Skip to main content

25
UPLOADS


Show sorted alphabetically

More right-solid

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 31

favorite 0

comment 0

Ngaregepkeun aosan tarjamah sareng penjelasan kitab fikih, Safinah, anu disusun ku Pasantren Miftahul Huda, Manonjaya.
Topics: kitab, safinah, pasantren, miftahul huda, manonjaya, fikih, syafi'iyah, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 19

favorite 0

comment 0

Apabila pada ketaatan kepada Allah terdapat kemuliaan karomah di dunia dan di akhirat, maka di dalam maksiat kepadaNya terdapat kehinaan, bencana dan kebinasaan. Kalaupun dengan melakukan maksiat, hanya gagal mendapatkan derajat Sabiqun (pelopor kebaikan) dan pahala pelaku kebaikan, tidak sampai mendapat siksaan yang pedih, hukuman yang berat dan rizki diharamkan, itu saja sudah cukup sebagai musibah!
Topics: akibat, maksiat, risalah, mudzakarah, habib, abdullah, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Texts
by Raden Muhammad
texts

eye 2

favorite 0

comment 0

Aosan tina buku 50 'Aqidah Ngajamin Mukmin Munjin, Uwa Ajengan Choer Affandy, Pasantren Miftahul Huda, Manonjaya.
Topics: 'Aqidah, Salabiyah, Uwa Ajengan, Choer, Pasantren, Miftahul Huda, Asya'iroh, Ahlus Sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 32

favorite 0

comment 0

Allah memuliakan siapa saja yang menaatiNya dan beramal saleh untuk mendapatkan keridaanNya dengan berbagai karomah. Kehidupan mereka di dunia dijadikanNya kehidupan yang baik. Mereka dijadikanNya berkuasa di bumi. Agama mereka diteguhkanNya. Keadaan ketakutan mereka digantiNya dengan keadaan aman. Sehingga orang banyak mengambil cahaya dari mereka, meneladani jejak mereka, menghadapkan diri bersama mereka kepada Allah dalam melenyapkan duka, memohon kepada Allah dengan hak mereka dalam menolak...
Topics: karomah, wali, risalah, mudzakarah, habib, abdullah, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Video
by Raden Muhammad
movies

eye 14

favorite 0

comment 0

Ngaregepkeun aosan tarjamah sareng penjelasan kitab fikih, Safinah, anu disusun ku Pasantren Miftahul Huda, Manonjaya.
Topics: aosan, kitab, fikih, safinah, pasantren, miftahul huda, manonjaya, ahlus sunah, syafi'iyah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 16

favorite 0

comment 0

Hal penting lainnya dalam bertakwa adalah kesadaran bahwa Allah berdasarkan kehendakNya telah menjadikan ridaNya pada mentaatinya, dan murkaNya pada mendurhakainya. Ini ketentuaanNya, maka jagalah baik-baik. Bersegeralah mendapatkan ampunanNya dan Surga, karena Allah telah menentukan semua itu disediakan bagi orang yang bertakwa.
Topics: risalah, mudzakarah, habib, abdullah, al-hadad, takwa, akhlak, adab, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 22

favorite 0

comment 0

Seseorang yang menginginkan akhirat (Imam menyebutnya murid ) memulai perjalanannya menuju takwa dengan 'kebangkitan', yaitu ketika hatinya disentuh oleh inayah Allah dan hidayahnya, yang mendorongnya untuk menghadap kepada Allah dan kepada negeri akhirat serta berpaling dari dunia yang berkonsekwensi siksaan. Kebangkitan semacam itu umumnya terjadi pada waktu seseorang dilanda kecemasan dan ketakutan, harapan dan keinginan yang besar, merindukan sesuatu, memandang Ahlullah atau ditatap...
Topics: nafahat, adab, suluk, murid, imam, habib, al-hadad, akhlak, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 21

favorite 0

comment 0

Kecintaan kepada dunia pada masa kini sudah menjadi persoalan yang mudaratnya telah demikian merata, kejelekannya telah demikian tersebar, dan bahayanya telah demikian besar, menyebabkan rambu-rambu agama lenyap, cahaya keyakinan sirna, jalan-jalan hidayah rusak, dan jalan-jalan kerusakan merajalela; suatu kegelapan fitnah yang sangat pekat. Orang banyak mempertontonkan kecintaannya kepada dunia terang-terangan tanpa malu-malu lagi, seakan Allah telah mewajibkannya kepada mereka sebagaimana Dia...
Topics: dunia, hubbud dunya, risalah, mudzakarah, imam, habib, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 17

favorite 0

comment 0

Ketika keberadaan dunia diasaskan kepada ujian dan cobaan, dicampur dengan kesusahan dan kesulitan, serta diselimuti dengan hal-hal yang menyibukkan dan menarik perhatian, karena itu bermunculanlah berbagai macam penyimpang dari taat dan penyebab pelanggaran, yang jika dirangkum tidak keluar dari empat perkara: kebodohan, kelemahan iman, panjang angan dan mengonsumsi haram maupun syubhat. - satu - Kebodohan Allah telah menjadikannya berada dalam setiap kejahatan yang dilakukan oleh manusia....
Topics: penyebab kejatuhan, kebodohan, risalah, mudzakarah, imam, habib, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 18

favorite 0

comment 0

Ngaregepkeun aosan tarjamah sareng penjelasan kitab fikih, Safinah, anu disusun ku Pasantren Miftahul Huda, Manonjaya.
Topics: baleg, susuci, kitab, fikih, syafi'i, safinah, pasantren, miftahul huda, manonjaya, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 11

favorite 0

comment 0

Ngaregepkeun aosan tarjamah sareng penjelasan kitab fikih, Safinah, anu disusun ku Pasantren Miftahul Huda, Manonjaya.
Topics: baleg, susuci, kitab, fikih, syafi'i, safinah, pasantren, miftahul huda, manonjaya, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 26

favorite 0

comment 0

Ibadah tidak sah tanpa ilmu, namun ilmu dan ibadah keduanya tidak bermanfaat tanpa ikhlas, yaitu menunggalkan Al-Haqq sebagai yang dimaksud dalam taat, bukan sesuatu yang lain seperti kedudukan, pujian, dan sebagainya di tengah makhluk. Apabila menyangka ada ria dalam amal kita, maka mengusahakan ikhlas bukan dengan cara meninggalkan amal tersebut, tetapi jika amal itu pada dasarnya bakal diketahui oleh orang lain, seperti haji dan solat berjamaah, maka lakukan saja terang-terangan sesuai...
Topics: ikhlas, ria, ujub, risalah, mudzakarah, imam, habib, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 24

favorite 0

comment 0

Ketika keberadaan dunia diasaskan kepada ujian dan cobaan, dicampur dengan kesusahan dan kesulitan, serta diselimuti dengan hal-hal yang menyibukkan dan menarik perhatian, karena itu bermunculanlah berbagai macam penyimpang dari taat dan penyebab pelanggaran, yang jika dirangkum tidak keluar dari empat perkara: kebodohan, lemah iman, panjang angan dan mengonsumsi haram maupun syubhat. Panjang Angan Panjang angan adalah sebutan untuk perasaan masih akan lama tinggal di dunia. Tamak, kikir, takut...
Topics: panjang angan, penyebab kejatuhan, risalah, mudzakarah, imam, habib, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 20

favorite 0

comment 0

Ngaos tarjamah sareng penjelasan kitab Safinah anu dikaluarkeun ku Pasantren Miftahul Huda Manonjaya, dilengkapan ku ringkasan tina penjelasan Syekh Nawawi Banten dina kitabna, Kasyifatu Saja.
Topics: fikih, tayamum, safinah, syafi'i, pasantren, miftahul huda, nawawi banten, kasyifatus saja, ahlus...
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 20

favorite 0

comment 0

EMPAT PENYEBAB UTAMA KEJATUHAN MANUSIA Ketika keberadaan dunia diasaskan kepada ujian dan cobaan, dicampur dengan kesusahan dan kesulitan, serta diselimuti dengan hal-hal yang menyibukkan dan menarik perhatian, karena itu bermunculanlah berbagai macam penyimpang dari taat dan penyebab pelanggaran, yang jika dirangkum tidak keluar dari empat perkara: kebodohan, lemah iman, panjang angan dan mengonsumsi haram maupun syubhat. - dua - Lemah Iman Darinya berkembang perilaku tercela seperti...
Topics: lemah iman, penyebab kejatuhan, risalah, mudzakarah, imam, habib, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 22

favorite 0

comment 0

Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wa sallam menyampaikan orang yang rasa gembiranya lantaran kebaikan yang dapat dilakukannya, dan susah hatinya lantaran keburukan perilakunya, dia seorang Mukmin. Karena itu ketika Allah menaufikimu beramal saleh, perbesarlah rasa gembiramu atasnya, dan sempurnakanlah rasa syukurmu kepadaNya. Teruslah mengenali kekurangan dirimu di dalam memenuhi hak Tuhanmu, segeralah bertaubat atas kesalahan-kesalahannya, lalu jagalah aubah- mu, sesal dan dukamu, takut dan...
Topics: gembira, susah hati, mukmin, risalah, mudzakarah, habib, abdullah, al-hadad, tasawuf, ahlus sunah
Community Audio
audio

eye 19

favorite 0

comment 0

Secara umum ada dua perkara yang diinginkan dan berlainan konsekwensinya, keinginan kepada al-‘ajilah (dunia) yang berkonsekwensi neraka jahanam, dan keinginan kepada al-akhirah (surga) yang berkonsekwensi mesti disertai amal yang diterima; dan niat di dalam hal ini membuat seseorang mendapatkan balasan dan pahala atas perbuatannya. Bagi mereka yang sudah memastikan akhirat adalah perkara yang diinginkannya, perlu mengetahui etikanya, dari mana mulainya, bagaimana caranya hingga tercapai,...
Topics: adab, suluk, murid, iradah, keinginan, niat, imam, habib, al-hadad, akhlak, tasawuf, ahlus sunah
Community Video
by Raden Muhammad
movies

eye 16

favorite 0

comment 0

(Ringkesan Pangaosan Papada Urang, kaping 16 Oktober 2021, tina buku Mutiara Hikmah K.H. Choer Affandy). Dina torekat, anu kudu dihontal teh istikomah, nyaeta cepet lempeng dina bener tur angger, lain angger dina polahna tapi angger dina benerna. Misalna, polah solat mah teu angger salawasna da aya kalana perlu qosor atawa dijama, aya kalana lila atawa sakeudeung, jeung sajabina, kulantaran situasi kondisi, oge takdir anu keur karandapan, pasti mawa shirot (jalan bener anu kudu dileumpangan),...
Topics: istiqomah, makrifat, muthmainnah, pangwurukan, uwa ajengan, choer, pasantren, miftahul huda,...
Community Video
by Raden Muhammad
movies

eye 29

favorite 0

comment 0

Pembacaan kedua (Rabu, 13 Oktober 2021) kitab Risalatul Mudzakarah Ma'a Ikhwanil Muhibbina Min Ahlil Khairi Wad Din (Tulisan Ringkas Hasil Bertukar Pikiran Bersama Saudara-saudara Tercinta Dari Kalangan Ahli Kebaikan Dan Agama) karya Habib Abdullah Bin Alawi Al-Haddad (w. 1136 H.). وينفعنا ويعيد علينا من بركته وسرّه ونوره وعلمه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة ... الفاتحة
Topics: risalah, mudzakarah, imam, al-hadad, kitab, turats, warisan, karya tulis, ulama, islam, pendahulu,...
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 27

favorite 0

comment 0

Anu diaos di dieu elmu ngaakidahan Alloh anu kapanggih ku dalil akal jeung aya dalil naklina. Numutkeun susunan golongan Maturidiyah aya 20 Sifat anu wajib di Alloh, nyaeta Nafsiyah 1, Salabiyah 5, Ma’ani 7, Maknawiyah 7. Mun aya beda itunganna jeung golongan anu sejen, misalna jeung golongan Asyairoh, eta mah dina ngabilang jeung nyebutna hungkul, lain dina nekadkeunana. Dalil akal ngan bisa nyimpulkeun tina ayana makhluk nepi ka ayana anu nyiptakeunana. Ari anu ngawajibkeun nekadkeun ayana,...
Topics: 'aqidah, uluhiyah, sifat, nafsiyah, 50 'aqidah, munjin, uwa ajengan, pasantren, miftahul huda,...
Community Video
by Raden Muhammad
movies

eye 41

favorite 0

comment 0

(Ringkesan Pangaosan Papada Urang, kaping 16 Oktober 2021, tina buku Mutiara Hikmah K.H. Choer Affandy). Ngariyadohan diri sangkan istikomah dina ibadah kudu bener nempatkeun jiwa jeung polah. Urusan jiwa mah hakekat, dina hartos nekadkeun sakabeh papasten, boh hade atawa goreng, rek ceuk makhluk atawa ceuk Alloh, eta kabeh ti Alloh. Lamun meunang papasten anu hade geuwat syukuran, lamun manggih papasten anu goreng geuwat sobar. Ari lampahkeunna mah syareat, nyaeta kudu ngusahakeun, sabab hasil...
Topics: syareat, hakekat, adab, pangwurukan, uwa ajengan, choer, pasantren, miftahul huda, manonjaya,...
Community Texts
by Raden Muhammad
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

Ringkasan dari pembacaan kedua kitab Adab Sulukil Murid karya Imam Al-Hadad.
Topics: langkah pertama, takwa, taubat, qalbu, risalah, akhlak, tasawuf, ahlus sunah, imam, habib,...
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 32

favorite 0

comment 0

Tauhid ceuk syar’an mah hartosna elmu paranti nganyahokeun aqidah nu dicokot tina dalil-dalil anu yakin. Sedengken ceuk syar’i mah nunggalkeun Dzat anu diibadahan bari nekadkeun nyalirana jeung ngabenerkeun hijina dina Dzat, Sifat-sifatna jeung padamelanna. Ngaji tauhid ceuk syar’an pikeun ngahontal tauhid ceuk syar’i. Buah tina ngajina nyaeta makrifat ka Alloh kalawan dalil-dalil anu qoth’i, pados cumpon fardu ‘aen bari bener, jeung meunang ganjaran ti Alloh. Ngan ari ngaran Muslim...
Topics: mabadi, fan, tauhid, syara, akal, 50 aqidah, pangwuruk, uwa ajengan, choer affandi, pasantren,...
Community Texts
by Raden Muhamd
texts

eye 2

favorite 0

comment 0

Bahan aoasan jumat wengi, 24 Desember 2021, tabuh 20.00 WIB.
Topics: sifat wajib, sifat Alloh, salabiyah, wahdaniyat, 50 'aqidah, munjin, pangwuruk, uwa ajenga, choer,...
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 28

favorite 0

comment 0

Teu saeutik pasaliruan dina nekadkeun Alloh kulantaran teu nyaho kana sifat-sifat Salabiyah, sehingga teu ngeuweuhkeun omongan-omongan anu nanyakeun ti iraha Alloh aya, nepi ka iraha ayana, wayah kumaha ayana, jeung sajabina. Nasarani jeung Yahudi nekadkeun Alloh kabagi kana tilu oknum pedah teu nyalab bingbilangan, padahal Alloh lain bagian tina atawa kabagi kana sababaraha oknum. Batiniah nekadkeun Alloh ngancik dina batin jelema, parentah Alloh teh kereteg hate tea sabab Alloh aya dina hate,...
Topics: 'aqidah, uluhiyah, salabiyah, qidam, baqo, mukholafatu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, 50...