Skip to main content

Full text of "Aanvraag omgevingsvergunning: Astraat 19, Groningen ─ verbouw pand (20-04-2016, 201671010)"

See other formats


/' ' Gemeente 

\jronmgen 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Groningen. 


Nr. 81973 

22 juni 
2016 


Aanvraag omgevingsvergunning: Astraat 19, Groningen — verbouw pand 
(20-04-2016, 201671010) 

Groningen, 22 juni 2016 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen 
de aanvraag kan nu nog geen beroep of bezwaar worden ingediend. In het kader van de Algemene wet 
bestuursrecht is alleen mogelijk tegen aanvragen waarover een besluit is genomen. 

Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving (VTH), Harm Buiterplein 1, telefoon 14 050. Geopend op werkdagen van 9.00 
tot 13.00 uur vrije inloop zonder afspraak. Van 13.00 uur tot 17.00 uur alleen op afspraak. Aanvragen 
waarover inmiddels een besluit is genomen, vindt u elders in de bekendmakingen onder het kopje 
'Omgevingsvergunningen'. 


Burgemeester en wethouders van Groningen 


1 


Gemeenteblad 2016 nr. 81973 22 juni 2016