Skip to main content
SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
by Imamain Al-Jalalain / M. A. Fatah
texts

eye 203

favorite 0

comment 0

Imam Jalalud Din Al-Mahali memulainya dengan menafsirkan surat Al-Kahfi, terus berlanjut hingga selesai surat An-Nas. Sesudah itu, dia mengulanginya dari permulaan Mushhaf, dan ketika sampai kepada ayat ke26 surat Al-Baqarah, dia meninggal (pada tahun 864 H.) . Kemudian, Imam Jalalud Din As-Suyuthi ( kelahiran tahun 849 H.) memperbaiki penafsirannya atas surat Al-Baqarah tersebut pada tahun 870 (atau saat usianya 21 tahun), serta melengkapinya dari permulaan hingga akhir surat Al-Isra`.
Topics: Jalalain, Tafsir, Quran, Qur'an, Mahalli, Suyuthi
Community Texts
by Abul Qasim Al-Karmani / Mufti A Fatah
texts

eye 140

favorite 0

comment 0

Buku karya Al-Karmani (w. 505 H.), seorang ahli Al-Quran, mengenai makna yang terkandung dari berulangnya kalimat-kalimat dalam ayat-ayat yang berbeda.
Topics: Karmani, Qur'an, mutasyabihat, mukjizat
Community Texts
by Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad
texts

eye 41

favorite 0

comment 0

Kitab ketujuh dari daftar kitab-kitab karya Imam Al-Haddad terbitan Darul Hawi.
Topics: Imam, Alawi, Haddad, Adab, Suluk, Murid, Tasawuf, Sunni, Syafiiyah
Community Texts
by Asy-Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadhrami/Raden Muhammad
texts

eye 45

favorite 0

comment 0

Kitab matan Safinatun Naja (Darul Minhaj, 2009)
Topics: fikih, safinah, salim bin sumair