Skip to main content

BNA Rare Book Collection

Aruba National Library - Digital Collection

Obranan for di e coleccion antiguo ("kostbare collectie") di Departamento Arubiana-Caribiana || Works from the "rare book collection" of the Arubiana-Caribiana, the BNA Special Collections Department. 


rss RSS

177
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 502 Histoire generalle des Indes occidentales, et terres neuves, qui jusques à présent ont esté descouvertes Traduite en françois par M. Fumee Sieur de Marly le Chastel A Paris, Chez Michel Sonnius, Rue Saint Jacques A l'enseigne de l'Escu de Basle MDLXXVII Avec Privilege du Roy Original title (in Spanish): La historia general de las Indias y Nuevo Mundo Translated title: General history of the West Indies, and new lands, which until now...
Topics: history, Latin America, Caribbean, colonization, New World, Americas, Antilles, inhabitants,...
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 425 Beschryvinge vande overtreffelijcke ende wydtvermaerde zee-vaerdt vanden edelen heer ende meester Thomas Candisch, met drie schepen uytghevaren den 21. Julij 1586. ende met een schip wederom ghekeert in Pleymouth, den 9 september 1588. Hebbende (door het cruycen vander Zee) geseylt 13000. mylen. Vertellende syne vreemde wonderlijcke avonturen ende gheschiedenissen: De ontdeckinghe der Landen by hem beseylt. Beschreven door M. Francois...
Topics: books, diaries, voyages, travelogues, Francis Pretty, François Prettie, Thomas Candisch, Thomas...
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 382 Examen vande valsche resolutie vande heeren burgemeesters ende raden tot Amsterdam. Op't stuck vande West-Indische Compagnie. Tot Amsterdam, By Abraham de Bruyn by de Regeliers-poort 1649 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: Dutch West India Company, investigations, West-Indische Compagnie, WIC, Geoctroyeerde Westindische...
BNA Audiovisual Collection
image

eye 5,079

favorite 11

comment 0

Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 427 Engravings from: Natuurlyke en zedelyke historie van d'eylanden de Voor-Eylanden van Amerika. : Verrijkt met vele schoone platen, die uytheelden d'aller-aanmerkelijkste seldsaamheden die'er in beschreven zijn. : Met eenen Caraïbaanschen Woorden-schat. A translation of: Histoire naturelle et morale des iles Antilles de l'Amérique, first published in 1658 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections...
Topics: engravings, Caribbean, rare books, flora, fauna, Caribbean fruit trees, palm trees, fish, birds,...
BNA Map Collection
image

eye 546

favorite 4

comment 0

Venezuela cum parte Australi Novae Andalusiae (1671) Jacob van Meurs Translated Title: Venezuela, with the southern part of New Andalusia Map published in: Adrianus Montanus, De Nieuwe en Onbekende Weereld (1671) Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 411 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: maps, world, Venezuela, West-Indies, Caribbean, Colombia, New Andalusia, travel maps, Aruba,...
BNA Audiovisual Collection
1671 Meurs, Jacob van
image

eye 314

favorite 3

comment 0

Ioan Maurits, Prins van Nassouw Jacob van Meurs Engraving published in: Adrianus Montanus, De Nieuwe en Onbekende Weereld (1671) Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 411 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: engravings, Johan Maurits van Nassau-Siegen, Nederlands-Brazilië, gouverneur-generaal,...
BNA Audiovisual Collection
1671 Meurs, Jacob van
image

eye 654

favorite 8

comment 0

America Jacob van Meurs Engraving published in: Adrianus Montanus, De Nieuwe en Onbekende Weereld (1671) Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 411 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: engravings, America, colonialism, indiginous population, conquista, Jacob van Meurs, Adrianus...
Kostbare Collectie ,  Biblioteca Nacional Aruba , no. 378 (C) Promesen, Op de welcke de Gecommitteerde uijt de respective cameren vande generale Geoctr. WestInd. Comp. door de preesidierende Camer ten Vergaderinge den xix sijn beschreven om op den 20 desers te sijn inden Hage om op den 23 apreijs in besoignis te treden Authorisatien Actum Amsterdam den 4 april 1672. Fragment: "Authorisatie: De Præsidiale Camer wederom aengesocht sijnden, om op niuws voor din Jare 1673 te contracteren...
Topics: manuscripts, authorisations, Dutch West India Company, West-Indische Compagnie, WIC, Geoctroyeerde...
BNA Rare Book Collection
texts

eye 39

favorite 0

comment 0

Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 378 (B) Missive van den D: Gen. Dirck Wilre Aen de vergaaderinge den XIX. D'Erentfeste, etc: Mina int Casteel St. George, desen 5e December 1673 in Guinea met't schip d'Eendracht, over Curacao. Generaal Dirck Wilre (Directeur-generaal op de Goudkust,  20 jan 1668-20 mei 1674) Fragment: "... het schip d'Eendracht van de Ed:. Camer Maze van hier versenden, met een getal van 460 stucx schoone slaven, bestaende in 354 mannen, 89 vrouwen, 15...
Topics: letters, brieven, missive, Dutch West India Company, West-Indische Compagnie, WIC, Geoctroyeerde...
BNA Rare Book Collection
texts

eye 160

favorite 2

comment 0

Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 387 Octroy By de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael verleent aen de West-Indische Compagnie, in date den 20. September 1674. Mitsgaders De prolongatie van het zelve Octroy voor den tydt van dertigh jaren, in dato den 30. November 1700 In 's Gravenhage By Paulus Scheltus, ordinaris Drucker van de Hoogh Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenighde Nderlanden [Staten Generael der Vereenighde Nederlanden] Anno 1701. Met Privilegie. Translated...
Topics: Charter, Dutch West India Company, States General of the Netherlands, legal texts, octrooi,...
BNA Map Collection
image

eye 412

favorite 3

comment 0

De Graaf van Cumberlands Verscheyde Reysen na de Kusten van Africa, na Porto Rico en andere gewesten van America (1706) Map published in: Verscheyde voorname reysen, na West-Indien en andere gewesten, gedaan door den hoog-agtbaren Georg, Graaf van Cumberland, of op sijn kosten, en onder sijn beleyd, van het jaar 1586. tot 1598. Breeder op de volgende bladzijde vermeld. Waar in veele aanmerkenswaardige saken op die voyagien voorgevallen, verhaald werden . Te Leyden : by Pieter van der Aa,...
Topics: maps, world, West-Indies, Caribbean, Africa, Puerto Rico, travel maps, Aruba, Curacao, cartography,...
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 527 Verscheyde voorname reysen, na West-Indien en andere gewesten, gedaan door den hoog-agtbaren Georg, Graaf van Cumberland, of op sijn kosten, en onder sijn beleyd, van het jaar 1586. tot 1598. Breeder op de volgende bladzijde vermeld. Waar in veele aanmerkenswaardige saken op die voyagien voorgevallen, verhaald werden. Te Leyden : by Pieter van der Aa, boekverkoper, 1706. Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and...
Topics: books, maps, travel stories, world, West-Indies, Caribbean, Africa, Puerto Rico, travel maps,...
Kostbare Collectie ,  Biblioteca Nacional Aruba , no. 528 Voyagie na West-Indien, gedaan door David Middelton, met kapiteyn Michael Geare, in 't jaar 1601. Mitsgaders de Scheepts-togt van Georg Weymouth. Gedaan in 't Jaar 1602. Om in het Noord-Westen een opening na China te ontdekken.  Beyde nu aldereerst uit het Engelsch vertaald. Verrijkt met een Register en Konst-Print Te Leyden : by Pieter van der Aa, boekverkoper, 1706. Passage over Aruba, 29 juli 1601: " Den 29 dito [july] landden...
Topics: books, maps, travel stories, world, West-Indies, Caribbean, Aruba, David Middleton, George...
BNA Map Collection
image

eye 428

favorite 7

comment 0

Zee-togten door Thomas Candys na de West Indien en van daar rondom den gantzen Aardkloot gedaan (1706) Map published in: Verscheyde voorname reysen, na West-Indien en andere gewesten, gedaan door den hoog-agtbaren Georg, Graaf van Cumberland, of op sijn kosten, en onder sijn beleyd, van het jaar 1586. tot 1598. Breeder op de volgende bladzijde vermeld. Waar in veele aanmerkenswaardige saken op die voyagien voorgevallen, verhaald werden . Te Leyden : by Pieter van der Aa, boekverkoper, 1706....
Topics: maps, world, West-Indies, Caribbean, Africa, Asia, travel maps, cartography, mapa, BNA Map...
Kostbare Collectie ,  Biblioteca Nacional Aruba , no. 378 (A) Project en consideratien van bewinthebberen van de generale geoctroyeerde de West Indische Compagnie, op, en volgens welke de gantse West Indische Compagnie met alle haar landen, forten, praëminentien, privilegien, en exemptien, breder in den octroye vermeld, aan de Oost Indische Compagnie soude werden overgegeven, die de zelve als dan in vollen eygendom zoude ontfangen ende bezitten. 1710 fragment: "... De Eylanden van...
Topics: pamphlets, Dutch West India Company, West-Indische Compagnie, WIC, Geoctroyeerde Westindische...
BNA Rare Book Collection
texts

eye 498

favorite 4

comment 0

Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 389 Beschryving van het eiland Curaçao, en de daar onder hoorende eilanden, Bon-Aire, Oroba en Klein Curaçao, benevens een kort bericht, wegens het gesprongen schip Alphen door J. H. Hering Te Amsterdam By Joannes van Selm MDCCLXXIX NB: Hoofdstuk 9 bevat de paragrafen over de "onderhorige eilanden": Bonaire (p. 74-76) Aruba (p. 76) Klein Curaçao (p. 76-77) Translated title: Description of the island of Curaçao, and the islands...
Topics: history, Curaçao, travel, Bonaire, Aruba, Klein Curaçao, maps, colonization, New World, Americas,...
BNA Map Collection
image

eye 419

favorite 1

comment 0

Kaart van het Eiland Curaçao - De Haven en 't Kasteel van Curaçao (1779) A. van Krevelt gepubliceerd in: J.H. Hering, Beschryving van het eiland Curaçao, en de daar onder hoorende eilanden, Bon-Aire, Oroba en Klein Curaçao, benevens een kort bericht, wegens het gesprongen schip Alphen (1779) Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: maps, Curaçao, cartography, topography, topographic maps, mapa, BNA Map Collection, history, maps,...
BNA Rare Book Collection
1781 van Ollefen Caspersz., Willem
texts

eye 151

favorite 2

comment 0

Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 130 W.V.O. Caspersz, Traanen van een Gryzen Hollander, Gestort om de Naare Toestand van zyn Land, Veroorzaakt door de Schandelyke Overwinning der Engelschen in de West-Indiën (Amsterdam, 1781). Te Amsterdam, By, J.B. Elwe, Boekverkooper op den Hoek van de Pypemarkt en Dam 1781. Translated title: Tears of a gray Dutchman, shed because of the lamentable state of his country, caused by the disgraceful victory of the English in the West Indies.
Topics: poetry, St. Eustatius, colonies, West Indies, Dutch, British, Dutch West Indies, British West...
Coleccion Hartog, dept. Arubiana-Caribiana,  Biblioteca Nacional Aruba , The Trial of Lieutenant Colonel Cockburne, late Governor of the Island of St. Eustatius, for the Loss of the said Island, before a Court Martial held at the Horse Guards, on Monday, May 12th, 1783, and nine subsequent Days; Taken in Short Hand, By E. Hodgson, Short Hand Writer at the Old Bailey, And Published by Authority (photocopy of original) Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special...
Topics: history, trails, military history, St. Eustatius, Statia, Saint Eustatius, Sint Eustatius, James...
Antilliana
Dec 11, 1812 Lee, William
texts

eye 170

favorite 0

comment 0

Kostbare Collectie ,  Biblioteca Nacional Aruba , no. 348 The Curaçao Gazette and Commercial Advertiser Number 1 Friday, December 11, 1812 Price: Eight Dollars Annually Printed by W. Lee, Printer to the King's Most Excellent Majesty
Topics: newspapers, Curaçao, English language newspaper, first edition, first newspaper printed in...
BNA Map Collection
1815 Lloyd, Richard Bateman
image

eye 688

favorite 5

comment 0

Coleccion Arubiana-Caribiana, Biblioteca Nacional Aruba "Aruba 1815" depicting view of Oranjestad and Paardenbaai harbour R. B. Lloyd fecit Richard Bateman Lloyd watercolour painting (reproduction, 42x29,5cm) Zie ook het verslag: " Aruba in 1816 " Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: painting, Aruba, Oranjestad, Lloyd, watercolour, aquarel, Paardenbaai, Harbour entrance, harbor,...
Publicatieblad van Curaçao en onderhoorigheden, behelzende de publicatien, notificatien, reglementen, tarieven, ordonnantien en andere wettelijke verordeningen, voor die bezittingen uitgevaardigd in de jaren 1816-1851 Directe links binnen de publicatie: Colofon Titelblad Inhoudsopgave 1816 (publicatiebladen 1-11) 1817 (publicatiebladen 12-18) 1818 (publicatiebladen 19-21) 1819 (publicatiebladen 22-28) 1820 (publicatiebladen 29-34) 1821 (publicatiebladen 35-53) 1822 (publicatiebladen 54-60)...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: publicatieblad, Curaçao en onderhorigheden, Aruba, Bonaire, Corsow, Korsou, Boneiru, publicacion,...
Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Coleccion Dr. Johan Hartog
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Coleccion Dr. Johan Hartog
Dec 26, 1816
texts

eye 1

favorite 0

comment 0

Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Coleccion Dr. Johan Hartog
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Coleccion Dr. Johan Hartog
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Coleccion Dr. Johan Hartog
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Coleccion Dr. Johan Hartog
May 8, 1817
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Coleccion Dr. Johan Hartog
Dec 3, 1817
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
Uit de collectie handschriften/koloniale documenten overgedragen door Dr. Johan Hartog aan Biblioteca Nacional Aruba
Topics: handschriften, Aruba, koloniale periode, commandeur Boye, Lodewijk Christoph Boye, Dr. Johan...
BNA Map Collection
1825 Van Spengler, Wilhelm August; Van Raders, Reinier Frederik
image

eye 907

favorite 3

comment 0

Coleccion Arubiana-Caribiana, Biblioteca Nacional Aruba Kaart van het Eiland Aruba (1825) Gevolgd naar de opmeting in den jare 1820 gedaan, onder directie van den Kapitein ter Zee W.A. van Spengler en in den jare 1825 met verscheidene nieuwe bepalingen verrykt door den Kapitein R. F. van Raders Renvooij Ingang van de baaij Paarde baaij Dorp Oranje Stad Fort Zoutman Lagoen (:doorwaadbaar:) Zandpunt Versch water put Matadera Sasariwichi De Fluit Punt kalkoven Indiaansche kop Groot gat Kommandeurs...
Topics: maps, Aruba, historical maps, Van Spengler, Van Raders, Gravenhorst, historia, mapa, mapa di Aruba,...
Coleccion Arubiana, Biblioteca Nacional Aruba Waarnemingen aangaande de gesteldheid van den grond van het eiland Aruba, en het goud aldaar gevonden (1827) Caspar Georg Carl Reinwardt In: Nieuwe verhandelingen der eerste klasse van het Koninklijk-Nederlandsche instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten te Amsterdam (1827), pp. 265-281. Translated title: Observations concerning the condition of the terrain of the island of Aruba, and the gold found there (1827) Courtesy of...
Topics: gold, Aruba, geology, minerals
Coleccion Hartog, dept. Arubiana-Caribiana,  Biblioteca Nacional Aruba Lyst der Huijzen, Huttjes etc. staenden op vergunde Gronden In de Wyk Van het Westelyke District der Oranje Stad op het Eyland Aruba, opgemaakt den 1e Jannuary 1831 Pieter Wuurman, districtsmeester (van het westelijke district van Oranjestad) Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the  National Library of Aruba .
Topics: government records, Aruba, registratie, kadaster, koloniale administratie, Oranjestad-West, lijst...
Uit: Teenstra, De Nederlandsche West-Indische Eilanden in derzelfer tegenwoordigen Toestand   (1837), Hoofdstuk "Aruba", tegenover blz. 196.
Topics: statistics, Aruba, population, religion, whites, free men, colored, black, slaves, married,...
Coleccion Hartog, dept. Arubiana-Caribiana,  Biblioteca Nacional Aruba Lijst der Huizen, Hutten, Tuintjes staande op vergunde Gronden in de Oost & Westelijke Wijk van de Oranje stad op Aruba, opgemaakt den 31e December 1833 Aruba den 31' December 1833 De Kommandeur van Aruba J. F. M. Gravenhorst Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the  National Library of Aruba .
Topics: government records, Aruba, registratie, kadaster, koloniale administratie, Oranjestad-West,...
BNA Rare Book Collection
texts

eye 196

favorite 1

comment 0

Coleccion Dr. Johan Hartog, dept. Arubiana-Caribiana,  Biblioteca Nacional Aruba Extract uit het Stamboek van de Onder-Officieren en Manschappen van mindere Graden van het Garnizoen te Curaçao Joseph Schwengel [Schwengle], Vader August, Moeder Catharina Rausin, geboren te Baden, den 1 April 1794, laatst gewoond te Baden, bij zijne aankomst bij het korps lang [-] ellen [-] palmen [-] duimen [-] strepen, aangezigt Lang voorhoofd Plat oogen Blauw[..] neus Groot mond Rond kin id. [= Rond] haar...
Topics: documents, Curaçao, military records, militair stamboek, garnizoen Curaçao, Joseph Schwengle,...
BNA Rare Book Collection
texts

eye 564

favorite 2

comment 0

Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 388 (vol 2.) Reizen in West-Indië, en door een gedeelte van Zuid-en Noord-Amerika. door G. B. Bosch Predikant en schoolopziener te Curaçao Tweede Deel Utrecht, L. E. Bosch Vol 2. Aruba, Bonaire, St. Thomas Inhoud: Aruba, p. 3 Geschiedenis van Aruba, p. 137 Uitstapjes in het land en bezoek bij de goudmijn van Aruba, p. 171 Bonaire, p. 255 St. Thomas, p. 341 Translated title: Travels in the West Indies, and through a part of South and North...
Topics: history, travel, Aruba, Bonaire, St. Thomas, religion, government, customs, Dutch West Indian...
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 380 (Tweede Stuk) De Nederlandsche West-Indische Eilanden in derzelfer tegenwoordigen Toestand Door M.D. Teenstra Tweede Stuk Met eene plaat en twee tabellen Te Amsterdam, bij C.G. Sulpke 1837 Hoofdstuk "Aruba", pp. 190-218. Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: history, travel, Aruba, religion, government, customs, Dutch West Indian Company, WIC, geology,...
Coleccion Arubiana
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

Includes brief accounts of Dutch Guiana, the Dutch and other islands of the West Indies, and Venezuela. Nearly half of the book is devoted to the history and description of Haiti
Topics: books, Dutch West Indies, Aruba
BNA Rare Book Collection
texts

eye 125

favorite 2

comment 0

Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 157 Zeevaartkundige beschrijving van de Nederlandsche West-Indische bezittingen door J. Modera, Luitenant ter Zee 1e klasse Uit: Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen (1844) Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: publications, Caribbean, Dutch Caribbean, Dutch West Indies, naval reports, zeevaartkunde,...
Coleccion Papiamento
Oct 24, 1847 Dragt, Abraham van
texts

eye 25

favorite 0

comment 0

Predikaasie den paapiamente arriba e motivo pakiko heendee ta baai kerki i teendee na e palabra de Djoos predika den e kerki di Aroeba 24 di oktoober 1847 di Abraham van Dragt, godsdienstonderwijzer te Aruba NB: Full-text doorzoekbaar ---  (Gecorrigieerde) HTR-Transcriptie eerste deel: Predikaasie den paapiamente arriba e motivo pakiko heendee ta baai kerki i teendee na e palabra de Djoos predika den e kerki di Aroeba 24 di oktoober 1847 di Abm van Dragt G.O. Aan de WelEerw: WelEd: en zeer...
Topics: protestantism, papiamento, Aruba, Netherlands Antilles, religious texts, Protestantse Gemeente...
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 8 Blik op den vroegeren en tegenwoordigen toestand van het eiland Curaçao Te Rotterdam, bij H.V. van Gogh 1848 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: books, Curaçao, economic situation, economy, trade, agriculture, Aruba, Bonaire, Van Raders,...
Naam Lijst van de Werklieden, aangenomen door den heer C. Lloyd (1854) Collectie Dr. Johan Hartog, Biblioteca Nacional Aruba Context: Eerste concessie goudindustrie Aruba (1854-1866) op naam van Louis Joseph de Jong (Den Haag). Ingenieur C. Lloyd was zaakwaarnemer ter plekke. Deze lijst betreft de eerste lichting werknemers [1854] van deze concessie: 5 opzichters, 50 werklieden. Zie ook: Hartog, Aruba: zoals het was, zoals het werd , p. 149 Transcriptie: Naam Lijst van de Werklieden, aangenomen...
Topics: handwriting, primary source documents, Aruba, gold, oro, goud, Goud-district, gold industry --...
Coleccion Arubiana-Caribiana,  Biblioteca Nacional Aruba Verslag van het beheer en den staat der kolonien over 1855 Verslag wegens Suriname Verslag wegens Curaçao en onderhoorigheden Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the  National Library of Aruba .
Topics: government reports, koloniaal verslag, koloniale verslagen, West-indische bezittingen, verslag van...
Coleccion Arubiana-Caribiana,  Biblioteca Nacional Aruba Verslag van het beheer en den staat der kolonien over 1856 Verslag wegens Suriname Verslag wegens Curaçao en onderhoorigheden Verslag wegens de Kust van Guinea Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the  National Library of Aruba .
Topics: government reports, koloniaal verslag, koloniale verslagen, West-indische bezittingen, verslag van...
BNA Rare Book Collection
1856 Beets, Nicolaas
texts

eye 356

favorite 2

comment 0

Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 383 De Bevrijding der Slaven Redevoering gehouden in openbare vergaderingen van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering van de Afschaffing der Slavernij door Nicolaas Beets Lid derzelve Maatschappij Te Haarlem, bij De Erven F. Bohn 1856 Translated Title: The Liberation of Slaves Speech held at public meetings of the Dutch Society for Promoting the Abolition of Slavery Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special...
Topics: slavery, abolition, speeches, Netherlands, colonies, Dutch West Indies, Dutch East Indies, Surinam,...
Coleccion Dr. Johan Hartog
Mar 20, 1857 Capriles, Juan Bautista; Beaujon, Richard Johannes; Gaerste, Frederik; Gaerste, David; Gomez, Simon; Henriquez, David Lopez; Lampe, Pieter Johan Casper; Quant, Frederik Johannes; Quant, Jan Iden; Schotborgh, Gerard Hz.; Schwengle, Joseph; Van der Biest, Jan
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

Señor Gezagheber de esta Ysla Acaba de suceder un hecho escandaloso que de accuerdo con ta humanidad y la civilizacion nos debe llamar la atencion; existen leyes decretadas por el Govierno Superior, i publicadas en este lugar el rejimen que debemos conducirnos con nuestros esclavos, pero antes de estas leyes existia siempre la ley humana para con nuestros semejantes. Hace pocos dias pasada á vista del pueblo una muchacha de tierna edad, llorosa y aflijida perteneciente a la propiedad del...
Topics: letters, Aruba, letters to government, ingekomen brieven, gezaghebber, handwriting, HTR, slavernij,...
Coleccion Papiamento
1862 Kuiperi, Nicolaas Adrianus
texts

eye 234

favorite 1

comment 0

Coleccion Arubiana, Biblioteca Nacional Aruba , no. 1929 Katekiesmoe of Sienjansa di Berdad i di Manda Meentoe Nan di Religioon di Kriestiaan Nan pa Oesoe di Protestant Nan na Aruba Pa N.A. Kuiperi, Predikant Imprimier na Drukkery di A.L.S. Muller & J.F. Neuman Wz, Curaçao 1862 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: catechisms, protestantism, papiamento, Aruba, Netherlands Antilles, religious texts, Protestantse...
BNA Rare Book Collection
texts

eye 272

favorite 2

comment 0

Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 198 Nederlandsche Staats-Courant (No. 201. Dingsdag 26 Augustus 1862) Wet houdende opheffing der Slavernij in de kolonie Suriname Wet houdende opheffing der Slavernij op de eilanden Curacao, Bonaire, Aruba, St. Eustatius, Saba en St. Martin (Nederl. ged.) Laws governing the abolition of slavery in the Dutch West Indies colonies of Surinam, Curacao, Bonaire, Aruba, Statia, Saba and St. Martin (Dutch part), per July 1st, 1863
Topics: slavery, abolition, legal texts, government publications, periodicals, Netherlands, Surinam,...
Coleccion Papiamento
Jul 1, 1863 Teza, Emilio
texts

eye 111

favorite 1

comment 0

Coleccion Arubiana-Caribiana, Biblioteca Nacional Aruba Il Dialetto Curassese Emilio Teza Bologna, Iuglio 1863 In: Il Politecnico. Repertorio mensile di studj applicati alla prosperita e coltura sociale Vol. XXI  Fasc. III. Giugno 1864, p. 342-352 Note: This is the first linguistic analysis of the Papiamento language, written in Italian in july of 1863. Translated Title: The Curacao Dialect Scanned by Google. Original located at the Biblioteca Nazionale Firenze (Florence, Italy) Part of the...
Topics: languages, Aruba, Bonaire, Curacao, papiamento, papiamento, creole, linguistics, papiaments,...
Coleccion Arubiana, Biblioteca Nacional Aruba , no. 2454 Boekie di Pidiemeentoe nan pa Oesoe di Protestantnan di Kristelyke Gemeente na Aruba Pa N.A. Kuiperi, Predikant Imprimie na Drukkery di A.L.S. Muller & J.F. Neumand Wz, Curaçao 1864 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: catechisms, prayer books, protestantism, papiamento, Aruba, Netherlands Antilles, religious texts,...
Coleccion Papiamento
1865 [Dissel. Sybrand van]
texts

eye 182

favorite 1

comment 0

Coleccion Dr. Johan Hartog, Biblioteca Nacional Aruba Evangeli segoen Marko The Gospel according to Mark Translated into the Creolese Language New York: American Bible Society 1865 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: religious texts, papiamentu, papiamento, Aruba, Curaçao, Bonaire, Netherlands Antilles, bible...
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 16 Afschaffing der slavernij in de Nederlandsche West-Indische kolonien, uit officiële bronnen zamengesteld door Jhr. C. A. van Sypesteyn Referendaris bij het Departement van Kolonien Overgedrukt uit het Bijblad van de Economist 1866 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: slavery, abolition, Netherlands, colonies, Dutch West Indies, Surinam, Curacao, Aruba, Bonaire, St....
BNA Rare Book Collection
Oct 1, 1868 Ferguson, Jan Helenus
texts

eye 843

favorite 5

comment 1

Kostbare Collectie,  Biblioteca Nacional Aruba , no. 369 (2 delen) Register van Ingezetenen van het Eiland Aruba Voorgeschreven bij Publicatie dato 18. Juny 1868 No. 7 (ontvangen met de Gouvernements Missive dato 26. Augustus 1868 No. 29 29/57) Lopend den 1. October 1868 De Gezaghebber van Aruba, J.H. Ferguson Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba . Familienamen: Albertsz, Almarie, Angela, Arendsz^...
favoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: primary sources, Aruba, census, civilian registry, register van ingezetenen, censo, achternamen,...