Skip to main content

15
UPLOADS


Show sorted alphabetically

More right-solid

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 31

favorite 0

comment 0

Ngaregepkeun aosan tarjamah sareng penjelasan kitab fikih, Safinah, anu disusun ku Pasantren Miftahul Huda, Manonjaya.
Topics: kitab, safinah, pasantren, miftahul huda, manonjaya, fikih, syafi'iyah, ahlus sunah
Community Texts
by Raden Muhammad
texts

eye 2

favorite 0

comment 0

Aosan tina buku 50 'Aqidah Ngajamin Mukmin Munjin, Uwa Ajengan Choer Affandy, Pasantren Miftahul Huda, Manonjaya.
Topics: 'Aqidah, Salabiyah, Uwa Ajengan, Choer, Pasantren, Miftahul Huda, Asya'iroh, Ahlus Sunah
Community Video
by Raden Muhammad
movies

eye 14

favorite 0

comment 0

Ngaregepkeun aosan tarjamah sareng penjelasan kitab fikih, Safinah, anu disusun ku Pasantren Miftahul Huda, Manonjaya.
Topics: aosan, kitab, fikih, safinah, pasantren, miftahul huda, manonjaya, ahlus sunah, syafi'iyah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 39

favorite 0

comment 0

Ngabahas basmalah ceuk elmu tauhid tina haraf Ba-na, anu diaoskeun tina buku K.H. Choer Affandy: 50 'Aqidah Ngajamin Mu'min Munjin.
Topics: taaluq, ba, tauhid, Choer, Affandy, 'Aqidah, Mu'min, Munjin, Pasantren, Miftahul Huda, Manonjaya
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 17

favorite 0

comment 0

Ngaregepkeun aosan tarjamah sareng penjelasan kitab fikih, Safinah, anu disusun ku Pasantren Miftahul Huda, Manonjaya.
Topics: baleg, susuci, kitab, fikih, syafi'i, safinah, pasantren, miftahul huda, manonjaya, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 10

favorite 0

comment 0

Ngaregepkeun aosan tarjamah sareng penjelasan kitab fikih, Safinah, anu disusun ku Pasantren Miftahul Huda, Manonjaya.
Topics: baleg, susuci, kitab, fikih, syafi'i, safinah, pasantren, miftahul huda, manonjaya, ahlus sunah
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 28

favorite 0

comment 0

Lanjutan bahasan basmalah ceuk elmu tauhid anu diaoskeun tina buku K.H. Choer Affandy: 50 'Aqidah Ngajamin Mu'min Munjin
Topics: basmalah, elmu, tauhid, choer, affandy, aqidah, mukmin, munjin, pasantren, miftahul huda, manonjaya
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 20

favorite 0

comment 0

Ngaos tarjamah sareng penjelasan kitab Safinah anu dikaluarkeun ku Pasantren Miftahul Huda Manonjaya, dilengkapan ku ringkasan tina penjelasan Syekh Nawawi Banten dina kitabna, Kasyifatu Saja.
Topics: fikih, tayamum, safinah, syafi'i, pasantren, miftahul huda, nawawi banten, kasyifatus saja, ahlus...
Community Video
by Raden Muhammad
movies

eye 16

favorite 0

comment 0

(Ringkesan Pangaosan Papada Urang, kaping 16 Oktober 2021, tina buku Mutiara Hikmah K.H. Choer Affandy). Dina torekat, anu kudu dihontal teh istikomah, nyaeta cepet lempeng dina bener tur angger, lain angger dina polahna tapi angger dina benerna. Misalna, polah solat mah teu angger salawasna da aya kalana perlu qosor atawa dijama, aya kalana lila atawa sakeudeung, jeung sajabina, kulantaran situasi kondisi, oge takdir anu keur karandapan, pasti mawa shirot (jalan bener anu kudu dileumpangan),...
Topics: istiqomah, makrifat, muthmainnah, pangwurukan, uwa ajengan, choer, pasantren, miftahul huda,...
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 27

favorite 0

comment 0

Anu diaos di dieu elmu ngaakidahan Alloh anu kapanggih ku dalil akal jeung aya dalil naklina. Numutkeun susunan golongan Maturidiyah aya 20 Sifat anu wajib di Alloh, nyaeta Nafsiyah 1, Salabiyah 5, Ma’ani 7, Maknawiyah 7. Mun aya beda itunganna jeung golongan anu sejen, misalna jeung golongan Asyairoh, eta mah dina ngabilang jeung nyebutna hungkul, lain dina nekadkeunana. Dalil akal ngan bisa nyimpulkeun tina ayana makhluk nepi ka ayana anu nyiptakeunana. Ari anu ngawajibkeun nekadkeun ayana,...
Topics: 'aqidah, uluhiyah, sifat, nafsiyah, 50 'aqidah, munjin, uwa ajengan, pasantren, miftahul huda,...
Community Video
by Raden Muhammad
movies

eye 40

favorite 0

comment 0

(Ringkesan Pangaosan Papada Urang, kaping 16 Oktober 2021, tina buku Mutiara Hikmah K.H. Choer Affandy). Ngariyadohan diri sangkan istikomah dina ibadah kudu bener nempatkeun jiwa jeung polah. Urusan jiwa mah hakekat, dina hartos nekadkeun sakabeh papasten, boh hade atawa goreng, rek ceuk makhluk atawa ceuk Alloh, eta kabeh ti Alloh. Lamun meunang papasten anu hade geuwat syukuran, lamun manggih papasten anu goreng geuwat sobar. Ari lampahkeunna mah syareat, nyaeta kudu ngusahakeun, sabab hasil...
Topics: syareat, hakekat, adab, pangwurukan, uwa ajengan, choer, pasantren, miftahul huda, manonjaya,...
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 7

favorite 0

comment 0

Wahdaniyat hartina Alloh teu bingbilangan. Dzatna hiji, teu dua, teu tilu, oge lain rangkepan tina sababaraha bagian, saperti jirimna manusa, aya bagian sirah, bagian awak, bagian leungeun jeung bagian suku. Sifatna teu dipimilik kunu lian, mun oge aya sebutan nu sarua, eta mah dina sebutanna hungkul, lain dina kaayaanana. Tiap-tiap Sifatna teu macem-macem, Elmuna hiji, Qudrotna hiji, teu jiga manusa elmuna macem-macem, aya anu tina akal thobi’i, aya tina akal gorizi, aya meunang naliti, aya...
Topics: wahdaniyat, salabiyah, padamelan Alloh, mukhtar, mudhtor, 50 'aqidah, munjin, pangwuruk, uwa...
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 32

favorite 0

comment 0

Tauhid ceuk syar’an mah hartosna elmu paranti nganyahokeun aqidah nu dicokot tina dalil-dalil anu yakin. Sedengken ceuk syar’i mah nunggalkeun Dzat anu diibadahan bari nekadkeun nyalirana jeung ngabenerkeun hijina dina Dzat, Sifat-sifatna jeung padamelanna. Ngaji tauhid ceuk syar’an pikeun ngahontal tauhid ceuk syar’i. Buah tina ngajina nyaeta makrifat ka Alloh kalawan dalil-dalil anu qoth’i, pados cumpon fardu ‘aen bari bener, jeung meunang ganjaran ti Alloh. Ngan ari ngaran Muslim...
Topics: mabadi, fan, tauhid, syara, akal, 50 aqidah, pangwuruk, uwa ajengan, choer affandi, pasantren,...
Community Texts
by Raden Muhamd
texts

eye 2

favorite 0

comment 0

Bahan aoasan jumat wengi, 24 Desember 2021, tabuh 20.00 WIB.
Topics: sifat wajib, sifat Alloh, salabiyah, wahdaniyat, 50 'aqidah, munjin, pangwuruk, uwa ajenga, choer,...
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 28

favorite 0

comment 0

Teu saeutik pasaliruan dina nekadkeun Alloh kulantaran teu nyaho kana sifat-sifat Salabiyah, sehingga teu ngeuweuhkeun omongan-omongan anu nanyakeun ti iraha Alloh aya, nepi ka iraha ayana, wayah kumaha ayana, jeung sajabina. Nasarani jeung Yahudi nekadkeun Alloh kabagi kana tilu oknum pedah teu nyalab bingbilangan, padahal Alloh lain bagian tina atawa kabagi kana sababaraha oknum. Batiniah nekadkeun Alloh ngancik dina batin jelema, parentah Alloh teh kereteg hate tea sabab Alloh aya dina hate,...
Topics: 'aqidah, uluhiyah, salabiyah, qidam, baqo, mukholafatu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, 50...