Skip to main content

Files for EncyclopediaOfTribalMedicinesByPankajOudhia-64


      
Name Last modified Size
Go to parent directory
EncyclopediaOfTribalMedicinesByPankajOudhia-64.thumbs/ 08-Aug-2014 07:34 -
EOTM1066 (1).gif 08-Aug-2014 02:15 191.6K
EOTM1066 (1).mp4 08-Aug-2014 08:00 8.4M
EOTM1066 (1).ogv 08-Aug-2014 08:47 2.1M
EOTM1066 (1).wmv 08-Aug-2014 02:14 31.1M
EncyclopediaOfTribalMedicinesByPankajOudhia-64_archive.torrent 23-Aug-2016 12:35 73.2K
EncyclopediaOfTribalMedicinesByPankajOudhia-64_files.xml 09-Jul-2021 02:49 188.5K
EncyclopediaOfTribalMedicinesByPankajOudhia-64_meta.sqlite 08-Aug-2014 02:14 98.0K
EncyclopediaOfTribalMedicinesByPankajOudhia-64_meta.xml 23-Aug-2016 12:35 26.1K
Eotm106610.gif 08-Aug-2014 07:15 181.8K
Eotm106610.mp4 08-Aug-2014 08:02 7.7M
Eotm106610.ogv 08-Aug-2014 09:16 1.9M
Eotm106610.wmv 08-Aug-2014 03:10 31.8M
Eotm106611.gif 08-Aug-2014 07:15 184.2K
Eotm106611.mp4 08-Aug-2014 08:05 7.6M
Eotm106611.ogv 08-Aug-2014 09:14 1.9M
Eotm106611.wmv 08-Aug-2014 03:17 32.3M
Eotm106612.gif 08-Aug-2014 07:13 177.0K
Eotm106612.mp4 08-Aug-2014 07:39 7.7M
Eotm106612.ogv 08-Aug-2014 09:13 1.9M
Eotm106612.wmv 08-Aug-2014 03:23 33.5M
Eotm106613.gif 08-Aug-2014 07:13 176.9K
Eotm106613.mp4 08-Aug-2014 07:45 7.7M
Eotm106613.ogv 08-Aug-2014 09:18 1.9M
Eotm106613.wmv 08-Aug-2014 03:30 33.2M
Eotm106614.gif 08-Aug-2014 07:12 180.2K
Eotm106614.mp4 08-Aug-2014 08:03 7.7M
Eotm106614.ogv 08-Aug-2014 09:19 1.9M
Eotm106614.wmv 08-Aug-2014 03:36 31.7M
Eotm106615.gif 08-Aug-2014 07:17 179.7K
Eotm106615.mp4 08-Aug-2014 07:37 7.6M
Eotm106615.ogv 08-Aug-2014 09:17 1.9M
Eotm106615.wmv 08-Aug-2014 03:41 27.5M
Eotm106616.gif 08-Aug-2014 07:16 178.8K
Eotm106616.mp4 08-Aug-2014 08:37 7.7M
Eotm106616.ogv 08-Aug-2014 09:26 1.9M
Eotm106616.wmv 08-Aug-2014 03:47 26.7M
Eotm106617.gif 08-Aug-2014 07:12 183.7K
Eotm106617.mp4 08-Aug-2014 08:35 7.6M
Eotm106617.ogv 08-Aug-2014 09:27 1.9M
Eotm106617.wmv 08-Aug-2014 03:53 29.5M
Eotm106618.gif 08-Aug-2014 07:16 185.8K
Eotm106618.mp4 08-Aug-2014 08:38 7.6M
Eotm106618.ogv 08-Aug-2014 09:25 1.8M
Eotm106618.wmv 08-Aug-2014 03:58 28.3M
Eotm106619.gif 08-Aug-2014 07:16 183.4K
Eotm106619.mp4 08-Aug-2014 07:36 7.6M
Eotm106619.ogv 08-Aug-2014 09:15 1.9M
Eotm106619.wmv 08-Aug-2014 04:04 29.1M
Eotm10662.gif 08-Aug-2014 07:15 176.8K
Eotm10662.mp4 08-Aug-2014 07:55 7.7M
Eotm10662.ogv 08-Aug-2014 09:20 1.9M
Eotm10662.wmv 08-Aug-2014 02:21 30.1M
Eotm106620.gif 08-Aug-2014 07:13 184.2K
Eotm106620.mp4 08-Aug-2014 08:13 7.7M
Eotm106620.ogv 08-Aug-2014 09:21 1.9M
Eotm106620.wmv 08-Aug-2014 04:10 29.0M
Eotm106621.gif 08-Aug-2014 07:11 183.9K
Eotm106621.mp4 08-Aug-2014 08:20 7.7M
Eotm106621.ogv 08-Aug-2014 08:53 1.9M
Eotm106621.wmv 08-Aug-2014 04:15 28.7M
Eotm106622.gif 08-Aug-2014 07:07 181.7K
Eotm106622.mp4 08-Aug-2014 08:08 7.7M
Eotm106622.ogv 08-Aug-2014 08:52 1.8M
Eotm106622.wmv 08-Aug-2014 04:21 30.2M
Eotm106623.gif 08-Aug-2014 07:06 183.4K
Eotm106623.mp4 08-Aug-2014 08:16 7.6M
Eotm106623.ogv 08-Aug-2014 08:51 1.9M
Eotm106623.wmv 08-Aug-2014 04:27 29.6M
Eotm106624.gif 08-Aug-2014 07:20 182.9K
Eotm106624.mp4 08-Aug-2014 08:34 7.6M
Eotm106624.ogv 08-Aug-2014 08:46 1.9M
Eotm106624.wmv 08-Aug-2014 04:33 30.3M
Eotm106625.gif 08-Aug-2014 07:21 198.8K
Eotm106625.mp4 08-Aug-2014 08:32 8.3M
Eotm106625.ogv 08-Aug-2014 08:49 2.1M
Eotm106625.wmv 08-Aug-2014 04:40 35.2M
Eotm10663.gif 08-Aug-2014 07:19 184.2K
Eotm10663.mp4 08-Aug-2014 08:26 7.7M
Eotm10663.ogv 08-Aug-2014 08:48 1.8M
Eotm10663.wmv 08-Aug-2014 02:27 30.4M
Eotm10664.gif 08-Aug-2014 07:14 184.2K
Eotm10664.mp4 08-Aug-2014 07:43 7.7M
Eotm10664.ogv 08-Aug-2014 08:55 1.9M
Eotm10664.wmv 08-Aug-2014 02:34 31.8M
Eotm10665.gif 08-Aug-2014 07:14 184.2K
Eotm10665.mp4 08-Aug-2014 07:41 7.6M
Eotm10665.ogv 08-Aug-2014 09:28 1.9M
Eotm10665.wmv 08-Aug-2014 02:40 31.7M
Eotm10666.gif 08-Aug-2014 07:14 182.9K
Eotm10666.mp4 08-Aug-2014 07:50 7.7M
Eotm10666.ogv 08-Aug-2014 09:18 1.9M
Eotm10666.wmv 08-Aug-2014 02:46 31.6M
Eotm10667.gif 08-Aug-2014 07:16 172.5K
Eotm10667.mp4 08-Aug-2014 07:52 7.7M
Eotm10667.ogv 08-Aug-2014 08:50 1.8M
Eotm10667.wmv 08-Aug-2014 02:52 28.2M
Eotm10668.gif 08-Aug-2014 07:17 176.6K
Eotm10668.mp4 08-Aug-2014 08:36 7.6M
Eotm10668.ogv 08-Aug-2014 08:45 1.9M
Eotm10668.wmv 08-Aug-2014 02:58 29.7M
Eotm10669.gif 08-Aug-2014 07:12 179.6K
Eotm10669.mp4 08-Aug-2014 07:54 7.7M
Eotm10669.ogv 08-Aug-2014 08:54 1.8M
Eotm10669.wmv 08-Aug-2014 03:04 30.3M
Eotm10671.gif 08-Aug-2014 07:21 197.6K
Eotm10671.mp4 08-Aug-2014 08:06 8.4M
Eotm10671.ogv 08-Aug-2014 08:56 2.1M
Eotm10671.wmv 08-Aug-2014 04:46 30.8M
Eotm106710.gif 08-Aug-2014 07:19 183.3K
Eotm106710.mp4 08-Aug-2014 08:23 7.6M
Eotm106710.ogv 08-Aug-2014 09:04 1.9M
Eotm106710.wmv 08-Aug-2014 05:37 29.7M
Eotm106711.gif 08-Aug-2014 07:18 182.9K
Eotm106711.mp4 08-Aug-2014 08:18 7.7M
Eotm106711.ogv 08-Aug-2014 09:10 1.9M
Eotm106711.wmv 08-Aug-2014 05:43 30.3M
Eotm106712.gif 08-Aug-2014 07:17 182.6K
Eotm106712.mp4 08-Aug-2014 08:25 7.7M
Eotm106712.ogv 08-Aug-2014 09:09 1.9M
Eotm106712.wmv 08-Aug-2014 05:49 30.2M
Eotm106713.gif 08-Aug-2014 07:09 183.8K
Eotm106713.mp4 08-Aug-2014 08:24 7.7M
Eotm106713.ogv 08-Aug-2014 08:57 1.9M
Eotm106713.wmv 08-Aug-2014 05:55 30.9M
Eotm106714.gif 08-Aug-2014 07:10 185.6K
Eotm106714.mp4 08-Aug-2014 08:40 7.6M
Eotm106714.ogv 08-Aug-2014 08:58 1.9M
Eotm106714.wmv 08-Aug-2014 06:01 30.1M
Eotm106715.gif 08-Aug-2014 07:18 181.0K
Eotm106715.mp4 08-Aug-2014 08:31 7.7M
Eotm106715.ogv 08-Aug-2014 09:03 1.9M
Eotm106715.wmv 08-Aug-2014 06:07 26.7M
Eotm106716.gif 08-Aug-2014 07:20 183.8K
Eotm106716.mp4 08-Aug-2014 07:57 7.6M
Eotm106716.ogv 08-Aug-2014 09:05 2.0M
Eotm106716.wmv 08-Aug-2014 06:12 25.6M
Eotm106717.gif 08-Aug-2014 07:11 180.8K
Eotm106717.mp4 08-Aug-2014 07:58 7.6M
Eotm106717.ogv 08-Aug-2014 09:06 1.9M
Eotm106717.wmv 08-Aug-2014 06:18 26.3M
Eotm106718.gif 08-Aug-2014 07:21 178.4K
Eotm106718.mp4 08-Aug-2014 07:47 7.6M
Eotm106718.ogv 08-Aug-2014 09:06 1.9M
Eotm106718.wmv 08-Aug-2014 06:23 26.3M
Eotm106719.gif 08-Aug-2014 07:19 181.0K
Eotm106719.mp4 08-Aug-2014 08:44 7.6M
Eotm106719.ogv 08-Aug-2014 09:11 1.9M
Eotm106719.wmv 08-Aug-2014 06:28 26.5M
Eotm10672.gif 08-Aug-2014 07:20 183.2K
Eotm10672.mp4 08-Aug-2014 08:33 7.6M
Eotm10672.ogv 08-Aug-2014 09:08 1.9M
Eotm10672.wmv 08-Aug-2014 04:52 29.5M
Eotm106720.gif 08-Aug-2014 07:09 180.3K
Eotm106720.mp4 08-Aug-2014 08:39 7.6M
Eotm106720.ogv 08-Aug-2014 09:07 1.9M
Eotm106720.wmv 08-Aug-2014 06:34 27.0M
Eotm106721.gif 08-Aug-2014 07:07 181.6K
Eotm106721.mp4 08-Aug-2014 08:29 7.7M
Eotm106721.ogv 08-Aug-2014 09:24 1.9M
Eotm106721.wmv 08-Aug-2014 06:39 26.1M
Eotm106722.gif 08-Aug-2014 07:06 181.6K
Eotm106722.mp4 08-Aug-2014 08:30 7.6M
Eotm106722.ogv 08-Aug-2014 09:12 1.8M
Eotm106722.wmv 08-Aug-2014 06:44 27.1M
Eotm106723.gif 08-Aug-2014 07:18 185.4K
Eotm106723.mp4 08-Aug-2014 08:11 7.7M
Eotm106723.ogv 08-Aug-2014 09:11 1.9M
Eotm106723.wmv 08-Aug-2014 06:50 26.6M
Eotm106724.gif 08-Aug-2014 07:08 183.3K
Eotm106724.mp4 08-Aug-2014 08:43 7.6M
Eotm106724.ogv 08-Aug-2014 09:23 1.9M
Eotm106724.wmv 08-Aug-2014 06:55 28.2M
Eotm106725.gif 08-Aug-2014 07:08 199.9K
Eotm106725.mp4 08-Aug-2014 08:42 8.4M
Eotm106725.ogv 08-Aug-2014 09:25 2.1M
Eotm106725.wmv 08-Aug-2014 07:02 33.0M
Eotm10673.gif 08-Aug-2014 07:08 181.5K
Eotm10673.mp4 08-Aug-2014 08:41 7.7M
Eotm10673.ogv 08-Aug-2014 09:22 1.9M
Eotm10673.wmv 08-Aug-2014 04:58 29.8M
Eotm10674.gif 08-Aug-2014 07:11 183.1K
Eotm10674.mp4 08-Aug-2014 08:27 7.6M
Eotm10674.ogv 08-Aug-2014 09:01 1.8M
Eotm10674.wmv 08-Aug-2014 05:04 28.7M
Eotm10675.gif 08-Aug-2014 07:10 184.6K
Eotm10675.mp4 08-Aug-2014 08:28 7.6M
Eotm10675.ogv 08-Aug-2014 08:59 1.9M
Eotm10675.wmv 08-Aug-2014 05:09 29.2M
Eotm10676.gif 08-Aug-2014 07:10 182.5K
Eotm10676.mp4 08-Aug-2014 08:27 7.6M
Eotm10676.ogv 08-Aug-2014 08:56 1.9M
Eotm10676.wmv 08-Aug-2014 05:15 27.7M
Eotm10677.gif 08-Aug-2014 07:07 179.7K
Eotm10677.mp4 08-Aug-2014 08:22 7.7M
Eotm10677.ogv 08-Aug-2014 09:00 1.9M
Eotm10677.wmv 08-Aug-2014 05:20 27.4M
Eotm10678.gif 08-Aug-2014 07:09 182.9K
Eotm10678.mp4 08-Aug-2014 08:09 7.6M
Eotm10678.ogv 08-Aug-2014 09:01 1.9M
Eotm10678.wmv 08-Aug-2014 05:26 27.5M
Eotm10679.gif 08-Aug-2014 07:09 183.3K
Eotm10679.mp4 08-Aug-2014 08:10 7.6M
Eotm10679.ogv 08-Aug-2014 09:02 1.9M
Eotm10679.wmv 08-Aug-2014 05:31 27.8M