Muhammad
audio

eye 24

favorite 0

comment 0

EMPAT PENYEBAB UTAMA KEJATUHAN MANUSIA Ketika keberadaan dunia diasaskan kepada ujian dan cobaan, dicampur dengan kesusahan dan kesulitan, serta diselimuti dengan hal-hal yang menyibukkan dan menarik perhatian, karena itu bermunculanlah berbagai macam penyimpang dari taat dan penyebab pelanggaran, yang jika dirangkum tidak keluar dari empat perkara: kebodohan, lemah iman, panjang angan dan mengonsumsi haram maupun syubhat. - dua - Lemah Iman Darinya berkembang perilaku tercela seperti...
Topics: lemah iman, penyebab kejatuhan, risalah, mudzakarah, imam, habib, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
Nov 18, 2021 Raden Muhammad
audio

eye 20

favorite 0

comment 0

Ketika keberadaan dunia diasaskan kepada ujian dan cobaan, dicampur dengan kesusahan dan kesulitan, serta diselimuti dengan hal-hal yang menyibukkan dan menarik perhatian, karena itu bermunculanlah berbagai macam penyimpang dari taat dan penyebab pelanggaran, yang jika dirangkum tidak keluar dari empat perkara: kebodohan, kelemahan iman, panjang angan dan mengonsumsi haram maupun syubhat. - satu - Kebodohan Allah telah menjadikannya berada dalam setiap kejahatan yang dilakukan oleh manusia....
Topics: penyebab kejatuhan, kebodohan, risalah, mudzakarah, imam, habib, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
Nov 7, 2021 Raden Muhammad
audio

eye 30

favorite 0

comment 0

Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wa sallam menyampaikan orang yang rasa gembiranya lantaran kebaikan yang dapat dilakukannya, dan susah hatinya lantaran keburukan perilakunya, dia seorang Mukmin. Karena itu ketika Allah menaufikimu beramal saleh, perbesarlah rasa gembiramu atasnya, dan sempurnakanlah rasa syukurmu kepadaNya. Teruslah mengenali kekurangan dirimu di dalam memenuhi hak Tuhanmu, segeralah bertaubat atas kesalahan-kesalahannya, lalu jagalah aubah- mu, sesal dan dukamu, takut dan...
Topics: gembira, susah hati, mukmin, risalah, mudzakarah, habib, abdullah, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
Nov 6, 2021 Raden Muhammad
audio

eye 32

favorite 0

comment 0

Apabila pada ketaatan kepada Allah terdapat kemuliaan karomah di dunia dan di akhirat, maka di dalam maksiat kepadaNya terdapat kehinaan, bencana dan kebinasaan. Kalaupun dengan melakukan maksiat, hanya gagal mendapatkan derajat Sabiqun (pelopor kebaikan) dan pahala pelaku kebaikan, tidak sampai mendapat siksaan yang pedih, hukuman yang berat dan rizki diharamkan, itu saja sudah cukup sebagai musibah!
Topics: akibat, maksiat, risalah, mudzakarah, habib, abdullah, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
Nov 5, 2021 Raden Muhammad
audio

eye 39

favorite 0

comment 0

Allah memuliakan siapa saja yang menaatiNya dan beramal saleh untuk mendapatkan keridaanNya dengan berbagai karomah. Kehidupan mereka di dunia dijadikanNya kehidupan yang baik. Mereka dijadikanNya berkuasa di bumi. Agama mereka diteguhkanNya. Keadaan ketakutan mereka digantiNya dengan keadaan aman. Sehingga orang banyak mengambil cahaya dari mereka, meneladani jejak mereka, menghadapkan diri bersama mereka kepada Allah dalam melenyapkan duka, memohon kepada Allah dengan hak mereka dalam menolak...
Topics: karomah, wali, risalah, mudzakarah, habib, abdullah, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
Oct 31, 2021 Raden Muhammad
audio

eye 22

favorite 0

comment 0

Ngaregepkeun aosan tarjamah sareng penjelasan kitab fikih, Safinah, anu disusun ku Pasantren Miftahul Huda, Manonjaya.
Topics: baleg, susuci, kitab, fikih, syafi'i, safinah, pasantren, miftahul huda, manonjaya, ahlus sunah
Community Audio
Oct 31, 2021 Raden Muhammad
audio

eye 17

favorite 0

comment 0

Ngaregepkeun aosan tarjamah sareng penjelasan kitab fikih, Safinah, anu disusun ku Pasantren Miftahul Huda, Manonjaya.
Topics: baleg, susuci, kitab, fikih, syafi'i, safinah, pasantren, miftahul huda, manonjaya, ahlus sunah
Community Audio
Oct 30, 2021 Raden Muhammad
audio

eye 43

favorite 0

comment 0

Ngaregepkeun aosan tarjamah sareng penjelasan kitab fikih, Safinah, anu disusun ku Pasantren Miftahul Huda, Manonjaya.
Topics: kitab, safinah, pasantren, miftahul huda, manonjaya, fikih, syafi'iyah, ahlus sunah
Community Audio
Oct 28, 2021 Raden Muhammad
audio

eye 23

favorite 0

comment 0

Hal penting lainnya dalam bertakwa adalah kesadaran bahwa Allah berdasarkan kehendakNya telah menjadikan ridaNya pada mentaatinya, dan murkaNya pada mendurhakainya. Ini ketentuaanNya, maka jagalah baik-baik. Bersegeralah mendapatkan ampunanNya dan Surga, karena Allah telah menentukan semua itu disediakan bagi orang yang bertakwa.
Topics: risalah, mudzakarah, habib, abdullah, al-hadad, takwa, akhlak, adab, tasawuf, ahlus sunah
Community Video
Oct 24, 2021 Raden Muhammad
movies

eye 23

favorite 0

comment 0

Ngaregepkeun aosan tarjamah sareng penjelasan kitab fikih, Safinah, anu disusun ku Pasantren Miftahul Huda, Manonjaya.
Topics: aosan, kitab, fikih, safinah, pasantren, miftahul huda, manonjaya, ahlus sunah, syafi'iyah
Community Video
Oct 24, 2021 Raden Muhammad
movies

eye 32

favorite 0

comment 0

Panganteur nu macakeun
Topics: fikih, safinatun najah, syafiiyah
Community Video
Oct 23, 2021 Raden Muhammad
movies

eye 26

favorite 0

comment 0

(Ringkesan Pangaosan Papada Urang, kaping 16 Oktober 2021, tina buku Mutiara Hikmah K.H. Choer Affandy). Dina torekat, anu kudu dihontal teh istikomah, nyaeta cepet lempeng dina bener tur angger, lain angger dina polahna tapi angger dina benerna. Misalna, polah solat mah teu angger salawasna da aya kalana perlu qosor atawa dijama, aya kalana lila atawa sakeudeung, jeung sajabina, kulantaran situasi kondisi, oge takdir anu keur karandapan, pasti mawa shirot (jalan bener anu kudu dileumpangan),...
Topics: istiqomah, makrifat, muthmainnah, pangwurukan, uwa ajengan, choer, pasantren, miftahul huda,...
Community Video
Oct 23, 2021 Raden Muhammad
movies

eye 100

favorite 0

comment 0

(Ringkesan Pangaosan Papada Urang, kaping 16 Oktober 2021, tina buku Mutiara Hikmah K.H. Choer Affandy). Ngariyadohan diri sangkan istikomah dina ibadah kudu bener nempatkeun jiwa jeung polah. Urusan jiwa mah hakekat, dina hartos nekadkeun sakabeh papasten, boh hade atawa goreng, rek ceuk makhluk atawa ceuk Alloh, eta kabeh ti Alloh. Lamun meunang papasten anu hade geuwat syukuran, lamun manggih papasten anu goreng geuwat sobar. Ari lampahkeunna mah syareat, nyaeta kudu ngusahakeun, sabab hasil...
Topics: syareat, hakekat, adab, pangwurukan, uwa ajengan, choer, pasantren, miftahul huda, manonjaya,...
Arabic : Books by Language
Oct 22, 2021 Asy-Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadhrami/Raden Muhammad
texts

eye 210

favorite 0

comment 0

Kitab matan Safinatun Naja (Darul Minhaj, 2009)
Topics: fikih, safinah, salim bin sumair
Spirituality & Religion
Oct 14, 2021 Raden Muhammad
movies

eye 39

favorite 0

comment 0

Pembacaan kedua (Rabu, 13 Oktober 2021) kitab Risalatul Mudzakarah Ma'a Ikhwanil Muhibbina Min Ahlil Khairi Wad Din (Tulisan Ringkas Hasil Bertukar Pikiran Bersama Saudara-saudara Tercinta Dari Kalangan Ahli Kebaikan Dan Agama) karya Habib Abdullah Bin Alawi Al-Haddad (w. 1136 H.). وينفعنا ويعيد علينا من بركته وسرّه ونوره وعلمه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة ... الفاتحة
Topics: risalah, mudzakarah, imam, al-hadad, kitab, turats, warisan, karya tulis, ulama, islam, pendahulu,...
Community Video
Oct 12, 2021 Raden Muhammad
movies

eye 32

favorite 0

comment 0

Pembacaan pertama (Rabu, 6 Oktober 2021) kitab Risalatul Mudzakarah Ma'a Ikhwanil Muhibbina Min Ahlil Khairi Wad Din (Tulisan Ringkas Hasil Bertukar Pikiran Bersama Saudara-saudara Tercinta Dari Kalangan Ahli Kebaikan Dan Agama) karya Habib Abdullah Bin Alawi Al-Haddad (w. 1136 H.). 
Topics: Risalah, Mudzakarah, Kitab, Habib, Al-Haddad
Community Audio
Oct 2, 2021 Raden Muhammad
audio

eye 117

favorite 0

comment 0

Rekaman aosan basa Sunda ngeunaan cara ngagolangkeun modal Riyadotun Nafsi dina Torekat, nyaeta ngumalayang pikiran jeung makripat ka Alloh, anu dinukil tina bagian Mukodimah jeung Modal Hirup tina buku Mutiara Hikmah Ngahontal Darajat Kawalian anu mangrupi kempelan fatwa sareng pangwuruk ti Uwa Ajengan Choer Affandi dina Riyadoh Malem Kemisan di Pasantren Manonjaya.
Topics: Riyadoh, Nafsi, Torekat, Modal, Pikiran, Makripat, Mutiara, Hikmah, Ajengan, Choer, Manonjaya,...
Community Audio
Sep 25, 2021 RADEN MUHAMMAD
audio

eye 158

favorite 0

comment 0

Rekaman aosan basa Sunda ngeunaan Riyadotun Nafsi, Torekat, jeung modalna, anu dinukil tina bagian Mukodimah jeung Modal Hirup tina buku Mutiara Hikmah Ngahontal Darajat Kawalian anu mangrupi kempelan fatwa sareng pangwuruk ti Uwa Ajengan Choer Affandi dina Riyadoh Malem Kemisan di Pasantren Manonjaya.
Topics: Hikmah, Mukodimah, Riyadoh, Torekat, Kawalian, Choer Affandi, Uwa Ajengan, Pasantren, Manonjaya,...
Community Texts
Sep 18, 2021 Raden Muhammad
texts

eye 193

favorite 0

comment 0

Buku ke-6 dari rangkaian kitab karya Imam Al-Hadad (w. 1132 H./1720 M.).
Topics: Imam, Hadad, Kitab, Risalah, Mudzakarah
Community Audio
Sep 18, 2021 Raden Muhammad
audio

eye 29

favorite 0

comment 0

Lanjutan bahasan basmalah ceuk elmu tauhid anu diaoskeun tina buku K.H. Choer Affandy: 50 'Aqidah Ngajamin Mu'min Munjin
Topics: basmalah, elmu, tauhid, choer, affandy, aqidah, mukmin, munjin, pasantren, miftahul huda, manonjaya
Community Audio
Sep 13, 2021 Raden Muhammad
audio

eye 40

favorite 0

comment 0

Ngabahas basmalah ceuk elmu tauhid tina haraf Ba-na, anu diaoskeun tina buku K.H. Choer Affandy: 50 'Aqidah Ngajamin Mu'min Munjin.
Topics: taaluq, ba, tauhid, Choer, Affandy, 'Aqidah, Mu'min, Munjin, Pasantren, Miftahul Huda, Manonjaya
Community Audio
Sep 4, 2021 Raden Muhammad
audio

eye 61

favorite 0

comment 0

*NGAOS PAPADA URANG* _Pengajian Berbahasa Sunda_ WENGI IEU: Kaping 3 September, *tabuh 19:45,* insya Allah. BUKU AOSEUNNA: Kempelan pangwurukan ti _Uwa Ajengan_ (K.H. Choer Affandy, 1921/23-1994): 📑 50 ‘Aqidah Ngajamin Mu’min Munjin 📑 Mutiara Hikmah Jalan Pikeun Ngahontal Darajat Kawalian. TEMA AOSANNA: 📖 Sakilas Buku nu Diaos 📖 _Basmalah_ Ceuk Elmu Tauhid ZOOM NGAOSNA: https://us02web.zoom.us/j/87900372238?pwd=a2hGRjRVaHh5d1ZYZlk5emIxNThaUT09 Meeting ID: 879 0037 2238 Passcode:...
Topics: Ngaos, urang, sunda, akidah, tasawuf, uwa, ajengan, choer, affandy, pasantren, manonjaya
Community Video
Dec 1, 2020 M. Abdul Fatah
movies

eye 41

favorite 0

comment 0

Kitab Keramat Ketujuh dari kitab-kitab karya Imam al-Haddad - Bagian Dua -   https://archive.org/download/adab-suluk-almurid/Adab%20Suluk%20Almurid.pdf   https://youtu.be/3iPBcifGPCA   RISĀLATU ADABI SULŪKIL MURĪD (Tulisan Ringkas Tentang Adab Bersuluk Seorang Murid)   Pada bagian ini penulis menyampaikan hadis innamal a’malu bin niyyāt dan menjelaskannya. Mungkin ini terkait dengan penegasannya bahwa mendapatkan akhirat tidak cukup punya keinginan, tetapi mesti disertai iman dan amal...
Topics: Imam, Alawi, Haddad, Etika, Adab, Suluk, Murid, Tasawuf, Sunni, Syafiiyah
Community Audio
Dec 1, 2020 M. Abdul Fatah
audio

eye 41

favorite 0

comment 0

Kitab Keramat Ketujuh dari kitab-kitab karya Imam al-Haddad - Bagian Satu –   https://archive.org/download/adab-suluk-almurid/Adab%20Suluk%20Almurid.pdf   RISĀLATU ADABI SULŪKIL MURĪD (Tulisan Ringkas Tentang Adab Bersuluk Seorang Murid)   Dalam pujian kepada Allah, penulis mengingatkan bahwa berkobarnya kerinduan seorang murid terhadap kebahagiaan dan kesempurnaan sejati adalah berkat kehendak Tuhannya, begitu juga semangatnya setelah itu dalam menempuh jalan yang menyampaikan...
Topics: Imam, Alawi, Haddad, Etika, Adab, Suluk, Murid, Tasawuf, Sunni, Syafiiyah
Arabic : Books by Language
Nov 30, 2020 Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad
texts

eye 106

favorite 2

comment 0

Kitab ketujuh dari daftar kitab-kitab karya Imam Al-Haddad terbitan Darul Hawi.
Topics: Imam, Alawi, Haddad, Adab, Suluk, Murid, Tasawuf, Sunni, Syafiiyah
Community Texts
Jun 13, 2017 Jalalud Din Al-Mahalli / M. A. Fatah
texts

eye 189

favorite 0

comment 0

Tafsir Jalalain atas surat Al-Ikhlash, Al-Falaq dan An-Nas
Topics: tafsir, jalalain, mufashshal, quran, qur'an
Community Texts
Jun 7, 2017 Jalalud Din Al-Mahali / M. A. Fatah
texts

eye 246

favorite 0

comment 0

Tafsir Jalalain atas surat An-Nashr dan Al-Lahab
Topics: tafsir, jalalain, mufashshal, quran, qur'an
Community Texts
Jun 5, 2017 Jalalud Din Al-Mahali / M. A. Fatah
texts

eye 177

favorite 0

comment 0

Tafsir Jalalain atas surat Al-Ma'un, Al-Kautsar dan Al-Kafirun
Topics: tafsir, jalalain, mufashshal, quran, qur'an
Community Texts
Jun 5, 2017 Jalalud Din Al-Mahali / M. A. Fatah
texts

eye 257

favorite 0

comment 0

Tafsir Jalalain atas surat Al-'Ashr, Al-Humazah, Al-Fil dan Quraisy
Topics: tafsir, jalalain, mufashshal, quran, qur'an
Community Texts
Jun 3, 2017 Jalalaud Din Al-Mahali / M. A. Fatah
texts

eye 166

favorite 0

comment 0

Tafsir Jalalain atas surat Al-'Adiyat, Al-Qari'ah dan At-Takatsur.
Topics: tafsir, jalalain, mufashshal, quran, qur'an
Community Texts
Jun 2, 2017 Jalalud Din Al-Mahali / M. A. Fatah
texts

eye 215

favorite 0

comment 0

Tafsir Jalalain atas surat Al-'Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah dan Az-Zalzalah
Topics: tafsir, jalalain, mufashshal, quran, qur'an
Indonesian : Books by Language
May 28, 2017 Jalalud Din Al-Mahali / M. A. Fatah
texts

eye 358

favorite 0

comment 0

Terjemahan Tafsir Jalalain atas Al-Fatihah dan Qishar Mufashshal : Wadh Dhuha, Alam Nasyrah dan Wat Tin
Topics: Jalalain, Mahali, Suyuthi, Tafsir, Quran, Qur'an, Fatihah, Mufashshal, Dhuha, Nasyrah, Tin
Indonesian : Books by Language
May 25, 2017 Jalalud Din Al-Mahali / M. A. Fatah
texts

eye 195

favorite 0

comment 0

Meskipun sederhana, namun tafsir ini cukup bagi mereka yang hendak memulai mengi'rab Al-Quran.
Topics: tafsir, jalalain, mufashal, dhuha, quran, qur'an, i'rab, suyuthi, mahali, jalaluddin
Indonesian : Books by Language
May 23, 2017 M. A. Fatah
texts

eye 189

favorite 0

comment 0

Mengenai batasan pengetahuan agama yang diperlukan oleh murīd pada perjalanannya menuju Tuhannya Yang Maha Benar, Syaikh Al-Khani menulis : “Anda harus mengetahui fikih bersuci, berwudhu, menghilangkan najis, rukun-rukun shalat, dan sebagainya, yang tidak bisa tidak harus anda ketahui. Begitu juga pengetahuan mengenai keyakinan, Tuhan yang wajib ada, sifat-sifat-Nya yang qadim dan wajib (akli) bagi-Nya, yang mustahil dan yang boleh bagi-Nya.”
Topics: tasawuf, tarekat, suluk, abrar
Indonesian : Books by Language
May 22, 2017 Muhammad Amin Asy-Syinqithi / M. A. Fatah
texts

eye 148

favorite 0

comment 0

Penjelasan surat Al-Fatihah, kecuali ayat ke 6 yang tidak dijelaskan oleh penyusun, tetapi kami ( penj. ) lengkapi dengan  meringkasnya dari Tafsīr Al-Fakhr Ar-Rāziy, 1/17 serta 258-260, dan kami tambahkan beberapa ayat.
Topics: fatihah, tafsir, syinqithi, quran, bil quran, qur'an bil qur'an
Malay : Books by Language
May 18, 2017 Imamain Al-Jalalain / M. A. Fatah
texts

eye 237

favorite 0

comment 0

Imam Jalalud Din Al-Mahali memulainya dengan menafsirkan surat Al-Kahfi, terus berlanjut hingga selesai surat An-Nas. Sesudah itu, dia mengulanginya dari permulaan Mushhaf, dan ketika sampai kepada ayat ke26 surat Al-Baqarah, dia meninggal (pada tahun 864 H.) . Kemudian, Imam Jalalud Din As-Suyuthi ( kelahiran tahun 849 H.) memperbaiki penafsirannya atas surat Al-Baqarah tersebut pada tahun 870 (atau saat usianya 21 tahun), serta melengkapinya dari permulaan hingga akhir surat Al-Isra`.
Topics: Jalalain, Tafsir, Quran, Qur'an, Mahalli, Suyuthi
Indonesian : Books by Language
May 16, 2017 Muhammad Amin Asy-Syinqithi / M. A. Fatah
texts

eye 121

favorite 0

comment 0

Sebagai ‘ulama` Malikiyah, penyusun tidak memasukkan basmalah sebagai ayat pertama dari surat Al-Fatihah, karena kesimpulan yang dikenal luas di kalangan mereka bahwa basmalah bukan ayat Al-Quran, kecuali di dalam surat An-Naml, sebagai bagian dari salah satu ayatnya. Oleh karena itu di dalam bukunya, dia tidak menjelaskan mengenainya. Penyusun juga tidak menjelaskan basmalah yang menjadi bagian dari surat An-Naml ayat 30. Sehingga kami ( penj. ) mengambil penjelasannya dari buku-buku yang...
Topics: basmalah, tafsir, Quran, bil Quran, Qur'an, bil Qur'an, syinqithi
Community Texts
May 15, 2017 Muhammad Amin Asy-Syinqithi / M. A. Fatah
texts

eye 95

favorite 0

comment 0

Tulisan ini bukan bagian dari buku Adhwāul Bayān. Kami ( penj. ) mengutipnya dari buku Al-Mawshū’atul Fiqhiyyah : Al-Isti’ādzzah Li Qirāatil Qurān, 4/6 dan seterusnya, dan—untuk i’rabnya—At-Tibyān Fī I’rāb Al-Qurān (penerbit : Bait Al-Afkar Ad-Dauliyyah) 11. Penjelasan terkait isti’adzah disampaikan pada beberapa tempat oleh penyusun, yaitu sewaktu menjelaskan firman-Nya —Al-A’raf 199-200, An-Nahl 98, Al-Mu`minun 96-98, Gafir 27.
Topics: Tafsir, Quran, Bil Quran, Qur'an, Bil Qur'an
Indonesian : Books by Language
May 12, 2017 Al-‘Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi / penj. : M. A. Fatah
texts

eye 134

favorite 0

comment 0

Kami memilih menerjemahkan buku ini (dan buku-buku lainnya berkenaan dengan Al-Quran) untuk membantu mencapai—apa yang oleh Al-Gazali diterangkan sebagai— A’mālul Bāthin Fīt Tilāwah . [1] Sehingga, maksud kami mempelajari penjelasan ayat-ayat Al-Quran bukan hanya agar dapat menghadirkan hati dan menerjemahkan tiap-tiap ayat Al-Quran yang kami baca, serta meluaskan pemahaman atasnya dan mengira-ngira maksud perkataan-Nya yang ditujukan kepada kami di dalamnya. Lebih dari itu—semoga...
Topics: Tafsir, Syinqithi, Muhammad Amin, Quran, Qur'an, Bil Quran, Bayan
Community Texts
May 12, 2017 Al-‘Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi / penj : M. A. Fatah
texts

eye 1

favorite 0

comment 0

Kami memilih menerjemahkan buku ini (dan buku-buku lainnya berkenaan dengan Al-Quran) untuk membantu mencapai—apa yang oleh Al-Gazali diterangkan sebagai— A’mālul Bāthin Fīt Tilāwah . [1] Sehingga, maksud kami mempelajari penjelasan ayat-ayat Al-Quran bukan hanya agar dapat menghadirkan hati dan menerjemahkan tiap-tiap ayat Al-Quran yang kami baca, serta meluaskan pemahaman atasnya dan mengira-ngira maksud perkataan-Nya yang ditujukan kepada kami di dalamnya. Lebih dari itu—semoga...
Topics: Tafsir, Syinqithi, Adhwa` Al-Bayan, Quran, Qur'an, Bil Quran, Bil Qur'an
muftiabdulfatah Favorites
collection
0
ITEMS
4
VIEWS
May 4, 2017
collection

eye 4

muftiabdulfatah Favorites
Topic: favorites
Indonesian : Books by Language
May 3, 2017 M. A. Fatah
texts

eye 320

favorite 0

comment 0

Tulisan mengenai Ramadan, Zakat, Puasa dan Adab Baca Al-Quran untuk panduan mengisi hari-hari Ramadan.
Topics: Ramadan, Zakat, Puasa, Tadarus, Tilawah, Quran, Qur'an
Community Texts
May 3, 2017 M. A. Fatah
texts

eye 228

favorite 0

comment 0

bagian ke terakhir dari "Ramadan, Bulan Kemurahan Hati dan Baca Al-Quran"
Topics: Quran. Qur'an, Tilawah, Tadarus, Ramadan
Indonesian : Books by Language
Apr 28, 2017 M. A. Fatah
texts

eye 242

favorite 0

comment 0

Pelengkap tulisan "Ramadan, Bulan Kemurahan Hati Dan Baca Al-Quran" 
Topics: Ramadan, Puasa
Polish : Books by Language
Apr 23, 2017 M. A. Fatah
texts

eye 226

favorite 0

comment 0

Pelengkap tulisan "Ramadan, Bulan Kemurahan Hati dan Baca Al-Quran"
Topics: Ramadan, Puasa, Zakat, Sedekah, kemurahan hati
Indonesian : Books by Language
Apr 13, 2017 M.A. Fatah
texts

eye 221

favorite 0

comment 0

Di dalamnya dijelaskan mengenai : ● Tadarus Di Bulan Ramadan—meliputi tadarus di dalam shalat malam Ramadan, berjamaah shalat malam Ramadan, kadar bacaan Al-Quran di dalam shalat sunat malam, dan dua macam jihad nafs di bulan Ramadan yang menjadi pemberi syafaat kelak pada hari kiamat. ● Kemurahan Hati, yaitu meluaskan pemberian dan memperbanyaknya ( الجُودُ هو سَعَةُ العَطَاءِ وكثرته —baik itu memperluas dan memperbanyak sesuatu yang diberikannya,...
Topics: Ramadan, baca Quran, Al-Quran, murah hati
Community Texts
Feb 17, 2017 M.A. Fatah
texts

eye 238

favorite 0

comment 0

Tujuh tahapan perjalanan ke hadirat Tuhan, terbagi dua : Perjalanan para Abrar (tiga tahap pertama) dan perjalanan para Muqarrabun (empat tahap berikutnya). Tulisan ini merupakan versi ringkasannya dari perjalanan para Abrar.
Topics: tarekat, suluk, tasawuf, sufi, salik, murid, mursyid
Community Texts
Feb 12, 2017 M. A. Fatah
texts

eye 82

favorite 0

comment 0

Medan dan sifat perjalanan para Abrar dalam mencapai kedekatan dengan Allah dan membebaskan diri dari nafsu ammarah
Topics: abrar, suluk, tarekat, tasawuf, nafsu, ammarah, lawwamah
Community Texts
Feb 9, 2017 Al-Khani
texts

eye 331

favorite 1

comment 0

Perjalanan Dan Tahapan Menuju Sang Maha Raja Diraja
Topics: Suluk, Tarekat, Tasawuf
Community Texts
Nov 3, 2016 M. A. Fatah
texts

eye 32

favorite 0

comment 0

Bagian Pertama terjemahan   Kitābu Asrārish Shawm  dalam  buku  Mau’izhatul Mu`minīn karya Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi (w.  1332 H / 1914 M.) yang merupakan ringkasannya dari buku  I h yā -nya Imam Al-Gazali untuk bahan pengajaran bagi orang-orang awam. Kami, menerjemahkannya dan menambahinya beberapa penjelasan mengenai Fiqh yang kami terjemahkan dari buku  Al-Mawsū’atul Fiqhiyyah ( sebuah ensiklopedi tema-tema fiqhiyah empat madzhab Ahlus Sunnah yang dikeluarkan oleh...
Topics: Puasa, Pengajaran, Fiqih, Pengantar
Arabic : Books by Language
Sep 3, 2015 Abul Qasim Al-Karmani / Mufti A Fatah
texts

eye 179

favorite 0

comment 0

Buku karya Al-Karmani (w. 505 H.), seorang ahli Al-Quran, mengenai makna yang terkandung dari berulangnya kalimat-kalimat dalam ayat-ayat yang berbeda.
Topics: Karmani, Qur'an, mutasyabihat, mukjizat
Community Texts
Aug 16, 2015 Afifuddin Abis Sa’adat Abdillah Al-Yafi’i / Mufti A. Fatah
texts

eye 375

favorite 0

comment 0

Kisah orang-orang yang mengharumkan agamanya
Topics: taman, shalihin, al-yafi'i, rawdhur rayahin
Community Video
Sep 20, 2014
movies

eye 60

favorite 1

comment 0

syair cinta
Topics: allah, cinta