Skip to main content
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
Jan 16, 2022
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

قرآن
Topic: قرآن
Community Images
Dec 12, 2021
image

eye 22

favorite 0

comment 0

حق مطلب تعریف از آدمی ---خیر----
Topic: خوبی ها ---- خیرات --- شخصیت شناسی مثبت --- میل به نیک کاری ---
آموزش تصویر برداری و کادر شناسی و کارگردانی
Topic: خلاصه آموزش برای تصویر برداری و کارگزدانی
Community Texts
Aug 22, 2021
texts

eye 20

favorite 0

comment 0

دنیا و آخرت-قرآن و ادیان الهی -
Topic: عمر - معنای تکاپو - واکسن معنوی ویروس ها- غزل اعداد کلام
Community Video
Apr 17, 2021
movies

eye 27

favorite 0

comment 0

به دنبال معصومیت کودکی  واکسن معنوی ویروس ها و  زره ایمن  و نماز با خلوص نیت و از طریق علم اعداد حروف  رهنمون می شویم به :«منظریه سند دو هزار و بیست=(2020) * همان گونه که برای سلامتی تن   آدمی غذا ضروری است ، مسلماً برای سلامتی روح آدمی نیز به غذاهایی معنوی نیازمندیم که مهمترین...
Topic: به دنبلا معصومیت کودکی - واکسن معنوی ویروس ها
Community Video
Apr 17, 2021
movies

eye 33

favorite 0

comment 0

جاده زندگیroad of life
Topic: جاده زندگی
Community Audio
audio

eye 8

favorite 0

comment 0

در تکاپوی معنا 1 و 2 به صورت صوتی 
Topic: صوت در تکاپوی معنا
Community Video
movies

eye 16

favorite 0

comment 0

پیدا شدم  پیدای ناپیدا شدم
Topic: شجریان و تمرین با بچه های ملل- پیدا شدم
Community Video
Apr 17, 2021
movies

eye 39

favorite 0

comment 0

flight story-قصه پرواز
Topic: شهیدان
2020   واکسن معنوی ویروس ها
Topic: قرآن و 2020
مبادا آنقدر سرگرم شویم  تا همبازی ها محو شوند  و فراموش کنیم دوستانمان را و روی به سنگ ها آورند روی به حیوانات آورند و ...
Topic: همبازی ها کجایند شاید باید : دلا خو کن به تنهایی که از...
درود خدا و سلام ما بر کسانی که به ما آموختند و ما نیز آموختیم و به دیگران یاد دادیم و دیگران به ندیده های ما یاد خواهند داد و درود و سلام بر همه آنان
Topic: استاد و معلم و مربی و والدین و ... همه آموزگاران اند
همه جزییات کائنات مشغول شکر خدای اند  و منتظر پاسخ او هستند که از زمستان به بهار  او دست یابند بهتره که از طبیعت معصوم  درس لازم را بگیرم و در این دنیا خدا را فراموش نکنیم تا او در آن سرای ما را نیز فراموش نکند و ...
Topic: تسبیح خدا
Community Texts
Sep 10, 2020
texts

eye 28

favorite 0

comment 0

در تکاپوی معنا
Topic: در تکاپوی معنا
Community Images
Jul 30, 2020
image

eye 18

favorite 0

comment 0

  i am 2020  
Topic: birthday 2020
happy birthday---i am 2020===moral vaccine covid-19---جشن تولد  دوران کرونایی---
Topic: 2020 --- moral vaccine covid-19----happy birthday---
Community Video
Jun 25, 2020
movies

eye 69

favorite 0

comment 1

اولین مرد و زن  نمونه انسانی از مخلوقات خداوند در بهشت و در پی اجرایی شدن قضای الهی  با فریب و ترک اولی آدم به هبوط در زمین تنزل می یابند و بنی آدمیان  با دو تفکر هابیلی و قابیلی زایش  پیدا می کنند و دست آخر پس از سرکشی دنیا و دنیا طلبان است که مهدی  عج  و مسیح  عج  دو منجی آخر...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topic: تبعید آدم و حواء و اجرایی شدن سنن الهی و...
Community Video
Jun 25, 2020
movies

eye 20

favorite 0

comment 0

adam  and havva  first man  & woman exile to earth 
Topic: exile adam & havva
Community Video
Jun 23, 2020
movies

eye 40

favorite 0

comment 0

روزی همه در دست همه و از خدا 
Topic: روزی رسانی در طبیعت انسان هست
Community Texts
Jun 21, 2020
texts

eye 58

favorite 0

comment 0

raftar shenasi bar asase goroh khon ensanha
Topic: tasire grohe khon bar raftat