Skip to main content

En nyttelig, kaart oc enfaaldig Trøstescrifft, met huilcken Guds Børn kunde trøste sig, naar deris gode Venner døer fra dennem, Vddragen af fromme lærde Mends Scriffter effter den hellige Scrifftis lydelse, ved Niels Jørgenssøn

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)