Skip to main content
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 18

favorite 0

comment 0

Hal penting lainnya dalam bertakwa adalah kesadaran bahwa Allah berdasarkan kehendakNya telah menjadikan ridaNya pada mentaatinya, dan murkaNya pada mendurhakainya. Ini ketentuaanNya, maka jagalah baik-baik. Bersegeralah mendapatkan ampunanNya dan Surga, karena Allah telah menentukan semua itu disediakan bagi orang yang bertakwa.
Topics: risalah, mudzakarah, habib, abdullah, al-hadad, takwa, akhlak, adab, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 29

favorite 0

comment 0

Lanjutan bahasan basmalah ceuk elmu tauhid anu diaoskeun tina buku K.H. Choer Affandy: 50 'Aqidah Ngajamin Mu'min Munjin
Topics: basmalah, elmu, tauhid, choer, affandy, aqidah, mukmin, munjin, pasantren, miftahul huda, manonjaya
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 23

favorite 0

comment 0

Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wa sallam menyampaikan orang yang rasa gembiranya lantaran kebaikan yang dapat dilakukannya, dan susah hatinya lantaran keburukan perilakunya, dia seorang Mukmin. Karena itu ketika Allah menaufikimu beramal saleh, perbesarlah rasa gembiramu atasnya, dan sempurnakanlah rasa syukurmu kepadaNya. Teruslah mengenali kekurangan dirimu di dalam memenuhi hak Tuhanmu, segeralah bertaubat atas kesalahan-kesalahannya, lalu jagalah aubah- mu, sesal dan dukamu, takut dan...
Topics: gembira, susah hati, mukmin, risalah, mudzakarah, habib, abdullah, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 29

favorite 0

comment 0

Anu diaos di dieu elmu ngaakidahan Alloh anu kapanggih ku dalil akal jeung aya dalil naklina. Numutkeun susunan golongan Maturidiyah aya 20 Sifat anu wajib di Alloh, nyaeta Nafsiyah 1, Salabiyah 5, Ma’ani 7, Maknawiyah 7. Mun aya beda itunganna jeung golongan anu sejen, misalna jeung golongan Asyairoh, eta mah dina ngabilang jeung nyebutna hungkul, lain dina nekadkeunana. Dalil akal ngan bisa nyimpulkeun tina ayana makhluk nepi ka ayana anu nyiptakeunana. Ari anu ngawajibkeun nekadkeun ayana,...
Topics: 'aqidah, uluhiyah, sifat, nafsiyah, 50 'aqidah, munjin, uwa ajengan, pasantren, miftahul huda,...
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 24

favorite 0

comment 0

Seseorang yang menginginkan akhirat (Imam menyebutnya murid ) memulai perjalanannya menuju takwa dengan 'kebangkitan', yaitu ketika hatinya disentuh oleh inayah Allah dan hidayahnya, yang mendorongnya untuk menghadap kepada Allah dan kepada negeri akhirat serta berpaling dari dunia yang berkonsekwensi siksaan. Kebangkitan semacam itu umumnya terjadi pada waktu seseorang dilanda kecemasan dan ketakutan, harapan dan keinginan yang besar, merindukan sesuatu, memandang Ahlullah atau ditatap...
Topics: nafahat, adab, suluk, murid, imam, habib, al-hadad, akhlak, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 20

favorite 0

comment 0

Ngaregepkeun aosan tarjamah sareng penjelasan kitab fikih, Safinah, anu disusun ku Pasantren Miftahul Huda, Manonjaya.
Topics: baleg, susuci, kitab, fikih, syafi'i, safinah, pasantren, miftahul huda, manonjaya, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 14

favorite 0

comment 0

Ngaregepkeun aosan tarjamah sareng penjelasan kitab fikih, Safinah, anu disusun ku Pasantren Miftahul Huda, Manonjaya.
Topics: baleg, susuci, kitab, fikih, syafi'i, safinah, pasantren, miftahul huda, manonjaya, ahlus sunah
Community Video
by Raden Muhammad
movies

eye 56

favorite 0

comment 0

(Ringkesan Pangaosan Papada Urang, kaping 16 Oktober 2021, tina buku Mutiara Hikmah K.H. Choer Affandy). Ngariyadohan diri sangkan istikomah dina ibadah kudu bener nempatkeun jiwa jeung polah. Urusan jiwa mah hakekat, dina hartos nekadkeun sakabeh papasten, boh hade atawa goreng, rek ceuk makhluk atawa ceuk Alloh, eta kabeh ti Alloh. Lamun meunang papasten anu hade geuwat syukuran, lamun manggih papasten anu goreng geuwat sobar. Ari lampahkeunna mah syareat, nyaeta kudu ngusahakeun, sabab hasil...
Topics: syareat, hakekat, adab, pangwurukan, uwa ajengan, choer, pasantren, miftahul huda, manonjaya,...
Community Texts
by Raden Muhammad
texts

eye 13

favorite 0

comment 0

Format ppt untuk bahan pembacaan kitab Adab Sulukil Murid karya Imam Abdullah Al-Hadad.
Topics: Adab, Suluk, Murid, Imam, Al-Hadad
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 27

favorite 0

comment 0

Ibadah tidak sah tanpa ilmu, namun ilmu dan ibadah keduanya tidak bermanfaat tanpa ikhlas, yaitu menunggalkan Al-Haqq sebagai yang dimaksud dalam taat, bukan sesuatu yang lain seperti kedudukan, pujian, dan sebagainya di tengah makhluk. Apabila menyangka ada ria dalam amal kita, maka mengusahakan ikhlas bukan dengan cara meninggalkan amal tersebut, tetapi jika amal itu pada dasarnya bakal diketahui oleh orang lain, seperti haji dan solat berjamaah, maka lakukan saja terang-terangan sesuai...
Topics: ikhlas, ria, ujub, risalah, mudzakarah, imam, habib, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Video
by Raden Muhammad
movies

eye 21

favorite 0

comment 0

(Ringkesan Pangaosan Papada Urang, kaping 16 Oktober 2021, tina buku Mutiara Hikmah K.H. Choer Affandy). Dina torekat, anu kudu dihontal teh istikomah, nyaeta cepet lempeng dina bener tur angger, lain angger dina polahna tapi angger dina benerna. Misalna, polah solat mah teu angger salawasna da aya kalana perlu qosor atawa dijama, aya kalana lila atawa sakeudeung, jeung sajabina, kulantaran situasi kondisi, oge takdir anu keur karandapan, pasti mawa shirot (jalan bener anu kudu dileumpangan),...
Topics: istiqomah, makrifat, muthmainnah, pangwurukan, uwa ajengan, choer, pasantren, miftahul huda,...
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 35

favorite 0

comment 0

Allah memuliakan siapa saja yang menaatiNya dan beramal saleh untuk mendapatkan keridaanNya dengan berbagai karomah. Kehidupan mereka di dunia dijadikanNya kehidupan yang baik. Mereka dijadikanNya berkuasa di bumi. Agama mereka diteguhkanNya. Keadaan ketakutan mereka digantiNya dengan keadaan aman. Sehingga orang banyak mengambil cahaya dari mereka, meneladani jejak mereka, menghadapkan diri bersama mereka kepada Allah dalam melenyapkan duka, memohon kepada Allah dengan hak mereka dalam menolak...
Topics: karomah, wali, risalah, mudzakarah, habib, abdullah, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 20

favorite 0

comment 0

Ketika keberadaan dunia diasaskan kepada ujian dan cobaan, dicampur dengan kesusahan dan kesulitan, serta diselimuti dengan hal-hal yang menyibukkan dan menarik perhatian, karena itu bermunculanlah berbagai macam penyimpang dari taat dan penyebab pelanggaran, yang jika dirangkum tidak keluar dari empat perkara: kebodohan, kelemahan iman, panjang angan dan mengonsumsi haram maupun syubhat. - satu - Kebodohan Allah telah menjadikannya berada dalam setiap kejahatan yang dilakukan oleh manusia....
Topics: penyebab kejatuhan, kebodohan, risalah, mudzakarah, imam, habib, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Texts
by Raden Muhammad
texts

eye 14

favorite 0

comment 0

Ringkasan dari pembacaan kedua kitab Adab Sulukil Murid karya Imam Al-Hadad.
Topics: langkah pertama, takwa, taubat, qalbu, risalah, akhlak, tasawuf, ahlus sunah, imam, habib,...
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 21

favorite 0

comment 0

Apabila pada ketaatan kepada Allah terdapat kemuliaan karomah di dunia dan di akhirat, maka di dalam maksiat kepadaNya terdapat kehinaan, bencana dan kebinasaan. Kalaupun dengan melakukan maksiat, hanya gagal mendapatkan derajat Sabiqun (pelopor kebaikan) dan pahala pelaku kebaikan, tidak sampai mendapat siksaan yang pedih, hukuman yang berat dan rizki diharamkan, itu saja sudah cukup sebagai musibah!
Topics: akibat, maksiat, risalah, mudzakarah, habib, abdullah, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 23

favorite 0

comment 0

EMPAT PENYEBAB UTAMA KEJATUHAN MANUSIA Ketika keberadaan dunia diasaskan kepada ujian dan cobaan, dicampur dengan kesusahan dan kesulitan, serta diselimuti dengan hal-hal yang menyibukkan dan menarik perhatian, karena itu bermunculanlah berbagai macam penyimpang dari taat dan penyebab pelanggaran, yang jika dirangkum tidak keluar dari empat perkara: kebodohan, lemah iman, panjang angan dan mengonsumsi haram maupun syubhat. - dua - Lemah Iman Darinya berkembang perilaku tercela seperti...
Topics: lemah iman, penyebab kejatuhan, risalah, mudzakarah, imam, habib, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 32

favorite 0

comment 0

Ngaregepkeun aosan tarjamah sareng penjelasan kitab fikih, Safinah, anu disusun ku Pasantren Miftahul Huda, Manonjaya.
Topics: kitab, safinah, pasantren, miftahul huda, manonjaya, fikih, syafi'iyah, ahlus sunah
Community Audio
audio

eye 19

favorite 0

comment 0

Secara umum ada dua perkara yang diinginkan dan berlainan konsekwensinya, keinginan kepada al-‘ajilah (dunia) yang berkonsekwensi neraka jahanam, dan keinginan kepada al-akhirah (surga) yang berkonsekwensi mesti disertai amal yang diterima; dan niat di dalam hal ini membuat seseorang mendapatkan balasan dan pahala atas perbuatannya. Bagi mereka yang sudah memastikan akhirat adalah perkara yang diinginkannya, perlu mengetahui etikanya, dari mana mulainya, bagaimana caranya hingga tercapai,...
Topics: adab, suluk, murid, iradah, keinginan, niat, imam, habib, al-hadad, akhlak, tasawuf, ahlus sunah
Community Video
by Raden Muhammad
movies

eye 19

favorite 0

comment 0

Ngaregepkeun aosan tarjamah sareng penjelasan kitab fikih, Safinah, anu disusun ku Pasantren Miftahul Huda, Manonjaya.
Topics: aosan, kitab, fikih, safinah, pasantren, miftahul huda, manonjaya, ahlus sunah, syafi'iyah
Community Audio
by RADEN MUHAMMAD
audio

eye 151

favorite 0

comment 0

Rekaman aosan basa Sunda ngeunaan Riyadotun Nafsi, Torekat, jeung modalna, anu dinukil tina bagian Mukodimah jeung Modal Hirup tina buku Mutiara Hikmah Ngahontal Darajat Kawalian anu mangrupi kempelan fatwa sareng pangwuruk ti Uwa Ajengan Choer Affandi dina Riyadoh Malem Kemisan di Pasantren Manonjaya.
Topics: Hikmah, Mukodimah, Riyadoh, Torekat, Kawalian, Choer Affandi, Uwa Ajengan, Pasantren, Manonjaya,...
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 115

favorite 0

comment 0

Rekaman aosan basa Sunda ngeunaan cara ngagolangkeun modal Riyadotun Nafsi dina Torekat, nyaeta ngumalayang pikiran jeung makripat ka Alloh, anu dinukil tina bagian Mukodimah jeung Modal Hirup tina buku Mutiara Hikmah Ngahontal Darajat Kawalian anu mangrupi kempelan fatwa sareng pangwuruk ti Uwa Ajengan Choer Affandi dina Riyadoh Malem Kemisan di Pasantren Manonjaya.
Topics: Riyadoh, Nafsi, Torekat, Modal, Pikiran, Makripat, Mutiara, Hikmah, Ajengan, Choer, Manonjaya,...
Community Texts
by M.A. Fatah
texts

eye 213

favorite 0

comment 0

Tujuh tahapan perjalanan ke hadirat Tuhan, terbagi dua : Perjalanan para Abrar (tiga tahap pertama) dan perjalanan para Muqarrabun (empat tahap berikutnya). Tulisan ini merupakan versi ringkasannya dari perjalanan para Abrar.
Topics: tarekat, suluk, tasawuf, sufi, salik, murid, mursyid
Community Texts
by Jalalud Din Al-Mahali / M. A. Fatah
texts

eye 334

favorite 0

comment 0

Terjemahan Tafsir Jalalain atas Al-Fatihah dan Qishar Mufashshal : Wadh Dhuha, Alam Nasyrah dan Wat Tin
Topics: Jalalain, Mahali, Suyuthi, Tafsir, Quran, Qur'an, Fatihah, Mufashshal, Dhuha, Nasyrah, Tin
Community Texts
by Jalalud Din Al-Mahali / M. A. Fatah
texts

eye 182

favorite 0

comment 0

Meskipun sederhana, namun tafsir ini cukup bagi mereka yang hendak memulai mengi'rab Al-Quran.
Topics: tafsir, jalalain, mufashal, dhuha, quran, qur'an, i'rab, suyuthi, mahali, jalaluddin
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 39

favorite 0

comment 0

Ngabahas basmalah ceuk elmu tauhid tina haraf Ba-na, anu diaoskeun tina buku K.H. Choer Affandy: 50 'Aqidah Ngajamin Mu'min Munjin.
Topics: taaluq, ba, tauhid, Choer, Affandy, 'Aqidah, Mu'min, Munjin, Pasantren, Miftahul Huda, Manonjaya
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 24

favorite 0

comment 0

Ketika keberadaan dunia diasaskan kepada ujian dan cobaan, dicampur dengan kesusahan dan kesulitan, serta diselimuti dengan hal-hal yang menyibukkan dan menarik perhatian, karena itu bermunculanlah berbagai macam penyimpang dari taat dan penyebab pelanggaran, yang jika dirangkum tidak keluar dari empat perkara: kebodohan, lemah iman, panjang angan dan mengonsumsi haram maupun syubhat. Panjang Angan Panjang angan adalah sebutan untuk perasaan masih akan lama tinggal di dunia. Tamak, kikir, takut...
Topics: panjang angan, penyebab kejatuhan, risalah, mudzakarah, imam, habib, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 38

favorite 0

comment 0

Tauhid ceuk syar’an mah hartosna elmu paranti nganyahokeun aqidah nu dicokot tina dalil-dalil anu yakin. Sedengken ceuk syar’i mah nunggalkeun Dzat anu diibadahan bari nekadkeun nyalirana jeung ngabenerkeun hijina dina Dzat, Sifat-sifatna jeung padamelanna. Ngaji tauhid ceuk syar’an pikeun ngahontal tauhid ceuk syar’i. Buah tina ngajina nyaeta makrifat ka Alloh kalawan dalil-dalil anu qoth’i, pados cumpon fardu ‘aen bari bener, jeung meunang ganjaran ti Alloh. Ngan ari ngaran Muslim...
Topics: mabadi, fan, tauhid, syara, akal, 50 aqidah, pangwuruk, uwa ajengan, choer affandi, pasantren,...
Community Texts
by Jalalud Din Al-Mahali / M. A. Fatah
texts

eye 197

favorite 0

comment 0

Tafsir Jalalain atas surat Al-'Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah dan Az-Zalzalah
Topics: tafsir, jalalain, mufashshal, quran, qur'an
Community Texts
by Jalalud Din Al-Mahali / M. A. Fatah
texts

eye 238

favorite 0

comment 0

Tafsir Jalalain atas surat Al-'Ashr, Al-Humazah, Al-Fil dan Quraisy
Topics: tafsir, jalalain, mufashshal, quran, qur'an
Community Texts
by Jalalud Din Al-Mahali / M. A. Fatah
texts

eye 167

favorite 0

comment 0

Tafsir Jalalain atas surat Al-Ma'un, Al-Kautsar dan Al-Kafirun
Topics: tafsir, jalalain, mufashshal, quran, qur'an
Community Texts
by Jalalud Din Al-Mahali / M. A. Fatah
texts

eye 222

favorite 0

comment 0

Tafsir Jalalain atas surat An-Nashr dan Al-Lahab
Topics: tafsir, jalalain, mufashshal, quran, qur'an
Community Texts
by M.A. Fatah
texts

eye 190

favorite 0

comment 0

Di dalamnya dijelaskan mengenai : ● Tadarus Di Bulan Ramadan—meliputi tadarus di dalam shalat malam Ramadan, berjamaah shalat malam Ramadan, kadar bacaan Al-Quran di dalam shalat sunat malam, dan dua macam jihad nafs di bulan Ramadan yang menjadi pemberi syafaat kelak pada hari kiamat. ● Kemurahan Hati, yaitu meluaskan pemberian dan memperbanyaknya ( الجُودُ هو سَعَةُ العَطَاءِ وكثرته —baik itu memperluas dan memperbanyak sesuatu yang diberikannya,...
Topics: Ramadan, baca Quran, Al-Quran, murah hati
Community Texts
by Raden Muhammad
texts

eye 46

favorite 0

comment 0

Buku ke-6 dari rangkaian kitab karya Imam Al-Hadad (w. 1132 H./1720 M.).
Topics: Imam, Hadad, Kitab, Risalah, Mudzakarah
Community Video
by Raden Muhammad
movies

eye 26

favorite 0

comment 0

Pembacaan pertama (Rabu, 6 Oktober 2021) kitab Risalatul Mudzakarah Ma'a Ikhwanil Muhibbina Min Ahlil Khairi Wad Din (Tulisan Ringkas Hasil Bertukar Pikiran Bersama Saudara-saudara Tercinta Dari Kalangan Ahli Kebaikan Dan Agama) karya Habib Abdullah Bin Alawi Al-Haddad (w. 1136 H.). 
Topics: Risalah, Mudzakarah, Kitab, Habib, Al-Haddad
Community Video
by Raden Muhammad
movies

eye 32

favorite 0

comment 0

Pembacaan kedua (Rabu, 13 Oktober 2021) kitab Risalatul Mudzakarah Ma'a Ikhwanil Muhibbina Min Ahlil Khairi Wad Din (Tulisan Ringkas Hasil Bertukar Pikiran Bersama Saudara-saudara Tercinta Dari Kalangan Ahli Kebaikan Dan Agama) karya Habib Abdullah Bin Alawi Al-Haddad (w. 1136 H.). وينفعنا ويعيد علينا من بركته وسرّه ونوره وعلمه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة ... الفاتحة
Topics: risalah, mudzakarah, imam, al-hadad, kitab, turats, warisan, karya tulis, ulama, islam, pendahulu,...
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 21

favorite 0

comment 0

Ngaos tarjamah sareng penjelasan kitab Safinah anu dikaluarkeun ku Pasantren Miftahul Huda Manonjaya, dilengkapan ku ringkasan tina penjelasan Syekh Nawawi Banten dina kitabna, Kasyifatu Saja.
Topics: fikih, tayamum, safinah, syafi'i, pasantren, miftahul huda, nawawi banten, kasyifatus saja, ahlus...
Community Video
by Raden Muhammad
movies

eye 26

favorite 0

comment 0

Panganteur nu macakeun
Topics: fikih, safinatun najah, syafiiyah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 59

favorite 0

comment 0

*NGAOS PAPADA URANG* _Pengajian Berbahasa Sunda_ WENGI IEU: Kaping 3 September, *tabuh 19:45,* insya Allah. BUKU AOSEUNNA: Kempelan pangwurukan ti _Uwa Ajengan_ (K.H. Choer Affandy, 1921/23-1994): 📑 50 ‘Aqidah Ngajamin Mu’min Munjin 📑 Mutiara Hikmah Jalan Pikeun Ngahontal Darajat Kawalian. TEMA AOSANNA: 📖 Sakilas Buku nu Diaos 📖 _Basmalah_ Ceuk Elmu Tauhid ZOOM NGAOSNA: https://us02web.zoom.us/j/87900372238?pwd=a2hGRjRVaHh5d1ZYZlk5emIxNThaUT09 Meeting ID: 879 0037 2238 Passcode:...
Topics: Ngaos, urang, sunda, akidah, tasawuf, uwa, ajengan, choer, affandy, pasantren, manonjaya
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 32

favorite 0

comment 0

Teu saeutik pasaliruan dina nekadkeun Alloh kulantaran teu nyaho kana sifat-sifat Salabiyah, sehingga teu ngeuweuhkeun omongan-omongan anu nanyakeun ti iraha Alloh aya, nepi ka iraha ayana, wayah kumaha ayana, jeung sajabina. Nasarani jeung Yahudi nekadkeun Alloh kabagi kana tilu oknum pedah teu nyalab bingbilangan, padahal Alloh lain bagian tina atawa kabagi kana sababaraha oknum. Batiniah nekadkeun Alloh ngancik dina batin jelema, parentah Alloh teh kereteg hate tea sabab Alloh aya dina hate,...
Topics: 'aqidah, uluhiyah, salabiyah, qidam, baqo, mukholafatu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, 50...
Community Texts
by Raden Muhammad
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

Aosan tina buku 50 'Aqidah Ngajamin Mukmin Munjin, Uwa Ajengan Choer Affandy, Pasantren Miftahul Huda, Manonjaya.
Topics: 'Aqidah, Salabiyah, Uwa Ajengan, Choer, Pasantren, Miftahul Huda, Asya'iroh, Ahlus Sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 22

favorite 0

comment 0

Kecintaan kepada dunia pada masa kini sudah menjadi persoalan yang mudaratnya telah demikian merata, kejelekannya telah demikian tersebar, dan bahayanya telah demikian besar, menyebabkan rambu-rambu agama lenyap, cahaya keyakinan sirna, jalan-jalan hidayah rusak, dan jalan-jalan kerusakan merajalela; suatu kegelapan fitnah yang sangat pekat. Orang banyak mempertontonkan kecintaannya kepada dunia terang-terangan tanpa malu-malu lagi, seakan Allah telah mewajibkannya kepada mereka sebagaimana Dia...
Topics: dunia, hubbud dunya, risalah, mudzakarah, imam, habib, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 8

favorite 0

comment 0

Wahdaniyat hartina Alloh teu bingbilangan. Dzatna hiji, teu dua, teu tilu, oge lain rangkepan tina sababaraha bagian, saperti jirimna manusa, aya bagian sirah, bagian awak, bagian leungeun jeung bagian suku. Sifatna teu dipimilik kunu lian, mun oge aya sebutan nu sarua, eta mah dina sebutanna hungkul, lain dina kaayaanana. Tiap-tiap Sifatna teu macem-macem, Elmuna hiji, Qudrotna hiji, teu jiga manusa elmuna macem-macem, aya anu tina akal thobi’i, aya tina akal gorizi, aya meunang naliti, aya...
Topics: wahdaniyat, salabiyah, padamelan Alloh, mukhtar, mudhtor, 50 'aqidah, munjin, pangwuruk, uwa...
Community Texts
by Asy-Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadhrami/Raden Muhammad
texts

eye 76

favorite 0

comment 0

Kitab matan Safinatun Naja (Darul Minhaj, 2009)
Topics: fikih, safinah, salim bin sumair