Skip to main content

1
UPLOADS


SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Community Images
image

eye 17

favorite 0

comment 0

This is a lecture in Vietnamese about the grace of Islam. Thiên Ân Islam: Đây là bài thuyết giảng diễn giải về một thiên ân mà Allah ban cho loài người đó là tôn giáo Islam, bởi với Islam con người sống nề nếp trật tự, với Islam con người tôn thờ Đấng đáng được tôn thờ, với Islam dạy con người có lối sống lành mạnh và hành động đứng đắn.  Chứng từ đức tin  Những gì bạn làm để gia...
Topics: Nhà nước Hồi giáo Việt Nam, chương trình, chứng tích của Hồi giáo, tôn giáo...