Skip to main content
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
Mar 24, 2021 Hamid Rabei
texts

eye 25

favorite 0

comment 0

فرهنگی،آموزش و پرورش، حمید رابعی، ایران
Topic: فرهنگی،آموزش و پرورش، حمید رابعی، ایران
Community Texts
Mar 22, 2021 Hamid Rabei
texts

eye 19

favorite 0

comment 0

نظرات اقتصادی حمید رابعی
Topic: افتصاد، بیمه، خودرو
Community Texts
Mar 22, 2021 Hamid Rabei
texts

eye 90

favorite 0

comment 0

با توجه به اختلاف سطح دریای خزر و آبهای آزاد و تبعات گسترده ناشی از اتصال آن به آبهای آزاد  و همچنین هزینه های بسیار بالای حفر کانال از دل رشته کوه البرز ، طراحی فاز سوم با هدف اتصال کشورهای حاشیه دریای خزر به آبهای آزاد در جنوب انجام شده است تا ایران اسلامی عزتمندانه و پس از...
Topic: ،ایرانرود،هومان فرزاد،محمد شاهبداغی،پیمان...
Community Texts
texts

eye 50

favorite 0

comment 0

لزوم بررسی تمام تیترهای نشریه تایمز در روز شنبه سوم ژانویه ۲۰۰۹ ب ا توجه به اینکه ماهیت اصلی ارزهای دیجیتال که رمزنگاری است میتواند سرنخها ی جدیدی از ساتوشی ناکاموتو و اهداف وی در راه اندازی بلاکچین و ارائه بی ت کوین در اختیار ما قرار ده د   مطمئناً ، اگر فقط منظور ساتوشی...
Topic: ، بلاکچین ، ساتوشی ناکاموتو، سلمان رشدی، اسرائیل ،...