Skip to main content

Full text of "Quintet For String Quartet & Piano"

See other formats


Ag NOISIO 


DRAFT PROGRAM OF THE COMPLETE EDITION 


I. ORCHESTRAL MUSIC 


Suite for Orchestra No. I, Op. 3 (1905) 
Rhapsody for Piano and Orchestra, Op. I (1904) 


Suite for Orchestra No. 2, Op. 4 (1905-07)* 
Rumanian Folk Dances for Orchestra (1917) 
Transylvanian Dances for Orchestra (1931) 
Hungarian Sketches for Orchestra (1931) 


Two Portraits, Op. 5 (1907-08)* 
Two Pictures, Op. 10 (1910) 
Four Pieces for Orchestra, Op. 12 (1912) 


Bluebeard’s Castle, opera in one Act, Op. 11 (1911) 
The Wooden Prince, balett in one Act, Op. 13 (1914-16) 


The Miraculous Mandarin, pantomime in one Act (1918-19)* 


Dance Suite for Orchestra (1923) 
Hungarian Peasant Songs for Orchestra (1933) 


Concerto for Piano and Orchestra No. 1 (1926) 
Concerto for Piano and Orchestra No. 2 (1930-31) 


The Miraculous Mandarin, concert-suite for Orchestra (1919)* 


Music for Strings, Percussion and Celesta (1936) 


Rhapsody for Violin and Orchestra No. 1 (1928) 
Rhapsody for Violin and Orchestra No. 2 (1928) 
Concerto for Violin and Orchestra (1937-38) 


Divertimento for String Orchestra (1939)* 
Concerto for Orchestra (1943) 


Concerto for Viola and Orchestra (1945, ed. by T. Serly) 
Concerto for Piano and Orchestra No. 3 (1945) 


II. PIANO MUSIC 


Four Piano Pieces (1903)* 
Rhapsody for Piano, Op. 1 (1904) 


Three Hungarian Folksongs from the Csik District (1907)* 
Fourteen Bagatelles, Op. 6 (1908) 
Ten Easy Piano Pieces (1908) 


Two Elegies, Op. 8b (1908—09)* 

Two Rumanian Dances, Op. 8a (1909-10) 
Seven Sketches, Op. 9b (1908-10) 

Four Dirges, Op. 9a (1910) 


For Children (1908-09) 2 records" 


Three Burlesques, Op. 8c (1908-1911) 
Allegro barbaro (1911) 

The First Term at the Piano (1913) 

Sonatina (1915) 

Rumanian Folk Dances (1915) 

Rumanian Christmas Songs (Colinde) (1915) 
Suite, Op. 14 (1916) 

Three Hungarian Folk Tunes (ed. 1942) 


Fifteen Hungarian Peasant Songs (1914—18)* 
Three Rondos on Folk Tunes (1916, 1927) 


Sonata (1926)* 

Nine Little Piano Pieces (1926) 
Out of Doors (1926). 

Petite Suite (1936) 


Mikrokosmos (1926-39) 3 records" 


III. CHAMBER MUSIC 


String Quartets Nos. 1-6 (3 records)" 


Sonata for Violin and Piano No. 1 (1921) 
Sonata for Violin and Piano No. 2 (1922) 


Rhapsody for Violin and Piano No. 1 (1928)* 

Rhapsody for Violin and Piano No. 2 (1928) 

Rhapsody for Violoncello and Piano No. 1 (1928) 
Hungarian Folksongs (Arranged for Violin by T. Orszagh). 
Contrasts for Violin, Clarinet and Piano (1938) 


Forty-Four Duos for Violins (1931)* 
Seven Pieces for two Pianos (From ,,Mikrokosmos”) 


Sonata for two Pianos and Percussion (1937) 
Sonata for Violin Solo (1944) 


IV. VOCAL MUSIC 


Hungarian Folksongs for Voice and Piano (1906) 

Five Songs for Voice and Piano, Op. 15 (1915-16) " 

Five Songs for Voice and Piano, Op. 16 (1916) 

Eight Hungarian Folksongs for Voice and Piano (1907-17) 


Five Village Scenes for Voice and Piano (1924) 
Twenty Hungarian Folksongs for Voice and Piano (1929) 
Four Songs from the Mikrokosmos for Voice and Piano 


Village Scenes for Women’s Voices and Chamber Orchestra (1926) 
Cantata Profana (1930) 

Five Hungarian Folksongs for Voice and Orchestra (1933) 

Seven Choruses with Orchestral Accompaniment (1935) 


Twenty-Seven Choruses (1935)* 


Four Old Hungarian Folksongs for Male Chorus (1912) 
Slovak Folksongs for Male Chorus (1917) 

Four Slovak Folksongs for Mixed Chorus and Piano (1917) 
Four Hungarian Folksongs for Mixed Chorus (1930) 
Székely Songs for Male Chorus (1932) 

From Olden Times for Male Chorus (1935) 


V. POSTHUMOUS WORKS 


Concerto for two Pianos, Percussion and Orchestra (1940)* 
Suite for two Piano (1943) 


Scherzo from the Symphony in E flat Major (1903)* 
Kossuth, Symphonic Poem (1903) 
Scherzo for Piano and Orchestra (1904) 


Concerto for Violin and Orchestra (1907—08)* 
Rumanian Dance for Orchestra (1910) 
The Woden Prince, Suite for Orchestra (1931) 


Improvisations on Hungarian Peasant Songs, Op. 20 (1920) Quintet for String quartet & Piano (1903-04)* 


Three Studies, Op. 18 (1918) 
Dance Suite for Piano (1925) 


The records marked with * are available unpublished as yet. 


These four records which contain the posthumous work will be followed by others 
depending on the publication of other compositions written during his youth o 


BARTOK BELA 


OSSZKIADAS - COMPLETE EDITION 


LPX 11518 


POSZTUMUSZ MUVEK POSTHUMOUS WORKS 


4 


QUINTETT VONOSNEGYESRE ES ZONGORARA (1903-04) QUINTET FOR STRING QUARTET & PIANO (1903-04) 


I. ANDANTE — ALLEGRO; II. VIVACE (SCHERZANDO); 
III. ADAGIO; IV. POCO A POCO PIÙ VIVACE — VIVACE MOLTO 


_ CSILLA SZABO 


ZONGORA : PIANO 
TÁTRAI OUARTET 
VILMOS TÁTRAI — MIHÁLY SZŰCS — GYÖRGY KONRÁD — EDE BANDA 


A Zongoraòtost a Kossuth szimféniai költemény és a fiatalkori Hegedtiszondta 
befejezése után komponálta Bartók. A partitúra tanúsága szerint 1903 októberében, 
Berlinben kezdett hozzá az új mű megfogalmazásához, s 1904 júliusában Gerlice 
pusztán készült el vele. A zeneszerző-Bartók abban az időben még főként az előadó- 
művész-Bartóknak komponált. Akkortájt — úgy tűnt — e kétfajta tevékenység, az 
alkotói s az előadói, egyformán fontos számára s e kettő tölti majd be életét. Népzene- 
gyűjtéssel még nem foglalkozott, az igazi népzenét, egy-egy véletlenül hozzá került 
népdaltól eltekintve, nem is ismerte. A nagy párizsi csalódásig pedig — sikertelen 
szerepléséig a Rubinstein zongora- és zeneszerzés-versenyen, melytől kezdve pianista- 
tevékenysége háttérbe szorul az alkotómunkával, majd utóbb a folklorisztikai 
kutatásokkal szemben — még egy teljes évnek kellett eltelni. 1904 nyarán és őszén 
tehát Bartók elvonult egy észak-magyarországi, Gömör megyei pusztára — Gerlice 
pusztára — és egyzongorás kamarazenemű, egy zongorára írott nagyszabású koncert- 


darab s egy zongoraversenyszerű kompozíció írásával készült fel az új évadra. Az új. 


kamarazeneművet — a Zongoraötöst — egy bizonyos fejlődési szakasz záródarab- 
jának tekintette Bartók, mert az utána következő két Gerlice pusztai kompozíciót 
már ellátta opus-jelzéssel: a júliusban és augusztusban komponált Scherzo zongorára 
és zenekarra a 2. opus-számot, az október és december közt komponált, előbb szóló- 
darabként fogalmazott, utóbb zongorára és zenekarra írt Rapszódia az 1. opus- 
számot kapta. A három mű közül a zeneszerző életében csak egy jelent meg nyomta- 
tásban: a Rapszódia. A Zongoraötös még a komponálás esztendejében bemutatásra 
került ugyan, de nyomtatásban csak 1970-ben jelent meg. A Scherzót pedig se elő nem 
adatta, se ki nem adatta Bartók: e mű 1961-ben hangzott el először, s ugyanakkor 
jelent csak meg nyomtatásban. ; 

A Zongoraötös ősbemutatója a bécsi Ehrbar-teremben volt, 1904. november 21-én, 
a zeneszerző és a Prill-kvartett előadásában. A Pester Lloyd — a Budapesten meg- 
jelenő német nyelvű napilapok egyike — bécsi tudósítójának beszámolójával tájékoz- 
tatta olvasóit az eseményről: , A jeles bécsi Prill-kvartett igen érdekes hatást tett 
ránk e hó 21-én az Ehrbar-teremben, az Önök tehetséges honfitársa, Bartók Béla 
legújabb kamarazenei alkotásának, egy Zongoraötösnek bemutatásával. A mű 
zongora-szólamát a fiatal szerző maga szólaltatta meg, méghozzá — természetesen — 
remekül. Szinte elemésztő belső tűz lobog ezekből a hangokból, ezekből a merész, 
démoni fokozásokból, melyek néhány szigorúan konzervatív" hallgatót alkalmasint 
idegenül érintettek. E valódi, bár még leszűrődésre szoruló tehetségnek eredeti 
, Sturm und Drang’-mtive ugyanakkor sehol sem tagadja meg nemzeti eredetét, 
sőt az utolsó tétel zokogó Adagiójával és ujjongó csárdás-ritmusaival — szellemében 
— élénken emlékeztet Liszt némelyik rapszódiájára." E kritika tárgyilagos és pontos; 
érdekes ,,ellenpontként” azonban idézzük magát Bartókot, aki — kevésbé emelkedett 
stílusban — így számolt be egykori tanárának és atyai jóbarátjának, Thomán István- 
nak a bemutatóról: , Ouintettem. első előadásának létrejötte a mű nehézsége miatt 
komoly veszélyben forgott — de aztán valahogy mégis csak meglett. A közönségnek 
3 kihívásnyira tetszett. Az utolsó tételben 2-szer majd hogy nem umschmeissoltunk.” 

A Zongoraötös magyarországi bemutatását 1904. december 4-i koncertjére tervezte 
a Grünfeld—Bürger-vonósnégyes, szintén a zeneszerző közreműködésével. Egy buda- 
pesti napilap, Az Újság zenekritikusa, áradozó szavakkal méltatta az új művet 
(ebben... megszólal az ő erős magyar szíve, de egyúttal... széles körű tudása 
is...”) és az előadást. Bartók, akit a sajtó furcsaságai egész életében érdekeltek, 
kivágta a kritikát és e megjegyzéssel küldte el bécsi barátjának, Dietl Lajosnak: 
, Ez aztán bak! (Grünfeldék nem tudták megtanulni ötösömet.)" A hangversenyen 
Bartók végül Schubert Pisztráng-kvintettjének pianistájaként működött közre. 

A mű első budapesti előadása így megkésett: 1910. március 19-én, Bartók első 
szerzői estjén került rá sor, a zeneszerző és a Waldbauer—Temesváry—Molnár— 
Kerpely vonósnégyes előadásában. Egy esten a zongorára írt Bagatellekkel s az 
I. vonósnégyessel — melyektől időben mindössze négy esztendő, stílusát, látásmódját 
tekintve azonban egy világ választja el a Zongoraötöst! A bemutató sikere így is — 


‘ 


sőt talán épp ezért — igen nagy volt. E siker egyes kritikusoknak jó alkalmul szolgált 
arra, hogy Bartók egyik korábbi kompozícióját — nem utoljára a zeneszerző életé- 
ben — szembeállítsák újabb műveivel. Ennek. az eljárásnak sokatmondó példája 
Béldi Izor kritikája Bartók 1910-es szerzői estjéről: , Végül előadták Bartóknak 
régebbi keletű zongoraötösét, mely a négyes után úgy hatott reánk, mint egy Haydn- 
vagy Mozart-kompozíció, oly szép és dallamos, oly egyszerű és tiszta, oly naiv, 
természetes és közvetlen hatású. Kár is volt Bartóknak elhagynia az akkor inaugu- 
rált, mindenképpen művészi irányt; kár volt hamis bálványok kultuszába szegődni. 
De reméljük, hogy még visszatér; hogy visszatér a művészi szépnek egyedül boldo- 
gító vallásához. Akárhány morfinista, hasisevő vagy ópiumot szívó már kigyógyult 
végzetes szenvedélyéb6l; miért ne gyógyulna ki Bartók is a zenei rútnak imádásából. 
Mert ha nem gyógyulna ki, igazán siratnók azt a nagy és pótolhatatlan veszteséget, 
mely e rendkívüli tehetség elkallódásával zeneművészetünket érné. De sajnálnók 
zenei ifjúságunkat is, a musicae cupida juventusnak azt a részét, melynek kiképzése 
ennek a mai Bartóknak gondjára van bízva." 

Bartókot az effajta — a látszólagos méltánylás ostyájába burkolt — támadások 
érthetően elkedvetlenítették. Denijs Dille, a Zongoraötös partitúrájának sajtó alá 
rendezője, kiadványa előszavában beszámol egy, a mű sorsára csaknem végzetessé 
váló incidensről. 1921. január 7-én a Waldbauer—Kerpely-vonósnégyes meg akarta 
ismételni az 1910. március 19-i szerzői est műsorát. , Bartók nem értett teljesen egyet 
az elgondolással" idézzük Dille előszavát, , pontosabban a Kvintett megszólaltatását 
nem helyeselte, végül azonban engedett; ő maga csak a Kvintett előadásában vett 
részt, a zongoradarabokat. . . Dohnányi Ernő játszotta. Ziegler Márta közlése szerint 
a Kvintett viharos tapsot aratott, s ez nem tetszett Bartóknak; amikor pedig a 
hangverseny után egyes hallgatók meggondolatlanul azzal gratuláltak neki, hogy 
ez a muzsika jobban tetszik nekik, mint az, amit később írt, féktelen haragjában 
egy sarokba hajította a partitúrát; Kodály és Ziegler Márta azt hitték, hogy eltépte 
vagy elégette." Ezt mégsem tette: 1963 januárjában a mű partitúrája a Bartók által 
kimásolt vonósszólamokkal együtt a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudomá- 


1 A ZENEAKADEMISTA BARTÓK HÚGÁVAL, ELZAVAL 
BARTÓK AND HIS SISTER ELZA, WHEN HE WAS A STUDENT AT THE ACADEMY 


nyi Intézetének Bartók Archivumaba került. 1904 és 1921 között Bartók több alka- 
lommal, lényeges változtatásokat eszközölt művén, melyeket vagy az autográf 
partitúra, vagy az autográf vonósszólamok tartalmaznak. Ezek gondos összehason- 
lításával készült el a revideált partitúra, melynek alapján Szabó Csilla és a Tátrai- 
vonósnégyes 1964. október 3-án, a budapesti Zeneakadémia hangversenytermében 
megszólaltatta a művet. Ez a revideált partitúra jelent meg 1970-ben az Editio Musica, 
Budapest gondozásában, Dille szerkesztésében, s ennek alapján készült a jelen hang- 
lemezfelvétel is. 

Bartókot joggal bőszítette fel, hogy a közönség s a kritika egy része legújabb 
művét, fejlődésének legfrissebb produktumát egy korábbi művére, egy korábbi alkotói 
korszakára hivatkozva utasította el. Míg élt és alkotott, helyesen tette, hogy egyes 
korai kompozícióit , kivonta a forgalomból", lehetetlenné téve ezzel a későbbi érett 
remekművekkel való — ez utóbbiak hátrányára történő — összehasonlítást. Ma már 
azonban — negyedszázaddal a zeneszerző halála után — a nagyközönség is, a tu- 
domány is másként látja Bartók alkotásait: a lezárt életpályát, az egységes életművet 
látja, melyben az egyes szakaszok, egyes korszakok nem egymás kizáró ellentétét 
jelentik, hanem egyetlen fejlődési folyamat egymásból következő, logikus fázisait. 
Sőt: a nagyobb történelmi perspektíva lehetővé teszi, hogy pontosabban lássuk a 
teljes életmiinek és egyes szakaszainak zenetörténeti helyét is. Így ma már nyilván- 


Fes tee pe 
fa 


2 A ZONGORAOTOS EREDETI KÉZIRATANAK ELSO PARTITURAOLDALA 
(BARTOK ARCHIVUM, BUDAPEST) 
FIRST PAGE IN ORIGINAL MANUSCRIPT SCORE OF THE PIANO QUINTET 
(THE BARTOK ARCHIVES, BUDAPEST) 


való, hogy ami Bartók életmiivén belül a romantikus kezdet: az a XIX. századi 
nemzeti romantikának modern betetőzése. Ilyen értelemben pályakezdő — s egyszer- 
smind egy búcsúzó romantikus korszakot betetőző — alkotás a Kossuth-szimf6niai 
költemény, a Rapszódia, az I. szvit és a Zongoraötös is. 

A Zongoraötös ilyen tekintetben különösen fontos alkotás. Mert jelentékeny szim- 
fonikus költeményt vagy rapszódiát írtak a romantikus zene mesterei : Liszt Ferenc 
és Mosonyi Mihály is, a XX. századi magyar zenének számtalan lehetőségét vázolván 
fel velük. De a romantikus magyar kamarazene irodalmát ezek a kimagasló jelentő- 
ségű zeneszerzők nem gazdagították, s azok a kisebb mesterek, akik Bartók előtt 
megpróbálkoztak vele — Reményi Ede, Aggházy Károly — nem jutottak számot- 
tevő eredményre. Bartók tehát, amikor 1903—1904-ben magyar hangú kamara- 
zenemű írására vállalkozott, hazai mintákat aligha követhetett. Két fő forrásból 
meríthetett. Leginkább Brahms hatott rá és — Brahms közvetítésével is — saját 
korának magyar zenei köznyelve. Brahmstól tanulta a zongorás kamarazene 
szerkesztését, fejlesztési elveit — az ő művén mérte le a zongora s a vonósok hangzás- 


. arányait. Brahms f-moll kvintettjének , acélos? zongorastilusa, pregnáns ,,téma- 


faragása" szintén közel állt a romantikus Bártók világához. De tanulhatott Brahms- 
tól egyebet is: a magyar témák szimfonikus és kamarazenei fejlesztését, melyet 
nála jobban aligha tudtak a XIX. században (s itt korántsem a népszerű Magyar 
táncok közvetlen feldolgozására gondolunk, hanem versenyművek, kamaraművek 
önálló vagy átvett magyaros témáira). A századforduló magyar zenei köznyelvét 
persze nem kellett Bartóknak , megtanulnia? : ez , ott volt a levegőben", s különösen 
azoknak a vidéki kisvárosoknak a levegőjében, melyekben Bartók ifjúi éveit töl- 
tötte. Mindehhez Liszt hatása járul még (nemcsak a magyar rapszódiáké, hanem 
a Faust-szimfóniáé, a h-moll szonátáé is), Richard Straussé (néhány harmóniai és 
hangszín ötletben), César Francké (modulációs-fejlesztési elvek tekintétében), s máris 
előttünk állanak megközelítő teljességgel Bartók forrásai. S ha igaz, hogy a zene- 
szerzőnek túlságosan sok , őse" ismerhető fel a Zongoraötös zenéjében s hogy emiatt 
a mű hangja még nem eléggé önálló: másfelől az is igaz, hogy már itt feltűnnek 
azok a , gesztusok", azok a finom ismertetőjelek, melyek Bartókot végigkísérik 
pályája minden szakaszán és zenéjét mindenki másétól megkülönböztetik. S feltűnik 
az a formáló akarat is, mely a négy tételt egyetlen organikus egésszé gyúrja. Nyilván- 
való és rejtett tematikus kapcsolatok szálai szövik át a teljes művet, mely ily módon 
néhány alapgondolatra épülő monumentális , variáció-sorozatként? is felfogható — 
olyan , variációs műnek", mely a klasszikus szonáta-ciklus kereteiben helyezkedik el. 
E variáció-szerű tematikus összefüggések megvilágítására elegendő egyetlen példa- 
komplexust idéznünk (a könnyebb áttekinthetőség kedvéért azonos hangnemben). 


"Az első tétel bevezetésében még Brahmsra utal egy érzelmes, kifejező dallam: 


A lassú tételben témánk merengő-nekibúsult magyar hangulatot áraszt: 


vi 


Egy későbbi változata azonban, ugyancsak a zárótételben 


s leleplezi" önmagát és valamennyi változatát: mögötte mindvégig egy népies műdal, 
az , Asszony, asszony, az akarok lenni" emléke kísértett: 


er idee = 


Asz-szony,  asz-szony, az a-katok len-ni, Né-kem ab-ba’ nem patancsol sen-ki 


Ilyen és ehhez hasonló utalások és vonatkozások teremtik meg a mű tematikus- 
motivikus egységét. Már az első tétel (Andante-Allegro) lassú bevezetésében ott 
szunnyad valamennyi tétel számos fontos zenei gondolata: a lassú tétel kezdő gon- 
dolata, majd a finálé , lovagi" főtémája, végül az imént hangjegypéldával idézett 
központi gondolat. Hogy az I. tétel ily módon a teljes mű tematikus expozíciójának 
tekinthető : e formai megoldás az I. szvit szerkesztési alapelvét vetíti előre. A nyitó- 
tétel szabad fantázia-szonátaszerű gyors része két főbb témára épül: az energikus 
főtéma Liszt Faust-szimfóniájának egyik fontos gondolatával mutat rokonságot, 
a dolce megszólaló melléktéma pedig, choriambus-ritmusával, terc- és szext- 
meneteivel, a romantikus század Liszt és Brahms által is kedvelt verbunkos , klarinét- 
dallamai"-ra utal. 

A. második tétel: Vivace (Scherzando). Egyike Bartók ritmikai leleményben oly 
gazdag ifjúkori scherzóinak. Közjátékaival és triójával hídszerű szerkezetet alkot, 
képlete: ABACADCABA. Az orientális hatású, eleven scherzo-témát lágyabb lej- 
tésű, kromatikus keringő-téma követi, majd egy másik közjáték, melynek témája 
hol az , Ég a kunyhó, ropog a nád" kezdetű magyar műdalra emlékeztet, hol Richard 
Straussra utaló érzelmes bécsi valcer képében jelenik meg. A trió — Brahms módjára 
— páros ütemű tündértánc, utalással a főrész anyagára. A trió után fordított sor- 
rendben térnek vissza az első rész témái. 

A harmadik tétel (Adagio) nyitó-gondolata már az első tételben megjelent. Itt 
most , egészhangú rendszerben" is bemutatkozik. Az utána következő főtétel büszke 


4 


és szomorú verbunkos-lassúk kései utóda. A rubato-játéknak, a dallam gazdag 
ékesítésének szép példája. A zongoraszólam helyenként mintha a cigányzenekarok 
cimbalmát idézné. A tétel közepén — az Adagio-tempóelőírás megtartásával, de a 
mozgás sűrűsödésével — gyors szakasz tűnik fel —, mint majd évtizedekkel később, 
a zongoraversenyek lassúiban. Egy másik szakasz a Strauss-partitúrák legszebb 
lírikus pillanatait idézi fel. 

Megszakítás nélkül szólal meg a negyedik tétel (Poco a poco più vivace — Vivace 
molto), melyből a verbunkos-frisseknek és a Liszt-rapszódiák befejező részeinek 
tüze árad. Ha a nyitó-tétel , expozíció? volt: ez összefoglaló, repriz jellegű. Öt téma 
váltakozásából felépülő háromrészes forma, betetőzéseként fugatóval és záró stret- 
tával. 

A teljes műből — bár helyenként kissé bőbeszédű — a fiatalság üde, tavaszi 
lendülete árad. Folyamatos szavú, rendkívül kifejező, elbűvölő alkotás: méltó kez- 
dete egy szédítő ívű pályának. § 


BÓNIS FERENC 


dia A S 


3 KÉSŐBBI JAVÍTÁSOKAT TARTALMAZÓ OLDAL A ZONGORAOTOS 
PARTITÚRÁJÁBÓL 


PAGE FROM THE SCORE OF THE PIANO QUINTET WITH LATER CORRECTIONS. 


5. 


the ones he wrote later, Bartók in a fit of anger flung the score into a corner; Kodály 
and Marta Ziegler thought that he had torn it up or burned it.” 

But he did not do so, and in January 1963, the score, together with the string 
parts copied out by Bartók, became the property of the Bartók Archives of the Hun- 
garian Academy of Sciences’ Institute of Musicology. Between 1904 and 1921, 
Bartok made several essential changes in the composition which were included either 
in the autographed score or string parts. The revised score was prepared after a 
careful comparison of this material and served as the basis for the performance 
given by Csilla Szabó and the Tátrai String Quartet on 3 October, 1964, in the 


concert hall of the Budapest Academy of Music. This revised score was published: 


in 1970, by Editio Musica Budapest, edited by Denijs Dille. This recording was 
prepared on the basis of that publication. 

Bartók was justifiably enraged when some critics and concert-goers rejected his 
latest pieces, the newest products of his development, in favour of an earlier compo- 
sition written during a previous creative period. While he was alive and composing, 
he was quite right in withdrawing some of his earlier works from circulation, thus 
making it impossible to contrast them with his mature masterpieces, to the dis- 
advantage of the latter. Today however, a quarter of a century after the composer’s 
death, the public and the science of musicology have a different view of Bartok’s 
works, seeing his career as a unity in which one period does not exclude another, 
but as a process of development with logical phases rising out of each other. Indeed, 
this broader historical perspective makes it possible to have a more accurate view 
of the place of his life-work and its different stages in music history. Thus, today it is 


Ara 2 korona. 


munsenvevanevnazenaeanea sannonsarine maunazaniasazenseneanae mise ne @ ecenens: 


Pénteken, 1921. Januar ho 7-én, este 6 Orakor = & 
. a Zeneakadémia nagyfermében 


BARTÓK BÉLA szerzői estje 
Dohnányi Ernő, Waldbauer Ímre, Temes- 
vári János, Kornstein Egon s Kerpely Jenő 


aise ee 


tt it E 


i 
i 
i 


közreműködésével. 


passante nai snai 


RR ENE IE B AI ÉS i ION: 


enenannenanenanenennenannannanercenenenennaseaeaunconosonenizananzoesnennzzione 


| MŰSOR. 


i vonósnégyes, 7. mű (1908) 
Lento attacca — 
Allegretto. . 
Introduzione — Allegro vivace. 


Előadja: a Waldbauer-Kerpely vonósnégyes. 


2. Zongoradarabok: a) Burleszk (1909) 
b) I. siratoének (1909) 
c) Medvetane (1908) 
d) Este a székelyeknél (1908) 
e) Allegro barbaro (191) 
Előadja: ETET Ernő. 
“10 PERC SZUNET. 


a. Zongoradtés (1904) 
Andante — Allegro molto. 
Vivace ui 
Adagio allacca 
Vivace. . 
Előadja: a Watdszger Kerpely vonósnégyes. 
ur a szerző. 


LI 


obbliga ee eee os eee aeemys mm 
= 


:nNenenznzzzzzeaeinzoeeezeaza sn enaszanzanase 


asupasszenenaeneaneaneor tee ere 


i | WwW. Szervita- ter 5. desio 10.08) és Vi. Andrassy-u ut 4. 
. 


olamannanea appnnennenze ananenaeunon canazosaesno nsnazanezze netuanenenaeanannanea 


5 A ZONGORAOTOS 1921-ES ELOADASANAK MUSORLAPIA 


PROGRAMME FROM THE 1921 PERFORMANCE OF THE PIANO 
QUINTET 


evident that the beginning Romantic period in Barték’s music was actually the 
modern peak of 19th century national Romanticism. In this sense, the Kossuth- 
Symphonic poem, the Rhapsody, the Suite No. 1 and the Piano Quintet were pieces 
opening his career and at the same time a farewell to Romantic period. 

In this respect the Piano Quintet is particularly significant. Other great masters 
of Romantic music, such as Ferenc Liszt and Mihdly Mosonyi, had composed 
symphonic poems and rhapsodies, pointing the way to the infinite possibilities in 
20th century Hungarian music. But they did not enrich the literature of Romantic 
Hungarian chamber music, and those lesser masters who tried to do so before 
Barték,—Ede Reményi and Károly Agghizy—could not achieve noteworthy results. 
When Bartók therefore, in 1903-1904 undertook to compose chamber music of a 
Hungarian tone, he could hardly have followed in the footsteps of earlier Hungarian 
composers. He could only draw upon two main sources. He was chiefly effected 
by Brahms, and through Brahms, by the Hungarian musical idiom of his own time. 
He learned the construction and developing principles of piano chamber music 
from Brahms, as well as the tonal proportions between the piano and the string 
instruments. The “steely” piano style of Brahms’ quintet in F minor and his evocative 
“thematic carving” were also quite close to the world of Barték’s Romantic period. 
But he must have learnt other things from Brahms as well—such as the symphonic 
and chamber music development of Hungarian themes for which he was unsurpassed 
in the 19th century (and here we are not thinking of the popular “Hungarian Dances”, 
but of original or borrowed Hungarian themes in his concertos and chamber com- 
positions). Of course, Bartók did not have to “learn” the Hungarian musical idiom 
of the turn of the century, because this was “in the air” about him, particularly in the 
atmosphere of those small provincial towns where Bartók spent his youth. To all 
this can be added Liszt’s influence (not only that of the Hungarian rhapsodies, but 
also that of the Faust Symphony and B minor sonata), as well as the effect of Richard 
Strauss (in some harmonic and tonal colour ideas), and of César Franck (with 
respect to principles of modulation development). This gives us the closest possible 


. picture of the sources that Bartók drew upon. And while it is true that an excessive 


number of musical predecessors can be recognized in the music of the Piano Quintet, 
thus making for a lack of originality, it is also true that it already contained those 
“gestures” and fine identification marks which appeared in all of Bartdék’s works 
throughout his life-time that differentiated them from the work of any other composer. 
In addition, the drive for formal construction which here kneads the four movements 
into one organic entity, is also evident. The whole composition is permeated with 
open and concealed thematic relations, which can also be viewed as a monumental 
“variation-series”—a “variational piece” within the framework of a classical sonata 
cycle. In order to throw light on these variationlike thematic relations, it suffices 
to quote one example from the work (in identical keys for the sake of easier com- 
prehension). In the introduction of the first movement, an expressive, emotional 
melody is still linked to Brahms: 


——+ 


The scherzo’s principal theme is a more distant relative: 


In the slow movement, the theme radiates a brooding, melancholy Hungarian 
atmosphere: 


It “dances a csárdás" in the finale: 


A later variation, also in the closing movement: 
pa SS aaa 
3 3 


“reveals” itself and all its variations: all throughout it was coupled with a popular- 
song, “Asszony, asszony, az akarok lenni”: 


Asz-szony, asz-szony,az a-katok len-ni, Né-kem ab-ba’ nem parancsol sen-ki 


Such references, and others like it, create the thematic-motivic unity of the work. 
All the important musical ideas of the various movements are already dorment 
in the slow introduction of the Ist movement (Andante-Allegro)—the initial idea 
of the slow movement, the “knightly” principal theme of the finale, and finally, the 
central thought quoted in the above score examples. This form in which the first 
movement can be considered as an exposition of the thematics of the entire piece, 
projects the basic construction principle of the Suite No. 1. The fast free phantasy- 
sonata-like section of the opening movement is built upon two major themes, with 
the dynamic principal theme showing a relation to an important idea in Liszt’s 
Faust Symphony, while the “dolce” subsidiary theme with its choriambus-rhythm 
and progressions of thirds and sixths, recalls the verbunk “clarinetmelodies” of the 
Romantic century, favoured also by Liszt and Brahms. 

The 2nd movement is marked Vivace (Scherzando). It is one of Barték’s scherzos 
composed in his youth, rich in original rhythmic ideas. It forms a bridge-like con- 
struction with its interludes and trio, with the formula ABACADCABA. The lively 


oriental-like scherzo-theme is followed by a gentler chromatic waltz theme, and then 
by another interlude whose theme at times is reminiscent of the Hungarian song 
“Eg a kunyhó, ropog a ndd”, and at others appears in the form of a sentimental 
Viennese waltz related to Richard Strauss. The trio, after the manner of Brahms, 
is a fairy dance in even tempo, linked to the material of the main section. After the 
trio the themes of the first section return in reverse order. 

The initial idea of the 3rd movement (Adagio) can already be found in the 
first. Here it is sounded in a “whole tone system”. The principal theme 
following it, is a late descendant of the proud and sorrowful verbunk-lassi (ver- 
bunk slow movemen*). It is a lovely example of rubato-style and rich melodic 
ornamentation. In certain places the piano part almost sounds like the cimba- 
lom in a gipsy orchestra. In the middle of the movement—while keeping to the 
Adagio tempo but with a heightening of action—a fast section appears, as in the 
slow movements of the piano concertos, composed decades later. Another passage 
reminds us of the loveliest lyrical moments in the music of Richard Strauss. 

The 4th movement (Poco a poco più vivace—Vivace molto) follows without a break, 
radiating the sparkle of the verbunk-friss (verbunk-fast movement) and the closing 
sections of Liszt’s rhapsodies. If the opening movement was an “exposition”, then 
this one is in the nature of a recapitulation and summary. It is a three-section form 
built upon the alternation of five themes, completed by a fugato and a closing 
stretta. 

Even if it is somewhat verbose at times, the whole composition vibrates with the 
fresh vigour of youth. It is a homogenious, extremely expressive, and enchanting 
work, a worthy beginning to a career that reached dizzying heights. 


FERENC BONIS 
(Translated by Rosemarie Prockl) 


6 SZABO CSILLA 
CSILLA SZABO 


Csilla Szabó began her piano studies at the age of five. When she was 14 years 
of age, she was admitted to the Budapest Ferenc Liszt Academy of Music where she 
was granted a diploma as a pianist after completing her studies under Pal Kadosa. 
In 1961, she attended the Marguerite Long Academy in Paris under the guidance 
of Monique de la Bruchollerie. She was awarded second prize in the 1962 Rio de 
Janeiro international piano competition, and the award given for the best interpre- 
tation of a Brazilian composition. She attracted wide attention in the Montreal 
music competition of 1965. Since 1961, she has been a solo performer for the Hun- 
garian National Philharmonie. With her lyrical poetic personality, she is at her 
best in the music of the Romantic masters. She has concertized widely, appearing 
among other countries in France, Brazil, England, the German Democratic Republic, 
the German Federal Republic, Austria and Italy. 


10 


The Tatrai String Quartet was founded in 1946, out of leading members of the 
former Budapest Capital Orchestra (now the Hungarian State Concert Orches- 
tra). Its present members are: Vilmos Tátrai, professor at the Academy of Music, 
and concert master of the State Concert Orchestra and the Hungarian Chamber 
Orchestra; Mihaly Szűcs, concert master of the State Opera House; György Konrad, 
solo violist of the State Concert Orchestra; Ede Banda, professor of the Acedemy 
of Music and solo cellist of the State Concert Orchestra. The Tátrai String Quartet 
is at home in the complete range of chamber music literature, and its repertory 
includes 300 pieces. They have introduced the works of 59 Hungarian composers, 
and were the first to perform the pieces of 51 20th century composers in Hungary. 
Recording catalogues list 72 of their discs, the most famous being those of composi- 
tions by Haydn, Kodály and Bartók. 


7 TÁTRAI VONOSNEGYES 
TATRAI QUARTET 


BELA BARTOK 


QUINTETT FUR STREICHQUARTETT UND KLAVIER 
(1903-04) 


I. ANDANTE — ALLEGRO; II. VIVACE (SCHERZANDO) 
III. ADAGIO; IV. POCO A POCO PIÙ VIVACE — VIVACE MOLTO 


CSILLA SZABO 


KLAVIER 


TATRAI STREICHQUARTETT 


(VILMOS TÁTRAI — MIHÁLY SZŰCS — GYÖRGY KONRAD — EDE BANDA) 


Das Klavierguintett komponierte Bartók nach Beendigung der symphonischen Dichtung 
Kossuth und der aus der Jugendzeit stammenden Violinsonate. Wie die Partitur bezeugt, 
begann er die Arbeit im Oktober des Jahres 1903 in Berlin und beendigte das Werk im Juli 
1904 in Gerlice Puszta. Der Tondichter Bartók komponierte damals noch hauptsáchlich 
für den Vortragskünstler Bartók. In jener Zeit schien es, als ob die zweierlei Tatigkeiten, 
die des Schöpfers und die des Interpreten für ihn gleich wichtig wáren und die beiden sein 
weiteres Leben ausfüllen würden. Mit Sammlung von Volksliedern befasste er sich noch 
nicht und kannte die wahre Volksmusik, von einigen zufallig zu ihm gelangten Volksliedern 
abgesehen, nicht. Bis zur grossen Pariser Enttaéuschung— bis zu seinem erfolglosen Auftreten 
beim Rubinstein Klavier- und Komponistenwettbewerb, von dem an seine Pianistentàtigkeit 
zunachst durch die schdpferische Arbeit, dann durch folkloristische Forschungen in den 
Hintergrund gedrangt wird — muss noch ein volles Jahr vergehen. Im Sommer und Herbst 
des Jahres 1904 zog sich also Bartók auf ein nordungarisches Anwesen, Gerlice Puszta 
im Komitat Gömör zuriick, wo er sich mit der Komposition eines Kammermusikwerks 
mit Klavier, eines für Klavier geschriebenen grossen Konzertstiick und eines klavierkonzert- 
artigen Stiickes für die neue Saison vorbereitete. Das neue Kammermusikwerk — das 
Klavierquintett — betrachtete er als abschliessendes Stiick einer gewissen Entwicklungs- 
periode, da er die nachfolgenden zwei, in Gerlice puszta entstandenen Kompositionen 
bereits mit Opuszahlen versah: das im Juli und August geschriebene Scherzo fiir Klavier 
und Orchester erhielt die Opusbezeichnung 2. und die zwischen dem Oktober und Dezember 
komponierte und zuerst als Solostiick formulierte, spiter aber fiir Klavier und Orchester 
gesetzte Rhapsodie die Opuszahl 1. Von diesen drei Werken ist zu Lebzeiten des Tondichters 


‘ bloss eines in Druck erschienen: die Rhapsodie. Das Klavierquintett wurde zwar noch 


im Jahr der Entstehung aufgefiihrt, ist aber erst 1970 im Druck erschienen. Das Scherzo 
liess aber Bartók weder auffiihren, noch herausgeben: dieses Werk ist 1961 zum ersten Mal 
vor der Offentlichkeit gespielt worden und im Druck erschienen. 


‘ 


Die Erstauffiihrung des Klavierquintetts fand am 21. November 1904 im Vortrag des 
Komponisten und des Prill-Quartetts im Wiener Ehrbar-Saal statt. Der Pester Lloyd — 
eine der in Budapest erscheinenden deutschsprachigen Tageszeitungen — berichtete durch 
einen Artikel seines Wiener Berichterstatters über das Ereignis: ,,Einen sehr interessanten 
Eindruck bereitete uns am 21. d.M. im Ehrbar-Saale das tiichtige Wiener ,Quartett Prill’ 
mit der Urauffiihrung der neuesten kammermusikalischen Schépfung Ihres talentvollen 
Landmannes Béla Bartok, eines Klavierquintetts, welches der jugendliche Autor selbst, 
und zwar natiirlich famos am Fliigel interpretierte. Ein fast verzehrendes inneres Feuer 
lodert aus diesen Ténen, diesen kiihnen, damonischen Steigerungen, welche manches ,streng 
konservativ’ empfindendes Ohr wohl befremdet haben mògen. Dabei verleugnet das origi- 
nelle Sturm und Drangwerk eines echten, aber noch der Klirung bediirftigen Talentes 
nirgends dessen nationale Abstammung, der letzte Satz mit seinem schluchzenden Adagio 
und seinen jauchzenden Csàrdas-Rhythmen erinnert sogar — geistig — lebhaft an manche 
Liszt’sche Rhapsodie.“ 

Diese Kritik ist objektiv und genau; als interessanten ,,Kontrapunkt“ wollen wir aber 
Bartók selbst zitieren, der — in einem weniger erhobenen Stil — seinem einstigen Meister 
und vaterlichen Freund Istvan Thoman folgenderweise über die Erstauffiihrung berichtete: 
»Das Zustandekommen der Erstauffiihrung meines Quintetts war wegen der Schwierigkeiten 
des Werkes ernstlich gefahrdet — doch kam es irgendwie doch dazu. Dem Publikum hat 
es bis zu drei Hervorrufungen gefallen. Im letzten Satz haben wir 2-mal beinahe umge- 
schmissen.“ 

Die ungarlandische Erstauffiihrung des Klavierquintetts plante das Streichquartett 
Griinfeld—Biirger fiir sein Konzert am 4. Dezember, 1904, ebenfalls unter Mitwirkung 
des Komponisten. Der Musikrezensent eines Budapester Tagblattes — ,,Az Újság" — wiir- 
digte in tiberschwenglichen Worten das neue Werk und die Interpretation (,,... in ihm... 
spricht sein starkes ungarisches Herz, doch gleichzeitig auch... sein umfassendes K6n- 
nen...) Bartók, den die Kuriositàten der Presse in seinem ganzen Leben interessierten, 
schnitt diese Kritik aus und schickte sie mit folgender Bemerkung seinem Wiener Freund 
Lajos Dietl ein: ,,Das ist ein richtiger Bock! (Griinfelds waren nicht imstande mein Quintett 
zu erlernen.)“ Beim Konzert wirkte Bartok schliesslich als Pianist des Forellenquintetts 
von Schubert mit: ; 

Die Budapester Erstauffiihrung des Werkes hat sich ziemlich verspàtet: sie fand am 19. 
Marz, 1910, anlasslich des ersten Komponistenabends von Bartók statt; Interpreten waren: 
der Komponist und das Streichquartett Waldbauer—Temesvary—Molnar—Kerpely. 
Es wurde am selben Abend mit den fiir Klavier geschriebenen Bagatellen und dem I. 
Streichquartett gespielt, von welchen Werken das Quintett bloss die Zeitspanne von vier 
Jahren trennt, beziiglich des Stils und der Anschauungsweise liegt aber zwischen diesen 
Werken und dem Klavierquintett eine ganze Welt! Der Erfolg der Erstauffiihrung war 
aber auch so — oder vielleicht ebendeshalb — ein sehr grosser. Dieser Erfolg bot manchen 
Kritikern eine willkommene Gelegenheit, eine der friiheren Kompositionen Bartoks — 
nicht das letzte Mal zu Lebzeiten des Autors — seinen neueren Werken gegeniiberzustellen. 
Ein vielsagendes Beispiel dafiir ist die Kritik von Izor Béldi über den 1910-er Komponisten- 
abend Bartéks: ,,Schliesslich wurde ein Klavierquintett friiheren Datums von Bartók vor- 
getragen; es wirkte nach dem Quartett so auf uns wie eine Komposition von Haydn, oder 
Mozart, so schön und melodisch ist es, so schlicht und rein, so naiv, natiirlich und unmittelbar 
effektvoll. Es war schade für Bartók, die damals inaugurierte, auf jede Weise kiinstlerische 
Richtung zu verlassen; es ist schade, dass er sich dem Kult falscher Gétzen verschrieben 
hat. Wir hoffen jedoch, dass er noch zuriickkehren wird; dass er zum alleinseligmachenden 
Bekenntnis des kiinstlerisch Schònen zuriickkehrt. So viele Morphinisten, Haschischesser 
oder Opiumraucher wurden schon von ihrer verderblichen Leidenschaft geheilt; warum 
konnte nicht auch Bartók von der Anbetung des musikalisch Hasslichen geheilt werden. 
Denn wenn er nicht geheilt werden kOnnte, so miissten wir wirklich den unersetzbaren Verlust 
betrauern, den unsere Kunstmusik durch Abhandenkommen dieses aussergewOhnlichen 
Talents erleiden muss. Doch auch unsere Musikjugend, diesen Teil des ,musicae cupida 
juventus’, miissten wir bedauern, dessen Ausbildung diesem heutigen Bartók anvertraut ist.“ 

Bart6k war durch diese Art von Angriffen — die in die Oblate scheinbarer Anerkennung 
gewickelt waren — verstandlicherweise verstimmt. Denijs Dille, der Herausgeber der Partitur 
des Klavierquintetts, berichtet im Vorwort der Ausgabe iiber einen Vorfall, der beinahe 
verhéngnisvoll auf das Schicksal des Werkes wirkte:,,Laut der Erzàhlung Kodalys wollte 
das Waldbauer-Streichquartett an diesem Tag (am 21. Januar, 1921) das Programm seines 
vor einem Jahrzehnt (am 19. Marz, 1910) abgehaltenen Konzerts wiederholen. Bartók war 
mit diesem Plan nicht völlig einverstanden, schliesslich gab er aber nach; er selbst nahm 
bloss an der Auffithrung des Quintetts teil, die Klavierstiicke (Bagatelles) spielte Ernő 
Dohnányi. Laut Mitteilung von Marta Ziegler erntete das Quintett stiirmischen Applaus, . 
was Bartok nicht gefiel; und als nach dem Konzert einige Zuhòrer ihm unbedachterweise 
mit der Bemerkung gratulierten, dass diese Musik ihnen besser gefàllt als das, was er spater 


11 


geschrieben hat, geriet Bartok in wilde Wut und warf die Partitur in eine Ecke; Kodaly 
und Marta Ziegler glaubten, er hatte sie zerrissen, oder verbrannt.“ 

Dies hat er jedoch nicht getan: im Januar des Jahres 1963 ist die Partitur samt den Ab- 
schriften der Streicherstimmen des Werkes in das Bartók Archiv des Musikwissenschaft- 
lichen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften gelangt. Zwischen 1904 und. 
1921 hat Bart6k bei mehreren Gelegenheiten wesentliche Anderungen an seinem Werk 
vorgenommen, die entweder in der autographen Partitur, oder in den autographen Streicher- 
stimmen enthalten sind. Durch gewissenhafte Vergleichung dieser Stimmen ist die revidierte 
Partitur hergestellt worden, auf deren Grund Csilla Szabó und das Tatrai-Quartett das Werk 
am 3. Oktober, 1964 im Konzertsaal der Budapester Musikakademie zur Auffiihrung 
brachten. Diese revidierte Partitur ist 1970 in der Betreuung der Editio Musica, Budapest 
erschienen (herausgegeben von Denijs Dille) und auch die Schallplattenaufnahmé basiert 
auf ihr. 

Bartók war mit Recht dariiber erziirnt, dass das Publikum und ein Teil der Kritiker sein 
neuestes Werk, diesen frischesten Beweis seiner kiinstlerischen Entwicklung mit Berufung 
auf eines seiner friiheren Werke, einer friiheren Schaffensperiode, zuriickgewiesen hat. 
Zu seinen Lebzeiten hatte er immer — und sehr richtig — einzelne frithere Kompositionen 
»dem Verkehr entzogen“ und dadurch den Vergleich mit den spateren, reiferen Meister- 
werken, auf Kosten der letzteren unméglich gemacht. Heutzutage aber — ein Vierteljahr- 
hundert nach dem Tode des Komponisten — sieht sowohl das Publikum, als auch die 
Wissenschaft die Schopfungen Bart6ks mit ganz anderen Augen an: man sieht in ihnen 
den abgeschlossenen Lebenslauf, das einheitliche Lebenswerk, in welchem die einzelnen 
Abschnitte und einzelnen Epochen nicht einander ausschliessende Gegensitze, sondern 
logische, auseinander folgende Phasen eines einzigen Entwicklungsprozesses bedeuten. 
Die grossere geschichtliche Perspektive ermöglicht sogar die musikgeschichtliche Stelle 
des ganzen Lebenswerkes und seiner einzelnen Abschnitte genauer und richtiger zu sehen. 
So ist es heute bereits offenkundig, dass alldas, was innerhalb des Barték’schen Lebenswerks 
den romantischen Anfang bedeutet: sozusagen die moderne Vollendung der nationalen 
Romantik des XIX. Jahrhunderts ist. In diesem Sinne sind diese Werke: die symphonische 
Dichtung ,,Kossuth“, die Rhapsodie, die I. Suite und auch das Klavierquintett: laufbahn- 
beginnende, doch zugleich den Gipfelpunkt der sich verabschiedenden romantischen Epoche 
bildende Schòpfungen. 

In dieser Hinsicht ist das Klavierquintett eine besonders wichtige Sch6pfung. Bedeutende 
symphonische Dichtungen, oder Rhapsodien haben auch die Meister der romantischen 
Musik— Ferenc Liszt und Mihaly Mosonyi— geschrieben und dadurch unzihlbare Méglich- 
keiten fiir die ungarische Musik des XX. Jahrhunderts im voraus skizziert. Doch haben 
diese Komponisten von hervorragender Bedeutung die Literatur der romantischen unga- 
rischen Kammermusik nicht bereichert und jene kleineren Meister, die vor Bartók in dieser 
Richtung Versuche unternahmen — Ede Reményi, Károly Agghdzy — haben keine nennens- 
werten Erfolge erzielt. Bartók konnte also in 1903-1904, als er sich zur Schaffung eines 
Kammermusikwerkes in ungarischem Ton entschloss, keinen inlindischen Vorbildern 
folgen. Er konnte aus zwei Hauptquellen schòpfen. Den gréssten Einfluss übte auf ihn 
Brahms aus und die durch Brahms vermittelte ungarische Musiksprache seiner eigenen Zeit. 
Von Brahms erlernte er die Bauweise der Klavier-Kammermusik, die Grundsdtze ihrer 
Entwicklung und an seinen Schòpfungen vermochte er die klanglichen Proportionen des 
Klaviers und der Streichinstrumente abzumessen. Der ,,stahlerne“ Klavierstil und die 
pregnante ,, Themenskulptur des f-Moll-Quintetts von Brahms stand der Ideenwelt des 
romantischen Bartók ebenfalls nahe. Er konnte aber auch noch anderes von Brahms lernen: 
die symphonische und kammermusikalische Entwicklung ungarischer Themen, die kaum 
jemand im XIX. Jahrhundert besser konnte als er (und hier denken wir bei langem nicht 
an die unmittelbare Bearbeitung der , Ungarischen Tanze“, sondern an selbstindige, oder 
ùbernommene Themen ungarischen Charakters in den Brahms’schen Konzertwerken und 
Kammermusikstiicken). Die ungarisch-musikalische Umgangsprache der Jahrhundertwende 
musste Bartók natiirlich nicht ,,erlernen“: sie , war in der Luft“, besonders aber in der 
Atmosphàre der kleinen Provinzstédte, wo Bartók seine Jugendjahre verbrachte. Zu alldem 
kamen noch die Einfliisse von Liszt (nicht bloss die der ungarischen Rhapsodien, sondern 
auch die der Faust-Symphonie und der h-Moll-Sonate), von Richard Strauss (in einigen 
Ideen der Harmonik und der Klangfarben), von César Franck (beziiglich der Grundsétze 
der Modulationsentwicklung) und schon sehen wir annihernd alle Quellen Bartóks vor 
unseren Augen. Und wenn es auch richtig ist, dass in der Musik des Klavierquintetts noch 
viel zu viel ,,Vorfahren“ des Komponisten zu erkennen sind und daher der Ton des Stiickes 
noch nicht geniigend selbstàndig ist, so ist anderseits auch die Behauptung richtig, dass 
bereits hier jene ,,Gesten“, jene feinen Erkennungszeichen erscheinen, die Bartók in allen 
Abschnitten seiner Laufbahn begleiten und seine Musik von der jedes anderen Tondichters 
unterscheiden. Und auch der Gestaltungswille tritt hier in Erscheinung, der alle vier Satze 
zu einem organischen Ganzen verprigt. Das Werk ist ginzlich mit offenbaren und ver- 


12 


borgenen Faden thematischer Beziehungen durchwoben, wodurch die Komposition auch 
als eine auf einige Grundgedanken aufgebaute, monumentale ,,Variationsreihe“, d.h. als 
ein Variationswerk aufgefasst werden kann, das im Rahmen des klassischen Sonaten- 
zyklus untergebracht ist. Zur Veranschaulichung dieser variationsartigen thematischen 
Zusammenhànge geniigt es einen einzigen Beispielkomplex (der leichteren Ubersichtlichkeit 
halber in derselben Tonart) anzufiihren. In der Einleitung des ersten Satzes weist eine 
ausdrucksvolle, gefihlsreiche Melodie noch auf Brahms hin: 


Im Finale ,,fiihrt es einen Csárdás auf“: 


»enthiillt sozusagen sich selbst und sàmtliche Varianten: im Hintergrund spukte jeweils 
die Erinnerung an ein Kunstlied ungarischen Stils, ,,Asszony, asszony, az akarok lenni" 
(Eine Frau, eine Frau, das will ich werden): 


eee Sanaa ere = 


Asz-szony, asz-szony, az a-katok len-ni, Né-kem ab-ba’ nem parancsol sen-ki 


Solche und ahnliche Hinweise und Beziehungen schafften die thematisch-motivische Einheit 
des Werkes. Schon in der langsamen Einleitung (Andante-Allegro) des ersten Satzes schlum- 


mern die wichtigen musikalischen Ideen sámtlicher Sátze: der Anfangsgedanke des lang- 
samen Satzes, dann das ,,ritterliche Hauptthema des Finales, schliesslich die anhand 
eines Notenbeispiels angefiihrte zentrale Idee des Werkes. Der Umstand, dass der I. Satz 
auf diese Weise als thematische Exposition des ganzen Werkes betrachtet werden kann, 
nimmt schon die Bauprinzipien der I. Suite vorweg. Der freie phantasie- und sonatenartige 
rasche Teildes Eròffnungssatzes baut sich hauptsichlich auf zwei Themen auf: das energische 
Hauptthema ist mit einem wichtigen Gedanken der Faust-Symphonie von Liszt verwandt, 
wogegen das , dolce" erklingende Nebenthema durch seinen Choriamben-Rhythmus, seine 
Terz- und Sextginge auf die auch von Liszt und Brahms bevorzugten ,,Klarinettenmelodien“ 
des Werbungsmusikstils der Romantik hinweisen. 

Der zweite Satz: Vivace (Scherzando) ist eine der so betitelten, an rhythmischen Ein- 
fallen reichen Kompositionen aus der Jugendzeit Bartéks. Der Satz bildet — mit seinen 
Zwischenspielen und dem Trio — eine sogenannte Briickenform: ABACADCABA. Nach 
dem orientalisch wirkenden, lebhaften Scherzothema folgt ein sanfbewegtes, chromatisches 
Walzerthema, dann ein anderes Zwischenspiel, dessen Thema einmal an das ungarische 
Kunstlied , Ég a kunyhó, ropog a nád" (Es brennt die Hiitte, das Rohrdach knistert) erinnert, 
das andere Mal aber als ein an Richard Strauss erinnernder, sentimentaler Wiener Walzer 
erscheint. Das Trio ist — nach der Art von Brahms — ein Feentanz in geradem Takt mit 
einem Hinweis auf das Material des Hauptteiles. Nach dem Trio kehren die Themen des 
ersten Teiles in verkehrter Reihenfolge wieder. 

Der dritte Satz (Adagio) bringt eine eròffnende Idee, die schon im ersten Satz erschienen 
ist. Hier stellt sie sich auch im ,,Ganztonsystem“ vor. Der nachfolgende Hauptsatz ist ein 
verspateter Nachkomme der stolzen und traurigen langsamen Satze der Werbungsmusik. 
Ubrigens ein schénes Beispiel fiir das rubato- Spiel und die reiche Verzierung einer Melodie. 
Das Klaviersolo scheint stellenweise das Cymbal der Zigeunerkapellen zu zitieren. In der 
Mitte des Satzes erscheint — unter Beibehaltung der Adagiovorschrift, doch durch Ver- 
dichtung der Bewegung — ein rascher Abschnitt — wie dann Jahrzehnte spàter auch in 
den langsamen Sützen der Klavierkonzerte. Ein anderer Abschnitt erinnert an die schénsten 
lyrischen Momente Strauss’scher Partituren. 

Ohne Unterbrechung ertént der vierte Satz (Poco a poco più vivace — Vivace molto), 
aus welchem das Feuer der frischen Werbungsstiicke und der abschliessenden Teile von 
Liszt-Rhapsodien spriiht. Wie der eròffnende Satz eine ,,Exposition“ war, so hat dieser 
zusammenfassenden und Reprisen-Charakter. Eine aus der Wechselfolge von fiinf Themen 
aufgebaute dreiteilige Form, mit einem Fugato als Héhepunkt und einer abschliessenden 
Stretta. 

Aus dem ganzen Werk strémt — obwohl es stellenweise etwas weitschweifig ist — die 
Atmosphàre frischen, jugendlichen, friihlingshaften Schwunges. Eine fortlaufend zu uns 
sprechende, ausserordentlich ausdrucksvolle, bezaubernde Schépfung: der RISE Beginn 
einer in schwindelhafte Hohen fiihrenden Laufbahn. 


FERENC BONIS 
(Ubersetzung : Imre Ormay) 


‘ 


Csilla Szabó begann ihre Klavierstudien im Alter von fiinf Jahren. Mit 14 Jahren wurde 
sie Studentin der Budapester F. Liszt Hochschule fiir Musik, wo sie als Schiilerin von 
Pal Kadosa ihr Kiinstlerdiplom erhielt. Im Jahre 1961 verfeinerte sie ihr K6nnen an der 
Pariser Marguerite Long-Akademie unter der Leitung von Monique de la Bruchollerie. 
1962 wurde sie beim internationalen Klavierwettbewerb in Rio de Janeiro mit dem II. Preis 
fiir die beste Aufführung von Werken brasilianischer Komponisten ausgezeichnet. 1965 
erregte sie beim Montrealer Musikwettbewerb allgemeines Aufsehen. Seit 1961 ist Csilla 
Szabó stindige Solistin der Ungarischen Philharmonie. Ihrer poetischen Persònlichkeit 
als Interpretin stehen die Meister der Romantik am nichsten. Sie konzertiert viel und in 
vielen Landern; sie trat u.a. in Frankreich, Brasilien, Grossbritanien, in der DDR und in 
der BRD, in Osterreich und Italien auf. 


Das Tatrai-Streichquartett wurde 1946 aus Stimmfiihrern des damaligen Budapester 
Hauptstàdtischen Orchesters (des heutigen Staatlichen Konzertorchesters) gebildet. Die 
gegenwartigen Mitglieder des Ensembles sind: Vilmos Tátrai, Professor an der Hochschule 
fiir Musik, Konzertmeister des Staatlichen Konzertorchesters und des Ungarischen Kammer- 
orchesters; Mihaly Szűcs, erster Konzertmeister des Staatsopernorchesters; György Konrad, 
Solobratschist des Staatlichen Konzertorchesters; Ede Banda, Professor an der Hochschule 
fiir Musik, Solocellist des Staatlichen Konzertorchesters. 

Das Tatrai-Quartett fühlt sich auf dem ganzen Gebiet der gesamten Quartettliteratur 
heimisch; sein Repertoire umfasst 300 Werke. Das Quartett fiihrte die Werke von 59 unga- 
rischen Komponisten erstmalig auf und spielte die Werke von 51 auslindischen Kompo- 
nisten zum ersten Malin Ungarn. Sein Schallplattenkatalog zàhlt 72 Aufnahmen, von denen 
die Haydn-, Kodaly und Bart6k-Aufnahmen die beriihmtesten sind. 


BILDERVERZEICHNIS: 


1 DER MUSIKHOCHSCHULER BARTOK MIT SEINER SCHWESTER ELZA 


2 ERSTE PARTITURSEITE DES ORIGINALMANUSCRIPTES DES KLAVIERQUINTETTS 
(BARTOK ARCHIV, BUDAPEST) 


3 SPATERE KORREKTUREN ERHALTENDE SEITE AUS DER PARTITUR DES KLAVIERQUINTETTS 


4 POZSONY (PRESSBURG), 1901. BELA BARTOK, SEINE SCHWESTER (ELZA), SEINE TANTE (IRMA), 
UND SEINE MUTTER 


5 KONZERTPROGRAMM DER AUFFUHRUNG DES KLAVIERQUINTETTS, 1921 
6 CSILLA SZABO 
7 TATRAI QUARTETT 


13 


bBEAA BAPTOK 


KBMUHTET JIJIA CTPVHHOTO KBAPTETA I ®OPTENBAHO 
(1903-1904) 


I. AHJAHTE — AJIJIETPO MOJIBTO; II. BABAYE (CKEPLIAHIIO) 
III. AMA2KMO; IV. TOKO A ITOKO TIMY BABAYE — BUBAUE MOJIBTO 


YWJIJIA CABO 


(POPTEIBbAHO) 


CTPVHHBIM KBAPTET TATPAM 


(BHJIBMONI TATPAH — MUXAÙ CIOU — TEPAb KOHPAJ — 9719 BAHJA) 


DoprenpaHHbili KBHHTET bapToK HarIHCaJI noce co3qaHua caMmpoHnueckoli TOIMbI «Ko- 
IyT» x CoHaTBI aia CKDHIIKH. Ilo CBHIIETEJIBCTBy MAPTHTYpeI, KOMHO3HTOP IPHCTYIHII 
K pa6ore Hall HOBBIM COHHHEHHEM B OKTAOpe 1903 rona, B BepunHe, a 3aKOHUMII ero B 
urone 1904 rona, B Tepnumenycre. Baprok — kommo3uTop IIMCaJI Tora CBOH IIPON3BENE- 
HMA TJIABHBIM OOpa30M Ayia baproka — My3bIKkaHTa. MI B TO BpeMA Ka3aJIOCb, UTO ITA 
HBOSKAA JEATEJIBPHOCTBD — TBODUeCKaA H HCIHOJHUTEJIBCKaA — ONHHAKOBO BaxKHA JIA Hero 
H 3AMOJIHHT B ITOCJIEAVIOIEM BCIO ero KH3Hb. OH ele He 3AHHMaJICA COCHDAHHEM HaponHoli 
My3bIKH, Ja OH H He OBI emme 3HAKOM C INOJNIMHHOÙ Hapo1HOl My3bIKOÎ, ecm He CUATATE 
HECKOJIBKHX, CIYUaliHo NOMaBINAX K HeMY HapoxHbix neceH. Jo 6oJItmroro pa304apoBaHHa, 
KoTopoe x ano ero B Ilapmre, — HeyKauHoe BBICTYIIJIEHHEe Ha KOHKypce IMHAHHCTOB H KOM- 
HMOZHTODOB B 4ecTbh PyOnHmreliHa, H C KOTOPOTO ero HCIHOJIHMTEJIbCKAA JESATENBHOCTb 
OTONNIa Ha 3a HH} IIJIAH Mepell ero TBODHECKOH HEAZTEJIBHOCTBIO, a 3ATeM Tepes, ero 34HA- 
THAMH (OJIBKJIIODOM, HOJDKÉH OBI NODOÜTH eme ron. Tak uTo sero, H ocenb, 1904 rona 
BapTOK HPOBeJI B ceBepHoli Besrpuu, Ha xyrope Tepmuuenycta B o6nacta Témép, Tam OH 
TOTOBHJICA K HOBOMY KOHIEPTHOMY Ce30HY, COUMHAA KAMEDHYIO IMbecy, ŐOJIBIIYIO IMbecy 
Tula KOHNepTa III bOPTeIIBAHO H KOHIIEDT Aa OPTEeIIBAHO. HOBYIO KaMepHyro IBecy — 
CÖOPTEIBAHHEI KBHHTET — BapTOK CHHTaJI MPDOHZBEJEHHEM, 3AKJIFOUAIOINHM ONDEJTEJIEH- 
Hbll JTaII PA3BHTHA, MOCKOJIBKY CJIENYIONIHE 34 KBHHTETOM [Ba HDOHZBEHEHHA, HAIIHCAH- 
HbIe TakoKe Ha xyTope I epmmirenycTa, KOMHOZHTOD yxKe CHaO AMI HoMepaMH: CKepHO 214 
(opTelbsHO C OpKecTpoM, HallucaHHoe B HIOJIE H aBryctTe, INOJIYTAJIO 0603HaveHHE «COU. 2», 
a HalMcaHHad B OKTAOpe — mexa6pe Pancoma, sBJIABIMAACA CHAYANaA CONbHOM Ibecoli, 
a 3aTeM DlepeslomeHHad III doprenpano c opkecrpom, — «coy. 1». V3 3Tux Tpex 
Ipon3Be/IeHH}i NPH >)XH3HH KOMIIOZHTODa YBHIIEJIO CBET Jump ONHO: Pancomna. Pop- 
TEIIBSIHHBIÜ KBHATET ŐBIJI HCIIOJIHEH yxKe BIO HANMHCAHHA, a HATIEHATAH mam B 1970 rogy. 
CkepHIO xe BapTOK He HCIOJIHAJI H He H3/JaBaJI. BrrepBple OHO npozByyaJio B 1961 roxy 
H Torga xe ŐBUIO H3AHO. 


14 


PoprenbaHHblli KBHHTET. BIEDPBBIEC Ob HCHOJIHeH 21 Hoa6pa 1904 rona B Bene, B 3ane 
Ipőap, c yHaCTHeM CAMOTO KoMUO3uTOpa H xBaprera IIpun. «[ecrep JIJIOÜJD?) — BBEIXOJA- 
maa B byJanemre razera Ha HEMEOKOM 33bIK€ — Tak HHÓODMHPOBaJIA CBOHX 4YUTaTeNeli 
06 sToM COŐBITHH: «M3BecTHblli BeHcxuù xBaprer IIpun BbictTyimu 21 HOA6pa B 3aze 
QpOap c HCIIOJIHEHHEM HOBOFO KAMEpHOro COUWHHEHHA BallleroO TaJIAHTJIHBOTO COOTEHECT- 
BEHHHKa bensi BapTOKa — dopTenbaHHoro KBHHTera. IIapTHIO doprenbaHo HCIIOJTHMJI 
CAM MOJIOXIOli KOMIO3HTOP, K TOMY 3Ke, ECTECTBEHHO, OnecTame. Bce ucnenenstommit 
BHYTDEHHHÜ OTOHb IIBIJIAET B ITUX 3BYKAX, B JTHX CMEJIBIX, HEMOHHYECKHX YCHJICHUAX, KO- 
TOPbIe HEKOTOPbIM «CTporo KOHCepBaTHBHBIM) CJIYIIATEJIAM MOTJIM WOKa3aTbCaA HECKOJIBKO 
UYKIbIMH. 

OpunruHanbHoe NHPOHZBENEHHE B crune «IITypm yuo J{paHr», HanucaHHoe HACTOSINHM 
TaJIAHTOM, KOTOpbIÙ, MpaBJa, elle JIOJDKEeH OTCTOATbCA, HUT Te He OTDHOHAÉT CBO Halmmo- 
HaJIbHbIM XapaKTep, HAOOOPOT, IOCIHEMHAA YACTb CO CBOMM pera ro maM A MaXxHO U JIHKYIO- 
IUMMM paTMaAMH YapjaIIIA 2XHBO HaloMuHaeT HeKOTOpbie parcomaa JIucta». Sta KpuTuKa 
ObuUIA OOBEKTHBHOÙÎ H TOUHOÙ; B KAYecTBE HHTEDECHOTO «KOHTpallyHKTa) Ipo THIMTHPyYeM 
.-ONHAKO CJIOBA camoro Bbaptoka, KOTOpblÙ, B ropa3q0 MeHee BO3BBIMEHHOM CTHJIE, Tak 
IIHCAJI C WpeMbepe cBoemy ObIBIMEMY YHHTEJIHO H crapmemy Xpyry MurBaHy Tomany: 
«IIpembepe Moero KBHHTETA, BCJIEJICTBUE TEXHMUECKO} TpyHOCTH IMPOHZBEHEHHA, yrpo- 
xala ONaCHOCTb, HO IIOTOM BCe-TakH oHa cocrossiacb. IIy6nmxe MHOHDABHJIOCB Ha TPH 
«Grca». B nocneqHeli HaCTH XJTOMamm Maxe HIBA pa3a, TAK UTO MBI yXKe He MHOBTODAJIID). 

BeHrepckyro IpeMbepy ÖODTEeIIBAHHOTO KBUHTETA CTpyHHbll KBapteT I proHpersKa— 
Broprepa miaHupoBaJI Ha 4 nexa6pa 1904 roma, TAKXKe c yYHaACTHEM KOMIOZHTODa. ONHH 43 
6yManeInTeKHX OpraHoB meyaTu, «l'a3era), IIOMECTHII CTATBHO CBOErO MY3bIKaJIbHOTO KpH- 
THKa, KOTOpbIÙ B BOCTOP2KeHHBIX CIIOBAX paccKka3bIBalJi O HOBOM Npon3BeeHna BapToka 
(«B HPOHZBENEHHM . .. UyBCTBYeTCA ŐHEHHE ero CHJIBHOTO BEHTEpcKoro cepzila, HO OJHOBpe- 
MEHHO BH/IHBI H ero IIHDOKHE 3HAHUZ . ..)) H 0 CAMOM -KOHUepTe. bapToK, KoToporo Bcerza 
HHTEDPECOBAJIH IIPHUYII TIDECCHI, BBIPE3aJI ITY CTATBHO 143 Ta3eTbI UM IOCIIAJI ee CBO©MY BEH- 
ckomy gpyry Jlatioury Marmo c Takum npamesanzem: «Bot 9To oceuka! (I prordbeJIBn 
H ero My3bIKaHTbI He CMOrJM pa3y4HTb MO KBAHTET.)» Ha koHnepre BapTOK HCNOJIHAJI 
MApTHIO poprenbaHo B KBHHTETE Illyőepra «Mopemb». 

Vrax, Oyqanenmitckasd HIDeMbepa KBHHTeTa COCTOAIIAaCh C OHOZ3JNaHyeM : 19 Mapra 1910 rona, 
Ha IIEDBOM ABTODCKOM KoHnepre baptoxa. B koHlepTe ODHHAJI yHaACTHE CTDYHHBIÜ KBapTeT 
B cocraBe BanbyOayspa, TememBapu, MoxbHapa, Kepnen, napTuto bODpTEerIIBAHO HCNONHAJI 
BapTOoK. B 3TOM Ke KOHHEDTE HCIOJIHAJIHCB Baratemm ayia hopTerbaHo u ITepBbili KBapTeT. 
Ilo BpeMeHH KBHHTET OTJEJIEH OT HHX BCErO HETBIDEMA TOJAMM, a MO CTHJIFO UH B3IJIAJAM 
HX paszeser unesbili Mup! MoxeT ObiTb, HMEHHO BCJIENCTBHE STOTO NpeMbepa HNponJIa 
C OTPOMHBIM ycuexOM. JTOT yciex TasI HEKOTODBIM KDUTHKaM YOOŐHBIŰ CIIYyHaj IPOTHBO- 
IOCTABHTb PAHHHE COHHHEHHA BapTOKa ero HOBBIM IIDOH3BENEHHAM. 9TO OBIT He IIOCIIEJI- 
Huli TaKOli ciyyalt B XKH3HH KOMMO3uTOpa. KpacHODEHUBBIM IIDHMEDPOM TAKOl KDHTHKH 
Opa cratba [/3ODBI besa 06 aABTODCKOM Begepe BapToka : CB KOHHOHEDTEe HCIIOJTHIJIIT HATTH- 
caHHblli baproKomM paHee poprerpaHHblli KBHHTET, KOTODBIÜ IIOCJI€ KBapTeTa IMOJIEÜCTBO- 
BaJI Ha Hac, kak counnenne I aúnHa unm Monapra, Tak OH KpacHB H MeJIONYYEeH, Tak IPOCT 
H HHCT, TAK HAHBEH, ECTECTBEHEH H HENHMOCDENCTBEHEH. )Kayib, iro BAPTOK ocraBuu HayaToe 
HM XyX0XecTBeHHOe HalipaBsIeHve; JKAJIb, ITO OH HauaJI HOKJIOHATBCA JoKekyMupaM. Ho 
MBI Hajle@MCA, UTO OH BEDHETCA Ha CTapyIO HODOTY, BEDHETCA K HMDPDHHOCAIMNEMYy CHACTBE 
KYJIBTY KDACOTBI HCKYCCTBa. CKOJIBKO MODÓHHHCTOB, WoTpeOuTenel TAINHIIIA, KYDHJIBIITI- 
KOB ONMyMa BBbIJIEHHJIOCB OT CBOEli PoKOBOli CTpaCTH; IIOTeMY ŐBI H BapToky He BbIJIe- 
UNTbCA OT HMOKJIOHEHHA MY3BIKaJIBHOMY YponcTBy. A eCJIH xe OH OT 3TOTO He BBIJICEUNTCA, 
TO MBI OINJIAHEM OTDOMHYIO H HEBOCIIOJIHHMYIO INOTEPHO, KOTOPAA IMOCTHTHET Hallly My- 
35IKY, ECJIH JTOT OTPOMHBEIÜ TaJIAHT Iponazer 3pa. Ho MBI HMOJDKHBI 2KasleTb H Hallly My- 
3BIKAJIBHYIO MOJIOJH€XKB, Ty €€ HACTB, BOCIIHTAHHE KOTOPOM MOBEDEHO 93TOMY CErOJHAIII- 
Hemy bapToxy». 

Tlogo6ubie HamaKKa, IpuKpsITIE IIJIAIINEM KaxkyWleroca IPU3HAHHA, ECTECTBEHHO, IIDH- 
HOCHJIH Baproxy oropuenue. Jlenniic Munne, nororosmBImmti k nevaTta HapTuTypy Pop- 
TEIIBAHHOTO KBHHTETA, B IDEJIHCIIOBHH K H3JIAHHIO paccKa3bIBaeT 06 OXHOM HHIMXEeHTE, 
UYTb JIM He CTABINHM poKOBLIM B CyJb6e 3TOTO ODOHZBENHEHHA. 

7 sasapa 1921 rona crpyHHbili xBaprer BambaOayspa — Kepnén xoTes MOBTOpUTb 
IIDOTDAMMY asTopcgoro Konyepta 1910 roma. «Baprok He BO BCeM corsiamaJica C HAMM 
(uuTupyem MEBI cosa JMeHntica Muyyne), HAKOHEl, OH yCTyIIMJI; HO CAM OH ODHHAJ y4acTue 
JIHIIIb B HCIIOJIHEHHH KBHHTeTa, POPpTrembaAHHBIE Xe IIBECBI... HCIIOJIHAJI DpHé MoxHaHun. 
IIo coo6mennio Maprsi IlurJiep, KBHHTeT BbI3BAJI OypHble AIIJIONHCMEHTBI, H 3TO He 
moHpaBunocb Baproky. KorJHa xe mocne KOHIEDTA HeEKOTOpble CIYIMaTeNH, MOZHDPABIIAA 
ero, HeOOAyMaHHO 3aBHJIM, UTO JTA My3bIKa HPaBHATCA HM ŐOJIBIIIE TOW, KOTODYIO OH 
IIHCaJI IIOZ/IHE€, OH B HMODPBIBE GOe3yep2xxHOrO THeBa 3a6pocHJi MapTuTypy Kya-TO B YrOJI; 
Kona u Mapra Uurnep nyMaJmt, TO OH pa3ODBaJI ee um Cxkery. Ho OH 3TOTrTO He CJeJIaJI : 
B aHBape 1963 rona NHapTHTYpa MDPOHZBENEHMSI BMECTE C HMEDPENHCAHHBIMH CAMHM BapTOKOM 


NapTHAMH CTDYHHBIX HHCTpyMenToB nonasza B Apxus Baproka npu IHcruryrTe My3bio- 
BeJIeHHA Benrepckoi AkaneMun Hayx. B 1904—1921 ToJbr Baprok HECKOJIBKO pa3 BHOCHII 
B KBHHTEeT 3HadMTeIbHbIe HZMEHEHHA, KOTODBIE COMep2xKaTCA MIM B ABTOrpade NaApTHTYDBI, 
WIM B ABTOrpade CTDYHHBIX Hapruü. Ilocme TIMaTENBHOro COHNOCTABJIEHUHA ITHX U3MeHeHUIt 
ObuUIa TMOJITOTOBJIEHA Ta MEDPECMOTPEHHAZ NApTHTYpa, Ha ocHoBe KOTOpoi Unnna Cabo 
u KBaprer Tarpan HCIIOJIHUJIH KBHHTeT Ha Konyepte B 6yganemrckolt KoHcepBaTODHH 
3 oxtaOpa 1964 rona. Sta nepecmoTpeHHad mapTaTypa BbINIJIA B cer B 1970 roxy B 6yna- 
HMEMITCKOM W3aTelbcTBe KINMIMO My3nka» non penaKuuelt Munne. Ha ocHoBe 93Toit 
MlapTUTypbI ŐbUIa cHenaHa H NaHHaA 3AIIMCb. 

Baproka C NOJIHbIM 1paBOM BO3MYTHI TOT *akT, UTO HACTb IIYŐJIHKH H KPATHKH OTBEp- 
TaeT ero HoBoe Ipon3Be/,eHHe, CaMOe IOCIIEJMHEE NOCTMKEeHHe ero PAZBHTHA, CCHUIASACH 
Ha Oolee paHHee MpousBeqenue, Ha Oomee DAHHHÜ mepuox ero teopuectsa. Iloxa Baprox 
XKHJI H TBOPHJI, OH MOCTYIAJI IPABHJIBHO, «H3BJICKaA U3 O6PANIEHUA) HEKOTOPbIe CBOH paH- 
He IIPOH3BeICHHS H JIeJ1asi TEM CAMBIM HEBOZMOXKHBIM CpaBHeHHe HX C ero Gonee HOZOHHMII 
TIpoH3Be/KeHHsIMH, TAK KAK OObIYHO 3HaYeHMe STAX MOCIISENHHX Bcerzia yMasianu. OnxHaro 
CerTOJIHA, CHYCTA JIBAWMKaTb WATS JET ITOCJIE CMEPTH KOMIIO3HTOPa, H WIMpoKue Kpyru 1y6- 
JIHKH, H MY3bIKOBEJIbI BANAT TBOPIECTBO Baproka IIO-HHOMY : 3aKOHYeHHOe, eUHOe TBOP- 
UeCTBO, B KOTOPOM OTJICJIbHIC 3IIOXH, OTIICJIBHbIE JTArIBI ABJIAIOTCH He HCKJIFOYAHONAMH 
Upyr Apyra MpoTHBONONMOXKHOCTAMH, a MDOHCTEKAIOMIHMH pyr 43 Jpyra, noruueckumu 
ba3zaMH EHHHOTO mpolecca DAZBHTHA. 

Bosiee Toro: HETOPHYECKasa TepcneKTHBa JaAeT HAM BO3MOXHOCTb 60J1ee IIpaBHJIbHO BH- 
HETB MeCTO H BCero TBOpuecTtBa bapToKa B MCTOPHM MY3bIKH, H OTHEJIBHBIX ero 93TANOB. 
HÚ ceronHA yxe INIT BCeX OUCBUTHbI aKT, UTO TO, UTO B TBOpYecTBe BapTOKa sABIIAeTCA 
POMAHTHYECKHM HayasIOM, OJHOBPeMeHHO Ipe/IcTaBJITeET Cobol COBpeMeHHOe 34BEPNIEHHE 
HalmoHaJibHoro POMaHTH3Ma XIX Beka. B 9TOM CMBICJI€ HavasIbHbIMM B TBOpuecTBe Bap- 
TOKa IIPOH3Be JE HH HMH, OJIHOBPEMEHHO ABJIAIOMIMMUCA 3ABEpINEHHEM OTXOJIAINEÜ B IpOLI- 
Joe pOMaHTHYeCKON 3IIOXMH, ÖBIJIH camponmieckasa MOJMa «Komyt», Pancoma, IIlepBas 
CIOHTA H POprenpaHHblÙ KBHHTET. 

B 3TOM CMEICIE POprerpaHHbili XBHHTET ABJIAETCA OCOCEHHO BAXHBIM MPOH3BeTeHHeM. 
3HAHHTEJIBHBIE CHMPOHMYeCKHe IIOJMBI WIM DArICOJMH COZJABAJIH MaAcTepa POMAHTHYECKOÜ 
My3bikH Depenn JIuct, Muxaii Monionu, Ha6pacbiBaa B HHX MHOTOWHCIIEHHBIE BO3MOK- 
HOCTH pa3BUTHA BeHrepckoli My3bIKH XX Beka. 

Ho BeHrepcxyHo POMAHTHYECKYIO KAMEDHYIO MY3bIKy 9TH BBIJ{AFOMMECA KOMIIOZHTODBI 
He O60raTuHJIa, a Te MEHBIIIHE 10 3HAHEHHIO KOMNO3HTOPBI, KOTOpEIe HO Baproka pabotanu 
B 9TOM HallpaByleHuu, — Se Pemenn, Kapoù Arxa3u, — He co31asia 3HAUWHTEJIBHBIX HOCTH- 
x*xeHuM. Tax aro Korga Baprox B 1903—1904 rogpi B34JICA 3a COZNHAHHE BEHrEpcKoii KaMep- 
HOW My3bIKH, OH BPA JIM MOT CJIEMOBATB OTEHECTBEHHBIM OOpa3iiaM. OH mor oOpaTuTEca 
K JIBYM IJIaBHBIM HCTOUHHKaM. Boxbmoe Bcero Ha Baproka BIIHAJI Bpame H — mpu mocpen- 
cTBe bpamca — BeHrepcKHl My3bIKaJIbHbIM 13bIK TOM SIIOXH. 

Y Bpamca Baprok yUHJca KOMHIO3HIMOHHBIM IIDHHIIHIIAM ®oprenpaHHoli xaMepHoli 
MY3bIKH, B TBOpyecTBe Bpamca HOCTHT OH OHPONODUOHU MEXKOY 3BYYAHHEM dopTenbAHO 
H CTpyHHbIX. KCTAJIBHOJ) CTHJIb POpTenbAHHOM NApTHH B ha-MHHODHOM KBUHTeTe Bpamca, 
xapakTepHoe «BBIpe3bIiBaHHe TEMBD) TOKe ÖBUIH CJIH3KH Mupy Baproka — pomauTuka. 
Ho oH Mor HayunTbca y Bpamca H ropa3y0 ŐOJIBIIIeMy : cumbonuyeckomy H KaMepHOMy 
PA3BHTHIO BEHTEDCKHX TeM, 4ero Jyunme Bpamca, moxKatyii, HHKTO He yMeJI MellaTb B 
XIX Beke (4 3/IECbB MEI HMEEM B BUY OTHIOJIb He HEIMHOCDEHCTBEHHYIO 06pa6oTKy IOnyJIap- 
HbIX «BeHrepcKHx TaHIeB), a CAMOCTOATEJIbHbIC WIM 3AMMCTBOBAHHbIe BEHrepeKHe TeMbi 
KOHUepTOB, KAMEDHBIX IIpon3BeeHui). BEHTEDCKOMY My3bIKaJIbHOMY A3bIKy 3IIOXH Ha py- 
6exe BexoB Baproky He HYXHO ObLIO «YUHTBCA), OH KHOCHJICA B BOZOYXE), OCOG6EHHO B 
aTMocbepe Tex IPpoBHHIMAJIbHbIX TOpOAOB, B KOTOPbIX BaprTok mpoBesl CBOIO FOHOCTE. Ko 
Bcemy 3T0MY N06aBHJIOCb BIMAHME JIncTaA (He TOMBKO BJIMAHMe BEHTEPCKHX parico Mii, HO 
H CHMÓOHHH «Daycr», COHATBI CH MHHOD), BIIHAHHEe Puxapya INrpayca (B bopme HECKOJIB- 
KHX Hel TADMOHHH N OKDACKH 3ByKa), BIIHAHHE Ce3apa Dpanka (B OTHONIEHHH IIDHHITHTIOB 
PA3BHTHA MONYJIAIHI), H BOT ye Nepex HAMH MOUTH BO BCEÜ MOJIHOTE MPEHCTAIOT HCTOY- 
HUKH, K KOTODBIM oŐpaaJica Baprok. I ecmu mpaBJa, uTO B My3bIKe ÖODPTEIIBAHHOTO 
KBHHTETA MOXKHO Y3HATb MHOTHX «Ipe/IKOB) KOMIIO3HTOPa H HTO BCJIEJMCTBHE JTOTO TOJIOC 
NMPOHZBEMEHHA ele HE MOCTATOHHO CaMOCTOATeIeH, TO MPaABHA H TO, UTO y2xKe 37eCL Te 
@KECTbD, TE TOHKHE OTJIHUHTEJIBHBIE IIpH3HAKH, KOTOPble CONDPOBOXJAIOT My3biky Bap- 
TOKa Ha BCeX 3TarlaX ero TBOpuecTBA H OTIMYAIOT €€ OT MY3bIKH JIFOSOTO IDYTOTO KOMIIO- 
3uTOpa. Vike 3/JeCb BO3HMKaeT TA DOPMUPyYIOIMAA BOJIA, KOTOpad MPeBpaIaeT YeTbIipe 4acTu 
Kesuuteta B emaHoe OpraHuyeckoe nese. Hutu ABHBIX H CKPbITBIX TEMATHUECKHX CBAZEÜ 
IIpoOHM3bIBAHOT BCE IIpoH3BeIEHHe, KOTOPOe TAKHM OOpa30M MOxXeT GbITb BOCIPUHATO 
H KaK MOHYMeHTAaJIbHad KCEDHA BapHaunli», CTPOAIIAACA Ha HECKOJIBKUX OCHOBHBIX MBICIIAX, 
Kak Takoe «BapHalMoHHoe Ipon3BeeHHe), KOTOPOe HOMECINAETCA B paMKax KIACCHUECKOrO 
coHaTHoro IIHKJIa. INIT OCBeMeHHA 3THX, THA BapHannili, TEMATHYECKHX CBA3Zeli NOCTA- 
TOYHO IPOHNHTHPOBATB JIHIIIb OJMTHH KOMIIJIEKC IPUMEPOB (AJA MErKOCTH OCOZPDEHHA B OHO 


H TO xe TOHAJIBHOCTH). Bo BcTymieHuu K MEPBOÜ yactu Ha BpaMca yKa3bIBaeT 3MOHHO- 
HaJIbHas, BbIDA3HTEJIbHAA MeJIONUA: 


B MEe/JUIEHHOJÍ HACTH JTA Tema IMODOXKJAET 34/1YMUMBO-TpyCTHO€ HACTpoeHHe B BEHTEDCKOM 
uyxe: 


IlosBuatomasca To3qHee BADHANHA STO TEMBI, TOKE B 34KJIFIOHEHHU : 


page Rea ET 


3 


‘«pa3z06nauaeT» ce6a n Bce BapHanHH: OT HayaJia JO KOHITa ee COMpOBOxK Tao Ha IOMHHAHMe 


06 oXHoli, CTHIM30BaHHO NON HapomHyro, BeHrepckoli mecHe KMOJIONYIMNKOZ, MOJIOJTYIII- 
KOH MHe XOUeTCA CTATb»: 


e = 


Asz-szony,  asz-szony, az a-katok len-ni, Né-kem ab-ba’ nem parancsol sen-ki 


Takwe H nooGHEIE HM CCBIJIKH H CBA3M CO3IIAIOT TEMATHIECKH-MEJONMMHOC CIMAECTBO 
NPOHZBENEHHA. Voce B MeJJIeHHOM BCTYIICHHH K mepBoli yactu (Andanme — Aaaeepo) 
HaXOMATCA B 3apo/Ibilie MHOTHE BaXHble My3bIKaJIbHbIe MBICJIH BCeX VacTelt: HauaJIibHasa 
MPICJIb MeNIeHHO}i YaCTU, 3aTeM «PbIlapcKas) TJIABHAA TeMa (buHaa, HAKOHEII, MIIJIFOCT- 


15 


PHPOBABMIAJCA BEM HOTHbIMH IIDHMEDAMH NeHTPasibHaa MbICIIB. Takum oOpa3om, nep- 
Bal YACTb MOKET CUNTATbCA TEeMATHIECKOl 9KCITO3HIMEÎT BCErO NPOHZBENEHHA. OTO pe- 
IMIEHHE MO bopMe IIDEJICKA3BIBAET OCHOBHOÙ KOMIIO3HIMOHHbli IpuHiaa ITepBoli CIOHTBI. 

BbICTpbIÙ Mepnoz mepBoli TACTH HAToMHHaeT CBO60NIHYIO paHTa3HIO — COHaATy H CTpo- 
HTCA Ha JIBYX TJIABHBIX TeMAX: JHEDTHYHAA TJIABHAA TEMA YKa3bIBAeT Ha POJCTBO C OHO 
M3 BAJXKHBIX Mblcsiei cumouuu JIucta «Paycm, a 3Byyalllad XITOJIBHE) MO6OUHAA Tema 
CBOHM XOPHAMOWYeECKHM PHTMOM, TepIMeBbIMM H CEKCTOBBIMH MaccaxkaMu HarloMUHaeT 
«KJapHeTHbIe MEeJIONHH) BepOyHKOMIa B BeHTrepcKoli POMAHTHYeCKOM My3bIKe, KOTOpbie 
moon u JIncr, u bpamc. 

Bropaa vactb: Bueaue (CKepyanoo). OHO 13 IOHOINECKHX CKepllo baproxa, HeoOnmaiiHo 
OoraTbIxX paTMHIeCKHMH HaXOXJIKAMH. HECKOJIBKO HHTEDMENHO H ODHO TPHO NPuNAHOT ITOÙ 
yacTu popmy mocta, popmysa: ABACADCABA. 3a BocTOUHOl 10 xapakTepy, OKHBJEH- 
HOM cKepuoBoli TeMoli cnenyer Goxee MATKad NO 3BYHAHHIO, XDOMATHYECKAA BasIbCOBaA 
TeMa, 34T€M Ipyroe HHTEDMEIIIIO, TEMA KOTOPOTO MecTaMH HANOMHHaeT CTHIIH3OBAHHYIO 
lO, HAPOOHYIO, BEHTEDCKYIO IECHIO «I'opuT XMxuHa, TpellaT TpocTHMUK), MEcTAMH Xe 
MOABIIAETCA B (OPMEe uyBCTBHTEJIBHOTO BEHCKOTO BaJibca, yKa3biBarmomero Ha Puxapna 
Iltpayca. Tpuo — no Merony Bpamca — veTHblli mo puTMy TAHEI peli, B KOTOPOM 4yB- 
CTBYETCSA HaMeK Ha MaTepMaJI TJIABHOÜ vacra. Ilocne Tpuo B OOpaTHOM mopanKe BO3Bpa- 
IMaroTCA TEMBI NepBoli TacTH. 

OTKpbIBAIONas TpeTbio YacTb (Adasicuo) MBICIIb IOSBIISJIACb yxKe B MepBoli UacTuH. 
3Hecb xe OHA BBICTYIIACT B «IIOJIHO3BYUHO cucreme». Cuelyionmi 3a Heli TIIABHBIÜ Ie- 
PHON — MOZNHHÜŰ MOTOMOK TODJBIX H IIeUaJIbHBIX BepOyHKomel H JauINIy, WpeKpacHetit 
06pa3ei py6aro, GoraTo opHaMmenTApoBaHHoli Menoguu. IIapTHA ®oprenbaHo Bpeme- 
HaMH kak ŐBI BOCKpenraeT IIMM6aJIbHyH HTDY IIBITAHCKHX opkecTpoB. B cepermHze vacTH 
BO3HMKaeT ObICTpbI MEPHON (npemmcanze Tema — AnaxKHo — coxpaHseTca, HO JIBH- 
XKeHHEe yuallaeTca), KaK 3TO 4acTO OyzeT BCTpeuaTbcAa y Baproka NecaTHJIeTHAMH IIOZIHEe€, 
B MEJIJIEHHBIX YACTAX (OPTeMbAHHEIX KOHUepToB. JIpyrol nepuorx HAamoMHHaeT 4yeCHBIe 
JIHPHHECKHE MOMeHTHI HapTHTyp Irpayca. 3 

be3 u"HTepBaJIa HauHHaeTCA YeTBepTad 4acTb (//Joko a Iloko nuy eueaue — Bueaue MOJb- 
mo), B KOTopoű 6ymyeT TO xe IIJIAMA, UTO H B 34KJIIOHHTEJIBHBIX YACTAX ObICTPbIX BepOyH- 
Kollel n pancomti JIucra. 

Ecum mepBaa vacTb Obra «9KCITO3MUMEeli), TO JTA HOCHT XapaKTep O6obmleHuA, peripa3bI. 
Ilo popMe 3Ta TacTb COCTOHT H3 Tpex MEDPHOJOB, CTPOAHMIHXCA Ha YWEPENOBAHHU NATH TEM, 
c byraro u 3ax1HounTeJbHol crpertToli. IIpon3BeXeHHe, XOTA H ABJIACTCA KOC-T/I€ HECKOJIbKO 
MHOTOCJIOBHBIM, H3JIYTAeT CBEXHÜŰ, BeceHHHli IIOJIET IOHOCTH. KBHHTET HeoGbITaliHo BbIpa- 
3HTEJIbHOE€, 3AXBaTHIBAIOLee TBOPEHHe, JOCTOUHOe Hayao Heo6bIKHOBEHHOTO TBODHECKOTO 
IIYTH. 


PEPEHII BOHMMNI 
(TTepeBox JI. WWaprunoit) 


Ynana Ca6o Hayara yuuTcs My3bIKe B BO3pacre MATH eT. B UersIpHANMaTHMerHeM B03- 
pacre ona mocrynuJia B OyganenitcKyro Koxnceppatopuro, B Kiacc Ilana Kanon. Oxou- 
HHB OyyanemTcKyto KoHcepsaropuio, Unnna Cato mmnposara csoe Macreperso B Ila- 
pwxe, B Akanemun Maprapursi Jlonr, 107 pykopogcrsom MoHnku ze ma Bpromosmepu. 
B 1962 rony Ha MexayHapoqHOM KOHKypce IHAHHCTOB B Puo-je-)Kanelipo ona 3aBOeBasIa 
BTODYIO HPEMMIO H IIDEMMIO 3a JYUMee HCIIOJIHEHHE IIDOHZBEJEHUÜ 6pa3HJIbcKHX KOMIIO3H- 
TopoB. K mupwyeckomy, IOJTHHECKOMY xapaKTepy ee JIMIHOCTH OnMKe BCETO CTOAT KOM- 
MOZHTODBI — poManTuku. Unsia Cabo MHoro racTposmpyeT, oHa BBICTYIalIa C KOH- 
HepTaMH Bo Ppanmma, Bpazamma, Anton, TAP, PPT, B Agcrpun u Uranun. 


CrpyHHbiii KBapter Tarpan Obi oprann3oBaÙ B 1946 rory. Celitac B COCTAB ero BXOMAT: 
Bnismon Tarpan, mpopeccop 6yanemmtckoti KoxcepBaropuu, xoHmeprMmeticrep I ocynap- 
CTBEHHOro CHMÓOHHYHECKOTO oprectpa Benrpunu u BeHTepckoro KamepHoro opkecrpa; 
Mnxaii Croy, mepBbili KonuepT Melicrep TocynapcrsenHoro CHMÓOHHUECKOTO opKectTpa, 
Alépab Konpaa, anptucr TocynaperseHHoro cum@ouuyeckoro oprecrpa, 979 Banja, mpo- 
eccop Koxceppatopun, commer — Buononyenucr TocynapcrsenHoro CHMÓOHHYECKOTO 
opkectpa Bexurpun. 

CrpyHHbllt KBapTeT Tarpan IMDPEBOCXONHO HCIIOJIHAET JIFOŐBIE€ MPDOHZBEJNEHHA, HAIHCAH- 
HbIe INI KBapTeTa; B perlepryape 3TOTO KaMepHoro ancam6na burypupyer 300 mpous3- 
Benenuli. KBaprer Tarpau 661 YHACTHHKOM 59 mpembep HMPOHZBEHNEHHII BEHTEDCKHX 
KOMIIOZHTODOB H BHEPBBIE B BeHIDHH HCIIOJIHUJI HMPOHZBENEHHA 51 Kommo3suTopa XX 
Beka. Karanor 3amuceii c yHacTHeM KBapTera Tarpan HacunTbIiBaeT 72 MJIACTHHKUH, H3 HHX 
HanOoslee U3BeCTHbIe — IIJACTHHKH C 3anucamu rponzse,ieÒnti TaünHa, Konaa n Baproka. 


TIEPEYEHb MJNIFOCTPALMU: 


1 BAPTOK — CTYEHT KOHCEPBATOPMM C CECTPOM 3JIB3OÜ 
2 HEPBAA CTPAHULHA PYKONMCHOM IIAPTHTYPBI BOPTEIIBAHHOTO KBUHTETA 
(APXUIB BAPTOKA, BYIIAIIEMIT) 
3 CTPAHMIIA C HCIIPABJEHUSMH 113 IIAPTHTYPbI ®OPTEIIBAHHOLO KBUHTETA 
4 BPATHCJIABA, 1901 FOX. BEJIA BAPTOK, ETO CECTPA 3JIB3A, ETO TETKA (APMA) H MATb 
5 A®@UMIA KOHUEPTA, HA KOTOPOM MCIIOJIHAJICA DOPTENBAHHbBIM KBUHTET B 1921 TONY 
6 GAIA CABO 
7 KBAPTET TATPAM 


71.0078 — Kossuth Nyomda 


A FELVETEL AZ EDITIO MUSICA, BUDAPEST Z. 6338 SZ. PARTITURAJA ALAPJAN KÉSZULT 


THE RECORDING WAS MADE ON THE BASIS OF THE SCORE OF EDITIO MUSICA, BUDAPEST, 
O. Z. 6338 


DIE AUFNAHME WURDE AUF GRUND ei DES EDITIO MUSICA, BUDAPEST (Z. 6338) 
EMACHT 


3AIIMCb CIIEJIAHA HA OCHOBE IAPTHUTYPBI »IAMUHO MY3HKA”, BYJJATIEDIT Z. 6338, 


A FELVÉTEL A HUNGAROTON STÚDIÓBAN KÉSZÜLT 
RECORDED IN THE HUNGAROTON STUDIO, BUDAPEST 
DIE AUFNAHME WURDE IM HUNGAROTON STUDIO, BUDAPEST, GEMACHT 
3ATIMCAHO HA CTYJIMM «XYHTAPOTOH», BY JANEWT 


ZENEI RENDEZO — MUSICAL PRODUCER — AUFNAHMELEITER — MY3bIKAJIHbIM PEXKUCCEP: 
ANDRAS SZEKELY 


HANGMERNOK — RECORDING ENGINEER — TONINGENIEUR — 3BYKOHHXKEHEP: 
LASZLO CSINTALAN 


THE MUSIC EXAMPLES ARE QUOTED BY PERMISSION OF THE EDITOR 


BORITO: BARTOK BELA, 1904. RESZLET A HUGAVAL, ELZAVAL KESZITETT KETTOSKEPROL 
(HOLICS GYULA REPRODUKCIOJA A BUDAPESTI BARTOK ARCHIVUMBAN LEVO FELVETELROL) 


COVER: BELA BARTOK, 1904. DETAIL FROM THE PHOTOGRAPH OF BARTOK AND HIS SISTER ELZA 
(GYULA HOLICS’S REPRODUCTION OF PHOTOGRAPH IN THE BUDAPEST BARTOK ARCHIVES) 


VORDERSEITE: BELA BARTOK, 1904. AUSSCHNITT AUS DEM DOPPELBILDNIS 
MIT SEINER JUNGEREN SCHWESTER, ELZA 
(REPRODUKTION VON GYULA HOLICS NACH EINEM IM BUDAPESTER BARTOK ARCHIV 
AUFBEWAHRTEN LICHTBILD) 


HA OBJIOXKKE: BEJIA BAPTOK B 1904 TOY. JJETAJIb SOTOr PA®UM, HA KOTOPOM BAPTOK BBIJI 
CHAT BMECTE C CECTPOM 3JIb30H 
(PEIPONYKIIMA [TFOJIBI XOJIMUA C inn rc HAXONAIMEÜCSA B BYJIATTEINTCKOM APXUBE 
KA) 


TASAKTERV — COVER DESIGN — GRAPHISCHE GESTALTUNG — IIPOEKT OBJIOKKU : 
GYŐZŐ VARGA 


HUNGAROTON FELVÉTEL - HUNGAROTON RECORDING - HUNGAROTON AUFNAHME - 
«3AIIMC XYHTAPOTOH» 


© MAGYAR HANGLEMEZGYARTO VALLALAT 1971