Skip to main content
SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Audio
by Raden Muhammad
audio

eye 39

favorite 0

comment 0

Ngabahas basmalah ceuk elmu tauhid tina haraf Ba-na, anu diaoskeun tina buku K.H. Choer Affandy: 50 'Aqidah Ngajamin Mu'min Munjin.
Topics: taaluq, ba, tauhid, Choer, Affandy, 'Aqidah, Mu'min, Munjin, Pasantren, Miftahul Huda, Manonjaya
Community Texts
by M. A. Fatah
texts

eye 29

favorite 0

comment 0

Bagian Pertama terjemahan   Kitābu Asrārish Shawm  dalam  buku  Mau’izhatul Mu`minīn karya Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi (w.  1332 H / 1914 M.) yang merupakan ringkasannya dari buku  I h yā -nya Imam Al-Gazali untuk bahan pengajaran bagi orang-orang awam. Kami, menerjemahkannya dan menambahinya beberapa penjelasan mengenai Fiqh yang kami terjemahkan dari buku  Al-Mawsū’atul Fiqhiyyah ( sebuah ensiklopedi tema-tema fiqhiyah empat madzhab Ahlus Sunnah yang dikeluarkan oleh...
Topics: Puasa, Pengajaran, Fiqih, Pengantar