Skip to main content

25
UPLOADS


Show sorted alphabetically

More right-solid

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 19

favorite 0

comment 0

Apabila pada ketaatan kepada Allah terdapat kemuliaan karomah di dunia dan di akhirat, maka di dalam maksiat kepadaNya terdapat kehinaan, bencana dan kebinasaan. Kalaupun dengan melakukan maksiat, hanya gagal mendapatkan derajat Sabiqun (pelopor kebaikan) dan pahala pelaku kebaikan, tidak sampai mendapat siksaan yang pedih, hukuman yang berat dan rizki diharamkan, itu saja sudah cukup sebagai musibah!
Topics: akibat, maksiat, risalah, mudzakarah, habib, abdullah, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 24

favorite 0

comment 0

Ketika keberadaan dunia diasaskan kepada ujian dan cobaan, dicampur dengan kesusahan dan kesulitan, serta diselimuti dengan hal-hal yang menyibukkan dan menarik perhatian, karena itu bermunculanlah berbagai macam penyimpang dari taat dan penyebab pelanggaran, yang jika dirangkum tidak keluar dari empat perkara: kebodohan, lemah iman, panjang angan dan mengonsumsi haram maupun syubhat. Panjang Angan Panjang angan adalah sebutan untuk perasaan masih akan lama tinggal di dunia. Tamak, kikir, takut...
Topics: panjang angan, penyebab kejatuhan, risalah, mudzakarah, imam, habib, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 16

favorite 0

comment 0

Hal penting lainnya dalam bertakwa adalah kesadaran bahwa Allah berdasarkan kehendakNya telah menjadikan ridaNya pada mentaatinya, dan murkaNya pada mendurhakainya. Ini ketentuaanNya, maka jagalah baik-baik. Bersegeralah mendapatkan ampunanNya dan Surga, karena Allah telah menentukan semua itu disediakan bagi orang yang bertakwa.
Topics: risalah, mudzakarah, habib, abdullah, al-hadad, takwa, akhlak, adab, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 28

favorite 0

comment 0

Teu saeutik pasaliruan dina nekadkeun Alloh kulantaran teu nyaho kana sifat-sifat Salabiyah, sehingga teu ngeuweuhkeun omongan-omongan anu nanyakeun ti iraha Alloh aya, nepi ka iraha ayana, wayah kumaha ayana, jeung sajabina. Nasarani jeung Yahudi nekadkeun Alloh kabagi kana tilu oknum pedah teu nyalab bingbilangan, padahal Alloh lain bagian tina atawa kabagi kana sababaraha oknum. Batiniah nekadkeun Alloh ngancik dina batin jelema, parentah Alloh teh kereteg hate tea sabab Alloh aya dina hate,...
Topics: 'aqidah, uluhiyah, salabiyah, qidam, baqo, mukholafatu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, 50...
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 27

favorite 0

comment 0

Anu diaos di dieu elmu ngaakidahan Alloh anu kapanggih ku dalil akal jeung aya dalil naklina. Numutkeun susunan golongan Maturidiyah aya 20 Sifat anu wajib di Alloh, nyaeta Nafsiyah 1, Salabiyah 5, Ma’ani 7, Maknawiyah 7. Mun aya beda itunganna jeung golongan anu sejen, misalna jeung golongan Asyairoh, eta mah dina ngabilang jeung nyebutna hungkul, lain dina nekadkeunana. Dalil akal ngan bisa nyimpulkeun tina ayana makhluk nepi ka ayana anu nyiptakeunana. Ari anu ngawajibkeun nekadkeun ayana,...
Topics: 'aqidah, uluhiyah, sifat, nafsiyah, 50 'aqidah, munjin, uwa ajengan, pasantren, miftahul huda,...
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 22

favorite 0

comment 0

Seseorang yang menginginkan akhirat (Imam menyebutnya murid ) memulai perjalanannya menuju takwa dengan 'kebangkitan', yaitu ketika hatinya disentuh oleh inayah Allah dan hidayahnya, yang mendorongnya untuk menghadap kepada Allah dan kepada negeri akhirat serta berpaling dari dunia yang berkonsekwensi siksaan. Kebangkitan semacam itu umumnya terjadi pada waktu seseorang dilanda kecemasan dan ketakutan, harapan dan keinginan yang besar, merindukan sesuatu, memandang Ahlullah atau ditatap...
Topics: nafahat, adab, suluk, murid, imam, habib, al-hadad, akhlak, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 59

favorite 0

comment 0

*NGAOS PAPADA URANG* _Pengajian Berbahasa Sunda_ WENGI IEU: Kaping 3 September, *tabuh 19:45,* insya Allah. BUKU AOSEUNNA: Kempelan pangwurukan ti _Uwa Ajengan_ (K.H. Choer Affandy, 1921/23-1994): 📑 50 ‘Aqidah Ngajamin Mu’min Munjin 📑 Mutiara Hikmah Jalan Pikeun Ngahontal Darajat Kawalian. TEMA AOSANNA: 📖 Sakilas Buku nu Diaos 📖 _Basmalah_ Ceuk Elmu Tauhid ZOOM NGAOSNA: https://us02web.zoom.us/j/87900372238?pwd=a2hGRjRVaHh5d1ZYZlk5emIxNThaUT09 Meeting ID: 879 0037 2238 Passcode:...
Topics: Ngaos, urang, sunda, akidah, tasawuf, uwa, ajengan, choer, affandy, pasantren, manonjaya
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 21

favorite 0

comment 0

Kecintaan kepada dunia pada masa kini sudah menjadi persoalan yang mudaratnya telah demikian merata, kejelekannya telah demikian tersebar, dan bahayanya telah demikian besar, menyebabkan rambu-rambu agama lenyap, cahaya keyakinan sirna, jalan-jalan hidayah rusak, dan jalan-jalan kerusakan merajalela; suatu kegelapan fitnah yang sangat pekat. Orang banyak mempertontonkan kecintaannya kepada dunia terang-terangan tanpa malu-malu lagi, seakan Allah telah mewajibkannya kepada mereka sebagaimana Dia...
Topics: dunia, hubbud dunya, risalah, mudzakarah, imam, habib, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 32

favorite 0

comment 0

Allah memuliakan siapa saja yang menaatiNya dan beramal saleh untuk mendapatkan keridaanNya dengan berbagai karomah. Kehidupan mereka di dunia dijadikanNya kehidupan yang baik. Mereka dijadikanNya berkuasa di bumi. Agama mereka diteguhkanNya. Keadaan ketakutan mereka digantiNya dengan keadaan aman. Sehingga orang banyak mengambil cahaya dari mereka, meneladani jejak mereka, menghadapkan diri bersama mereka kepada Allah dalam melenyapkan duka, memohon kepada Allah dengan hak mereka dalam menolak...
Topics: karomah, wali, risalah, mudzakarah, habib, abdullah, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 17

favorite 0

comment 0

Ketika keberadaan dunia diasaskan kepada ujian dan cobaan, dicampur dengan kesusahan dan kesulitan, serta diselimuti dengan hal-hal yang menyibukkan dan menarik perhatian, karena itu bermunculanlah berbagai macam penyimpang dari taat dan penyebab pelanggaran, yang jika dirangkum tidak keluar dari empat perkara: kebodohan, kelemahan iman, panjang angan dan mengonsumsi haram maupun syubhat. - satu - Kebodohan Allah telah menjadikannya berada dalam setiap kejahatan yang dilakukan oleh manusia....
Topics: penyebab kejatuhan, kebodohan, risalah, mudzakarah, imam, habib, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 111

favorite 0

comment 0

Rekaman aosan basa Sunda ngeunaan cara ngagolangkeun modal Riyadotun Nafsi dina Torekat, nyaeta ngumalayang pikiran jeung makripat ka Alloh, anu dinukil tina bagian Mukodimah jeung Modal Hirup tina buku Mutiara Hikmah Ngahontal Darajat Kawalian anu mangrupi kempelan fatwa sareng pangwuruk ti Uwa Ajengan Choer Affandi dina Riyadoh Malem Kemisan di Pasantren Manonjaya.
Topics: Riyadoh, Nafsi, Torekat, Modal, Pikiran, Makripat, Mutiara, Hikmah, Ajengan, Choer, Manonjaya,...
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 7

favorite 0

comment 0

Wahdaniyat hartina Alloh teu bingbilangan. Dzatna hiji, teu dua, teu tilu, oge lain rangkepan tina sababaraha bagian, saperti jirimna manusa, aya bagian sirah, bagian awak, bagian leungeun jeung bagian suku. Sifatna teu dipimilik kunu lian, mun oge aya sebutan nu sarua, eta mah dina sebutanna hungkul, lain dina kaayaanana. Tiap-tiap Sifatna teu macem-macem, Elmuna hiji, Qudrotna hiji, teu jiga manusa elmuna macem-macem, aya anu tina akal thobi’i, aya tina akal gorizi, aya meunang naliti, aya...
Topics: wahdaniyat, salabiyah, padamelan Alloh, mukhtar, mudhtor, 50 'aqidah, munjin, pangwuruk, uwa...
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 20

favorite 0

comment 0

Ngaos tarjamah sareng penjelasan kitab Safinah anu dikaluarkeun ku Pasantren Miftahul Huda Manonjaya, dilengkapan ku ringkasan tina penjelasan Syekh Nawawi Banten dina kitabna, Kasyifatu Saja.
Topics: fikih, tayamum, safinah, syafi'i, pasantren, miftahul huda, nawawi banten, kasyifatus saja, ahlus...
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 39

favorite 0

comment 0

Ngabahas basmalah ceuk elmu tauhid tina haraf Ba-na, anu diaoskeun tina buku K.H. Choer Affandy: 50 'Aqidah Ngajamin Mu'min Munjin.
Topics: taaluq, ba, tauhid, Choer, Affandy, 'Aqidah, Mu'min, Munjin, Pasantren, Miftahul Huda, Manonjaya
Community Audio
audio

eye 19

favorite 0

comment 0

Secara umum ada dua perkara yang diinginkan dan berlainan konsekwensinya, keinginan kepada al-‘ajilah (dunia) yang berkonsekwensi neraka jahanam, dan keinginan kepada al-akhirah (surga) yang berkonsekwensi mesti disertai amal yang diterima; dan niat di dalam hal ini membuat seseorang mendapatkan balasan dan pahala atas perbuatannya. Bagi mereka yang sudah memastikan akhirat adalah perkara yang diinginkannya, perlu mengetahui etikanya, dari mana mulainya, bagaimana caranya hingga tercapai,...
Topics: adab, suluk, murid, iradah, keinginan, niat, imam, habib, al-hadad, akhlak, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 31

favorite 0

comment 0

Ngaregepkeun aosan tarjamah sareng penjelasan kitab fikih, Safinah, anu disusun ku Pasantren Miftahul Huda, Manonjaya.
Topics: kitab, safinah, pasantren, miftahul huda, manonjaya, fikih, syafi'iyah, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 18

favorite 0

comment 0

Ngaregepkeun aosan tarjamah sareng penjelasan kitab fikih, Safinah, anu disusun ku Pasantren Miftahul Huda, Manonjaya.
Topics: baleg, susuci, kitab, fikih, syafi'i, safinah, pasantren, miftahul huda, manonjaya, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 32

favorite 0

comment 0

Tauhid ceuk syar’an mah hartosna elmu paranti nganyahokeun aqidah nu dicokot tina dalil-dalil anu yakin. Sedengken ceuk syar’i mah nunggalkeun Dzat anu diibadahan bari nekadkeun nyalirana jeung ngabenerkeun hijina dina Dzat, Sifat-sifatna jeung padamelanna. Ngaji tauhid ceuk syar’an pikeun ngahontal tauhid ceuk syar’i. Buah tina ngajina nyaeta makrifat ka Alloh kalawan dalil-dalil anu qoth’i, pados cumpon fardu ‘aen bari bener, jeung meunang ganjaran ti Alloh. Ngan ari ngaran Muslim...
Topics: mabadi, fan, tauhid, syara, akal, 50 aqidah, pangwuruk, uwa ajengan, choer affandi, pasantren,...
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 20

favorite 0

comment 0

EMPAT PENYEBAB UTAMA KEJATUHAN MANUSIA Ketika keberadaan dunia diasaskan kepada ujian dan cobaan, dicampur dengan kesusahan dan kesulitan, serta diselimuti dengan hal-hal yang menyibukkan dan menarik perhatian, karena itu bermunculanlah berbagai macam penyimpang dari taat dan penyebab pelanggaran, yang jika dirangkum tidak keluar dari empat perkara: kebodohan, lemah iman, panjang angan dan mengonsumsi haram maupun syubhat. - dua - Lemah Iman Darinya berkembang perilaku tercela seperti...
Topics: lemah iman, penyebab kejatuhan, risalah, mudzakarah, imam, habib, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 10

favorite 0

comment 0

Ngaregepkeun aosan tarjamah sareng penjelasan kitab fikih, Safinah, anu disusun ku Pasantren Miftahul Huda, Manonjaya.
Topics: baleg, susuci, kitab, fikih, syafi'i, safinah, pasantren, miftahul huda, manonjaya, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 28

favorite 0

comment 0

Lanjutan bahasan basmalah ceuk elmu tauhid anu diaoskeun tina buku K.H. Choer Affandy: 50 'Aqidah Ngajamin Mu'min Munjin
Topics: basmalah, elmu, tauhid, choer, affandy, aqidah, mukmin, munjin, pasantren, miftahul huda, manonjaya
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 26

favorite 0

comment 0

Ibadah tidak sah tanpa ilmu, namun ilmu dan ibadah keduanya tidak bermanfaat tanpa ikhlas, yaitu menunggalkan Al-Haqq sebagai yang dimaksud dalam taat, bukan sesuatu yang lain seperti kedudukan, pujian, dan sebagainya di tengah makhluk. Apabila menyangka ada ria dalam amal kita, maka mengusahakan ikhlas bukan dengan cara meninggalkan amal tersebut, tetapi jika amal itu pada dasarnya bakal diketahui oleh orang lain, seperti haji dan solat berjamaah, maka lakukan saja terang-terangan sesuai...
Topics: ikhlas, ria, ujub, risalah, mudzakarah, imam, habib, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by RADEN MUHAMMAD
audio

eye 149

favorite 0

comment 0

Rekaman aosan basa Sunda ngeunaan Riyadotun Nafsi, Torekat, jeung modalna, anu dinukil tina bagian Mukodimah jeung Modal Hirup tina buku Mutiara Hikmah Ngahontal Darajat Kawalian anu mangrupi kempelan fatwa sareng pangwuruk ti Uwa Ajengan Choer Affandi dina Riyadoh Malem Kemisan di Pasantren Manonjaya.
Topics: Hikmah, Mukodimah, Riyadoh, Torekat, Kawalian, Choer Affandi, Uwa Ajengan, Pasantren, Manonjaya,...
Community Audio
by M. Abdul Fatah
audio

eye 31

favorite 0

comment 0

Kitab Keramat Ketujuh dari kitab-kitab karya Imam al-Haddad - Bagian Satu –   https://archive.org/download/adab-suluk-almurid/Adab%20Suluk%20Almurid.pdf   RISĀLATU ADABI SULŪKIL MURĪD (Tulisan Ringkas Tentang Adab Bersuluk Seorang Murid)   Dalam pujian kepada Allah, penulis mengingatkan bahwa berkobarnya kerinduan seorang murid terhadap kebahagiaan dan kesempurnaan sejati adalah berkat kehendak Tuhannya, begitu juga semangatnya setelah itu dalam menempuh jalan yang menyampaikan...
Topics: Imam, Alawi, Haddad, Etika, Adab, Suluk, Murid, Tasawuf, Sunni, Syafiiyah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 22

favorite 0

comment 0

Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wa sallam menyampaikan orang yang rasa gembiranya lantaran kebaikan yang dapat dilakukannya, dan susah hatinya lantaran keburukan perilakunya, dia seorang Mukmin. Karena itu ketika Allah menaufikimu beramal saleh, perbesarlah rasa gembiramu atasnya, dan sempurnakanlah rasa syukurmu kepadaNya. Teruslah mengenali kekurangan dirimu di dalam memenuhi hak Tuhanmu, segeralah bertaubat atas kesalahan-kesalahannya, lalu jagalah aubah- mu, sesal dan dukamu, takut dan...
Topics: gembira, susah hati, mukmin, risalah, mudzakarah, habib, abdullah, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah