Skip to main content

En Liden Bog om alle hande Siugdom, som Mennisken mangfoldeligen kand vederfares, formedelst voris Første forelders syndfald wdi Paradis, som er Aarsagen, at wi wndfanges i siud oc fodis Syndige Mennisker till denne verden, LI. Psalm, Imod saadanne Siugdom oc Skrøbelighed, som Synden fører met sig, Dog vill Gud att Mennisken skall bruge Mennisklige Medel oc Raad imod saadanne suare Fristelser oc Siugdom, paa det at Mennisken skall icke forderffues eller omkomes i saadan suare Siugdom, Hansz Christenszen Bartsker

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)